Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Servis za društva

Servis za društva
- oblikovanje in kopiranje letakov
- kopiranje not in gledaliških besedil
- oblikovanje brošur
- pomoč pri produkciji kaset in zgoščenk
- objava prireditev v medijih
- izposoja tehničnih pripomočkov za predstave in koncerte