Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Slovenska kulturna društva na Koroškem

Slovenska izobraževalna društva so bila formalno ustanovljena od leta 1902 naprej. Še pred tem je bilo ustanovljeno Pevsko društvo Gorotan v Šmihelu (1893), kratkoživo Pevsko društvo Lipa (1897-1903), Slovensko pevsko društvo Rožnica v Št. Jakobu v Rožu (1899), Tamburaško društvo Bisernica v Celovcu (1901) in Tamburaško društvo v Selah (1902), iz katerega je pozneje nastalo KPD Planina. Najstarejša uradno potrjena Katoliška slovenska izobraževalna društva pa so nastala v Kotu pri Št. Jakobu (1902), v Globasnici, na Kostanjah in na Brdu (1903), v Hodišah, Rožeku, na Radišah (1904), v Podravljah, Škofičah (1905) itn. Na teh temeljih je gradil celovški stolni kaplan dr. Lambert Ehrlich iz Žabnic, ki je 3. julija 1907 pri deželni vladi naznanil ustanovitev društva z imenom »Slovenska krščansko-socijalna zveza za Koroško« s sedežem v Celovcu. Krščanska kulturna zveza, ustanovljena 1953,nadaljuje s tradicijo te zveze.

Seznam društev:

Alpski klub Obir


Ansambel Korenika
Albert Krajger (predsednik)

Društvo godba na pihala Šmihel – Blasmusik St. Michael
Michael Vavti (predsednik)
www.plechbanda.com

DSG Sele-Zell
Manfred Furjan (predsednik)
www.dsgselezell.at

Farna mladina v Št. Lipšu
Peter Korpitsch (predsednik)

Film mladje
Miha Dolinšek (predsednik)

Galerija `Anin
Niko Vavti (predsednik)

Galerija Šikoronja
www.galerie-sikoronja.at

Glasbena šola na Koroškem
Božo Hartmann (predsednik)
www.glasbenasola.at

Gledališče ob Dravi/Oder 73
Franc Kuežnik


Humška skupnost
Hannes Matschek (predsednik)

Katoliška prosveta Pliberk
Ivan Olip (predsednik)

Katoliška prosveta v Št. Ilju
Janko Krištof

Katoliška prosveta v Kotmari vasi
župnik Michael Joham (predsednik)

Katoliško kulturno društvo Vogrče in okolica
Lojz Kerbitz (predsednik)
www.kkd-vogrce.at

KD “Peter Markovič”
Franc Kattnig (predsednik)

Klub slovenskih študentov in študentk na Koroškem (KSŠŠK)
www.ksssk.at

Koroška dijaška zveza
www.kdznet.at

KPD “Drava” v Žvabeku
Lenart Katz (predsednik)
www.kpddrava.at

KPD “Planina” v Selah
Milena Olip (predsednica)

KPD Šmihel
dr. Silvo Jernej (predsednik)
www.smihel.at

Kulturni dom Pliberk
Jurij Mandl (predsednik)

Kumst - kulturni most
Pavli Stern (predsednik)

Kulturno društvo Šmarjeta-Apače
Martina Weinfurtner (predsednica)

Kvintet bratov Smrtnik (Korte)
www.smrtnik.at

Dekleta Smrtnik
facebook/Dekleta Smrtnik
.(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)

MePZ Gorotan
Franc Opetnik (predsednik)

MePZ “Jakob Petelin Gallus”
Katharina Podrečnik (predsednica)


MePZ “Podjuna-Pliberk”
Janja Trap-Kert (predsednica)
www.podjuna.at

Mladinski center na Rebrci
Polde Zunder (vodja)

MoPZ “Kralj Matjaž”
Adrijan Mandl (predsednik)
www.kraljmatjaz.at

PD “Lipa” v Velikovcu
Martin Kuchling (predsednik)

Pevsko društvo Sele
Marija Oraže (predsednica)

Pevsko društvo Obirsko
Meta Pavlič (predsednica)

Regionalni center Št. Jakob
Peter Fantur (predsednik)

Rožanski muzikanti


Rož´nrock, Društvo za pospeševanje jezikovne in kulturne raznolikosti v Rožu
Marina Hedenik (predsednica)

SAK-Slovenski atletski klub
Marko Wieser (predsednik)
www.sak.at

SKD “Jepa-Baško jezero”
Anica Lesjak-Ressmann (predsednica)
www.jepa.at

SKD v Celovcu
Natalija Hartmann (predsednica)

SKD v Globasnici
Marija Markitz (predsednica)
www.skd-globasnica.at

Skupina Ascolti
Katrin Piskernik (voditeljica)

Slomškov dom
Christian Koren (ravnatelj)
www.mohorjeva.at/slomskovdom

Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik
Nužej Tolmajer (predsednik)
www.ethno.at

SPD “Danica” v Št. Primožu
Samo Wakounig (predsednik)
www.danica.at

SPD “Dobrač” na Brnci
Marjan Gallob (predsednik)

SPD “Drabosnjak” na Kostanjah
Ernst Dragaschnig (predsednik)

SPD “Edinost” v Pliberku
Matej Trampusch (predsednik)

SPD “Edinost” v Štebnu
Erich Schmautzer (predsednik)

SPD “Gorjanci” Kotmara vas
Vinko Wieser (predsednik)

SPD “Kočna” v Svečah
Alenka Weber (predsednica)
www.kocna.at

SPD “Rož” v Št. Jakobu v Rožu
Karli Krautzer (predsednik)
www.roz.si

SPD “Srce” v Dobrli vasi
Gitti Neuwersch (predsednica)
www.srce.at

SPD “Trta” v Žitari vasi
Roman Petek (predsednik)
www.trta.at

SPD “Vinko Poljanec”
Miha Lipnik (predsednik)
www.vipo.at

SPD “Zila”
Daniel Mešnik (predsednik)

SPD “Zvezda” v Hodišah
Franz Spitzer (predsednik)

Vaščanә pojo iz Zgornje vesce
Marko Kovačič (predsednik)

Višja šola za gospodarske poklice  
Marija Olip (ravnateljica)
www.hlw-stpeter.at

Vokalna skupina “VOXON”
Danilo Katz (predsednik)
www.voxon.at