Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

07.07.2017 09:00

S slovenščino v naravo | Natürlich Slowenisch

S slovenščino v naravo | Natürlich Slowenisch

Jezikovne počitnice v Šmarjeti za mlade od 10. do 16. leta

Sprachferien in Šmarjeta (SLO) für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren

7. - 16. 7. 2017


Slovenščina v Sloveniji je preizkušen jezikovni in učni program za mladino od 10. do 16. leta, ki smo ga za leto 2017 posodobili in razširili v jezikovno ponudbo z naravoslovnim težiščem.
Najboljši način se (na)učiti kakega jezika je še vedno, da ga spoznavaš tam, kjer je jezik okolja, kjer je tako rekoč doma. Na osnovi večletnih izkušenj smo v sodelovnanju z Osnovno šolo Šmarjeta (SLO) izdelali program, s katerim je mogoče doseči največji uspeh.

Namen jezikovnih počitnic je, otroke v naravi –  brez prisile in šolskih ocen – navdušiti za slovenščino, jim posredovati ljubezen do jezika, pospeševati njihov čut za jezik, jim pomagati, da samozavestno in neprisiljeno uporabljajo slovenščino v pogovornih položajih. Otroku, ki tako rekoč v igri poglablja in razširja svoje jezikovne znanje, bo to znanje v veliko pomoč: kot smiselno dopolnilo (dvojezičnega) pouka v ljudski šoli; kot dobra priprava za vstop v dvojezično višjo šolo; kot prednost ob vedno tesnejšem sodelovanju s Slovenijo na gospodarskem področju; kot pospeševanje dobrih sosedskih odnosov – znanje jezikov odpira poti v prihodnost.

Slowenisch in Slowenien ist ein bewährtes Sprach- und Lernprogramm für Jugendliche von 10 bis 16 Jahren, das nun inhaltlich mit dem Schwerpunkt Sprache und Natur erneuert und erweitert wurde. Die beste Methode eine Sprache zu erlernen, ist immer noch, sie im betreffenden Land kennen zu lernen. Die Kombination von Sprachunterricht und Familienanschluss garantiert den bestmöglichen Lernerfolg.

Das Ziel der Sprachferien ist es, Kindern spielerisch in der Natur, ohne Leistungsdruck und Noten, das Slowenische näher zu bringen und ihr Sprachgefühl zu fördern, um ihnen den selbstverständlichen Gebrauch der Sprache zu ermöglichen. Die Sprachkenntnisse, die Ihr Kind im Rahmen dieses Programmes spielend erweitern kann, werden in mancher Hinsicht weiterhelfen: als sinnvolle Ergänzung zum zweisprachigen Unterricht in der Volksschule; als solide Grundlage für den Eintritt in eine (zweisprachige) höhere Schule; als Vorteil angesichts der immer enger werdenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Slowenien; als Förderung des Verständnisses für den Nachbar – Sprachkenntnisse sind das Kapital für die Zukunft.

podrobne informacije v priponki/mehr im Anhang


prijava/Anmeldung: do/bis 21.4.2017, (0463) 516243, .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)

 

INFO: S Slovenščino v naravo | Natürlich Slowenisch
(230 KB)