Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Medvojni čas 20. stoletja

1920. V času obrambnih bojev in plebiscita se je situacija še zaostrila in šele po letu 1921 je kulturno življenje v društvih spet zaživelo. Pobudo je dalo srečanje izobraževalnih društev pliberške okolice meseca julija v Šmihelu za Podjuno, shod rožanskih izobraževalnih društev avgusta meseca v Št. Jakobu pa za Rož. Le počasi so se razmere normalizirale. Kljub temu je imela Zveza leta 1925 spet 38 včlanjenih društev, leta 1927 pa jih je bilo že 46.

1933. Ko je prišel leta 1933 v Nemčiji Hitler na oblast, se je latentno sovraštvo do vsega slovenskega na Koroškem vidno stopnjevalo in še istega leta je prišlo do prve prepovedi neke slovenske prireditve. V naslednjem letu pa je avtoritarni režim v Avstriji prepovedal vse politične stranke in organizacije, nakar je slovenska kulturna centrala prevzela agende Političnega in gospodarskega društva in se preimenovala v Slovensko prosvetno zvezo, ne da bi se na idejnih temeljih in ciljih, krepitve verske in narodne zavesti, kaj spremenilo. Predsedniku Zveze, škocijanskemu župniku Vinku Poljancu, je leta 1937 sledil gimnazijski profesor dr. Joško Tischler. Zajetih je bilo 47 krajevnih društev, od teh jih je 35 razvijalo redno dejavnost. V društvih je delovalo 26 pevskih in 11 tamburaških skupin in 14 nedeljskih šol.

1938. Z anšlusom leta 1938 so se začele sistematične represalije proti slovenskim organizacijam in njihovi dejavnosti, konec pa je sledil aprila 1941 z napadom Nemčije na Jugoslavijo. Vse slovenske organizacije, centralne in krajevne, so bile razpuščene, njihovo premoženje zaplenjeno v prid nemškemu rajhu.