Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Zakladnica naših arhivov

Zakladnica naših arhivov

Želimo vam odkriti dragocene arhive, v katerih hranimo ogromno glasbenih in gledaliških umetnin, kot tudi zapuščin, diplomskih nalog, publikacij.

Le te so vam na voljo tudi tako, da jih lahko naročite preko spleta. Vse našteto oživljamo na način prepoznavanja lepote in pomena narodovega bogastva koroških Slovencev. Umetniški kotiček bo urejala prof. Katja Osterc, na Krščanski kulturni zvezi zaposlena kot gledališka referentka, s pomočjo izkušenih sodelavcev. Umetniški kotiček je namenjen otrokom in mladostnikom, kot tudi odraslim.