Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

19.01.2019 16:00

SEMINAR

SEMINAR

SEMINAR za vodje otroških in mladinskih pevskih zborov

sobota, 19. januar 2019, 09:00 - 16:00
v Domu prosvete v Tinjah

vodi: zborovodkinja Tatjana Dolenc

Stroške za seminar prevzame Kršèanska kulturna zveza, stroške za kosilo poravna
vsak/a udeleženec/ka sam/a v Domu v Tinjah (prijava za kosilo ob prihodu).
Stroški za podlage: € 15,- (Za udeležence bo pripravljeno delavno gradivo).

S P O R E D
9.00 - 10.15 Cicibanski zbori - didaktiène igre, opevanje
10.30 - 12.00 Otroški zbori - uèenje skladb s pomoèjo giba
13.00 - 14.15 Kanoni - pot k ubranemu veèglasju
14.30 - 16.00 Mladinski zbori - vokalna tehnika in dirigiranje


Od 9.00 do 10.00 bo prisoten otroški (cicibanski zbor), nato zbor
predstavljajo udeleženci seminarja.


Več informacij in prijavnico najdete v priponki.

Seminar_informacije in prijavnica
(2 MB)