Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Razvoj po 2. svetovni vojni

1945. Po zlomu nacističnega nasilja se je predvojno vodstvo Slovenske prosvetne zveze takoj začelo prizadevati za obnovo, vendar je britanska vojaška vlada na tozadevno pismo septembra 1945 odgovorila odklonilno. Šele ponovna vloga na začetku leta 1946 je bila rešena pozitivno in marca je bil izveden občni zbor, ki je mdr. izvolil dr. Joška Tischlerja za predsednika in dr. Mirta Zwittra za tajnika. Podpredsednika sta postala dr. Vinko Zwitter in Janko Ogris. Vendar so začeli še istega leta ideološki konflikti razdvajati vodstvo Slovenske prosvetne zveze. Vinku Zwittru je bila leta 1947 izrečena nezaupnica, Joška Tischlerja pa je pri naslednjem občnem zboru marca 1948 nasledil dr. Franci Zwitter. Politizacija prosvetne dejavnosti , ki so jo avstrijske oblasti zelo pozorno spremljale in skušale preprečevati, je bila vsepovsod vidna. Mnoge kulturne prireditve so postale prave manifestacije za priključitev k Jugoslaviji.

1950. Odvisnost od Osvobodilne fronte in ideologizacija Slovenske prosvetne zveze ni ostala brez posledic. Na krajevni ravni so farne mladine začele uresničevati svoje predstave o kulturnem delovanju in leta 1950 je začel delovati v okviru Narodnega sveta koroških Slovencev kulturni odsek, ki ga je vodil dr. Valentin Inzko. Naslednji korak je bil takorekoč logična posledica, predvsem po konfliktu, ki se je vnel ob občnem zboru Slovenske prosvetne zveze meseca maja 1951. Naslednje leto je sledila napoved za ustanovitev krščanske kulturne centrale, ustanovni občni zbor pa je bil v Celovcu 30. decembra 1953.