Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

To ja nehčer kne vi - basni in pesmi v rožanskem narečju

naslovna

SPD Rož je v sodelovanju z iniciativo Slovenščina v družini izdalo zgoščenko, na kateri najdete basni in pesmi v rožanskem narečju. Zgoščenko so posneli domačini iz Roža, za glasbene aranžmaje pa je poskrbel Jozi Štikar.
Zgoščenka je prikupen dokument domače govorice iz Roža in dobro podčrta dejstvo, da je prav narečje za večino ljudi prvi stik z jezikom.
Zgoščenko lahko dobite v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu, na KKZ ter pri društvenikih SPD Rož.

Basni in pemi

note

pobarvanka_dedej ta starej

Naročilo

Dedej te starǝ
(1 MB)
Slovenski ljudski plesi - splošne značilnosti
(94 KB)
Slovarček rožanskih besed
(267 KB)