Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

31.10.2021 12:01

ANKARAN - drugi teden -  UTRINKI

ANKARAN - drugi teden  -  UTRINKI

Deavnica je potekala od 21. avgusta do 27. avgusta. Na delavnici je sodelovalo 4 skupin. S kamero sta delavnico spremljala Niklas Kaltenbacher in Nikolaj Voglauer.