Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Kulturna društva koroških Slovencev

Slovenska izobraževalna društva so bila formalno ustanovljena od leta 1902 naprej. Še pred tem je bilo ustanovljeno Pevsko društvo Gorotan v Šmihelu (1893), kratkoživo Pevsko društvo Lipa (1897-1903), Slovensko pevsko društvo Rožnica v Št. Jakobu v Rožu (1899), Tamburaško društvo Bisernica v Celovcu (1901) in Tamburaško društvo v Selah (1902), iz katerega je pozneje nastalo KPD Planina. Najstarejša uradno potrjena Katoliška slovenska izobraževalna društva pa so nastala v Kotu pri Št. Jakobu (1902), v Globasnici, na Kostanjah in na Brdu (1903), v Hodišah, Rožeku, na Radišah (1904), v Podravljah, Škofičah (1905) itn. Na teh temeljih je gradil celovški stolni kaplan dr. Lambert Ehrlich iz Žabnic, ki je 3. julija 1907 pri deželni vladi naznanil ustanovitev društva z imenom »Slovenska krščansko-socijalna zveza za Koroško« s sedežem v Celovcu. Krščanska kulturna zveza nadaljuje s tradicijo te zveze.

Seznam danes aktivnih kulturnih društev najdete tukaj.