Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Mešani zbori

Mešani pevski zbor Bilka (Bilčovs)
vodi Dominik Jurca; predsednik Franci Krušic
http://www.bilka.at

Mešani pevski zbor Danica (Šentprimož)
vodi Stanko Polzer; predsednik Stanko Wakounig
http://www.danica.at

Mešani pevski zbor Gorjanci (Kotmara vas)
vodi Ingo Muri; predsednik Vinko Wieser

Mešani pevski zbor Gorotan (Šmihel)
vodi Albert Krajger; predsednik Franc Opetnik

Mešani pevski zbor Jakob Petelin Gallus (Celovec)
vodi Dominik Hudl; predsednik Miha Kampuš
http://www.jpgallus.com

Mešani pevski zbor Mojcej (Št. Ilj)
vodi Katrin Hafner; predsednik Maksi Sima

Mešani pevski zbor Peca (Globasnica)
vodi Petra Stravnik; predsednica Anka Jernej
http://www.skd-globasnica.at

Mešani pevski zbor Podjuna-Pliberk (Pliberk)
vodi Anja Kapun; predsednik Milan Piko

Mešani pevski zbor Srce (Dobrla vas)
vodi Peter Slanič; predsednik Štefan Kramer
http://www.srce.at

Mešani pevski zbor PD Obirsko (Obirsko)
vodi Engelbert Logar; predsednik Valentin Pavlič

Mešani pevski zbor Sele (Sele)
vodi Roman Verdel; predsednica Marija Oraže

Mešani pevski zbor SPD Radiše (Radiše)
vodi Nuži Lampichler; predsednik Nuži Wieser
http://www.spd-radise.at

Mešani mladinski zbor Slovenske gimnazije (Celovec)
vodi Roman Verdel
http://www.bgslo.at

Komorni zbor SPD Borovlje (Borovlje)
zborovodja in predsednik: Roman Verdel