Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

18.11.2019 19:00

Podelitev Einspielerjeve nagrade

Podelitev Einspielerjeve nagrade

ponedeljek, 18. novembra 2019, 19.00
Tischlerjeva dvorana Mohorjeve

Nagrado bo prejel:
dvorni svetnik prof. h.c. univ.-doc.
dr. Peter Jordan

...v zahvalo za svoje prizadevanje za priznavanje in
ohranjanje geografskih imen etničnih manjšin, kar krepi
prostorsko identiteto in kulturo dvo- in večjezičnih območij.

Pozdrav:
predsednik Krščanske kulturne zveze mag. Janko Krištof

Nagovor:
predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Valentin Inzko

Glasbeni okvir:
Kvintet Krnica/Quintett Karnitzen