Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Tischlerjeva nagrada

Tischlerjeva nagrada

Tischlerjevo nagrado podeljujeta Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev kot najvišje priznanje obeh organizacij. Nagrado prejmejo kulturni in politični delavci/delavke za vrhunske prispevke na področju umetnosti, znanosti, kulture in politike, ki so pomemben prispevek v zakladnici slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Nagrajenec/nagrajenka dobi nagrado lahko tudi za posebne zasluge pri širjenju in utrjevanju narodne zavesti in ugleda koroških Slovencev bodisi doma ali v tujini.

Dr. Joško Tischler

Dr. Joško Tischler je za koroške Slovence bil osebnost - bil je šolnik, politik in kulturnik. Že pred vojno je bil zadnji predsednik Slovenske prosvetne zveze, takoj po vojni je bil ustanovitelj Narodnega sveta koroških Slovencev, leta 1957 pa ustanovni ravnatelj Zvezne gimnazije za Slovence. Ves čas je vzdrževal tesne stike s Slovenci vsepovsod po svetu in se je dobro zavedel velikega pomena povezanosti vseh članov slovenskega naroda kjerkoli na svetu. Tako naj so razumljene tudi besede, ki so citirane na podelitveni listi, kjer beremo: “Naše delo naj služi kulturni povezanosti z materinskim narodom”.
Dr. Joško Tischler je bil rojen 8. maja 1902 in je umrl 23. januarja 1979. Je pokopan na pokopališču v Žrelcu.

NAGRAJENCI TISCHLERJEVE NAGRADE 1979-2011

1979 Lajko Milisavljevič
1981 dr. Anton Feinig
1982 dr. Pavle Zablatnik
1983 Provinca šolskih sester na Koroškem
1984 prof. Milka Hartman
1985 župnik Vinko Zaletel
1986 rektor Jože Kopeinig
1987 univ. prof. dr. Bogo Grafenauer
1988 dr. Janez Hornböck
1989 Zvezna gimnazija za Slovence
1990 univ. prof. Erich Prunč
1991 Valentin Oman
1992 prof. Lojze Peterle
1993 ekon. svetnik Fric Kumer
1994 Slovensko zadružništvo na Koroškem
1995 Blaž Potočnik
1996 Zveza slovenskih izseljencev
1997 Micka Miškulnik
1998 Miha Dolinšek
1999 župnik Lovro Kaselj
2000 dr. Pavel Apovnik
2001 dr. Marija Makarovič
2002 dv. sv. dr. Valentin Inzko
2003 Breda Varl, Tine Varl, Franci Končan
2004 univ. prof. dr. Vladimir Klemenčič
2005 prof. Marij Maver, dr. Damjan Paulin
2006 prof. Jože Ropitz
2007 Klub koroških Slovencev v Ljubljani/Klub koroških Slovencev v Mariboru
2008 Gustav Januš
2009 župnik Poldej Zunder
2010 Bernarda Fink
2011 Hanzi Gabriel
2012 mag. Rudi Vouk
2013 Boris Pahor
2014 župnik Stanko Trap
2015 akademik Lojze Lebič
2016 dr. France Vrbinc
2017 vštsv. prof. mag. Jože Wakounig
2018 Lenčka Kupper
2019 dv.sv. dr. Janko Zerzer
2020 Višja šola za gospodarske poklice Št. Peter
2021 Dr. Matevž Grilc
2022 Nužej Tolmaier