Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Bilten KKZ – štev. 88, december 2020

Bilten KKZ – štev. 88, december 2020

informacije : poročila : servis : ozadja : prireditve
kkz:bilten, številka 88

Bilten, številka 88
(1 MB)