Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Jezikovne počitnice

Jezikovne počitnice

Govorimo slovensko! Vsako leto smo ponujali za otroke in mladince preizkušeni jezikovni in učni program v Novem mestu v Sloveniji, kjer se 10- do 16-letni učili slovenščine v igri in sproščenem pogovoru. Najboljše okoliščine za učenje jezika so tam, kjer je jezik doma. Tam ni skušnjave za preskok na drugi jezik in otroci se v prijetnem počitniškem vzdušju navajajo uporabljati slovenščino v medsebojnem pogovoru. Program jezikovnih počitnic ne sloni na sistemu ocenjevanja, ampak je izdelan s pomočjo odličnih strokovnjakov in na osnovi dolgoletnih izkušenj, tako da je prikrojen prav otrokom iz koroškega okolja.