Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Poslanstvo KKZ

Krščanska kulturna zveza je

  • osrednja kulturna organizacija koroških Slovencev
  • ustanovljena leta 1953 kot naslednica Slovenske krščansko-socialne zveze za Koroško
  • sedež: v Mohorjevi hiši v Celovcu
  • število včlanjenih društev: 53

Poslanstvo KKZ je

  • uveljavljanje in pospeševanje kulturnih stvaritev, potreb in interesov koroških Slovencev
  • pospeševanje znanosti in raziskovanj na kulturnem področju
  • ustvarjanje izobraževalnih možnosti
  • posredovanje kulturnih dobrin med obema v deželi živečima narodnima skupnostima
  • organizacijska in strokovna pomoč kulturnim društvom in skupinam.

KKZ deluje neodvisno in ni včlanjena v nobeno politično organizacijo.