Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

28.02.2021 13:52

GLAZERJEVA NAGRAJENCA

GLAZERJEVA NAGRAJENCA

Breda in Tine Varl prejela Glazerjevo nagrado za življenjsko delo za leto 2020 na področju kulture.

V četrtek, 8. 10. 2020 je v Viteški dvorani Pokrajinskega muzeja v Mariboru potekala slavnostna podelitev Glazerjevih nagrad in listin, ki je bila sicer predvidena za 21. marec 2020. Nagrada je namenjena vrhunskim dosežkom na kulturno-umetniškem področju.
Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev sta odboru za podelitev Glazerjevih nagrad Mestne občine Maribor predlagala neumorna lutkovna ustvarjalca Bredo in Tineta Varla.
Prejela sta Glazerjevo nagrado za življenjsko delo za leto 2020 na področju kulture. Glazerjevo listino pa so prejeli fotograf Miran Mišo Hochstätter, filmski režiser Matjaž Ivanišin in literarni urednik in založnik Orlando Uršič.
Slavnostne podelitve v Mariboru sta se udeležila predstavnika Krščanske kulturne zveze tajnica Zalka Kelih-Olip ter nekdanji dolgoletni tajnik Nužej Tolmaier, ki je hkrati tudi predsednik Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik.