Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Gledališče in lutke

Gledališče in lutke

Otroške in mladinske gledališke in lutkovne skupine ter odrasle gledališke skupine na Koroškem dosegajo lepe uspehe na odrih doma in v širšem slovenskem prostoru, mladi gledališčniki pa se z izvrstnimi priznanji uveljavljajo tudi na gledaliških tekmovanjih. Navdušenost za gledališko ustvarjanje zbuja željo po kreativnem izražanju, kar se odraža v bogatem in pestrem repertoarju posameznih gledaliških skupin. Gledališka dejavnost v zamejstvu podpira učenje slovenskega knjižnega jezika, otroci, mladinci in odrasli pa z gledališkimi nastopi pridobijo tudi samozavest, kar pripomore k ozaveščenemu in prepričljivemu nastopanju na odru in v javnosti. Z gledališčem odkrivamo (p)osebnost posameznikov, gledališke predstave pa razkrivajo tudi nadarjene posameznike.

Gledališka dejavnost je zasidrana pri slovenskih krajevnih kulturnih društvih od Zilje do Podjune. KKZ podpira društva pri izbiri besedil, pri posredovanju strokovnjakov in pri pripravah na predstave, predvsem pa z izvedbo vsakoletne Gledališke in lutkovne delavnice v Ankaranu in vsakoletnega Srečanja gledaliških in lutkovnih skupin. Neprekinjena dejavnost na področju gledališča in lutkarstva na Koroškem je pripomogla, da se vsako leto zvrsti okoli dvajset gledaliških in lutkovnih premier, ki bogatijo kulturno dejavnost koroških Slovencev. KKZ je tudi soorganizator večjih gledaliških projektov, ki jih organizirajo krajevna društva kot npr. letni mednarodni lutkovni festival CIKL CAKL v Šmihelu pri Pliberku, gledališke predstave na prostem v Vogrčah ipd. Nad petdeset let KKZ že vabi na vsakoletni osrednji gledališki praznik v Mestno gledališče v Celovec.

 

Gledališki potep 2020
(15 KB)