Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Marija, majnik gre čez trate

Petindvajseta Marijina pesem Marija, majnik gre čez trate (Vodopivec)

note