Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Koroška poje

Koroška poje

»Koroška poje« je osrednji koncert KKZ. Prirejamo ga vsako leto vigredi neprekinjeno od leta 1972 naprej. V celovškem Domu glasbe (Konzerthaus) se ob tej priliki zberejo koroški Slovenci iz vseh dolin, da prisluhnejo aktualnim programom koroških pevskih zborov in doživijo prerez njihovega ustvarjanja. KKZ spodbuja zbore tudi k težiščnim programom, bodisi ob obletnicah pomembnih skladateljev ali drugih pomembnih dogodkih na področju glasbe. Z zanosom se Koroška spominja uresničitve kar nekaj večjih glasbenih projektov, denimo kantat Miklova Zala Antona Nageleta, Ustoličenje karantanskega kneza Franceta Cigana ali Žena – Mati Jožeta Ropitza.
V zavesti skupnega kulturnega prostora vedno vabimo v goste tudi zbore iz sosednje Slovenije ali Italije.