Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

21.03.2023 08:19

Srebrna plaketa JSKD Marici Hartmann

Srebrna plaketa JSKD Marici Hartmann

Marica Hartmann je več kot petdeset let steber Slovenskega kulturnega društva Celovec. Desetletja dolgo je spremljala in vodila mlade lutkovne ustvarjalce in jim s tem odpirala pot do slovenskega jezika. Skupaj z mladimi je pripravila več kot 50 različnih predstav, s katerimi so gostovali v številnih krajih Koroške, na Dunaju, pa tudi v Sloveniji in drugih državah. Njeno delo v Celovcu je velikega pomena za vso slovensko narodno skupnost, njeno čezmejno sodelovanje pa odpira vrata v Slovenijo in v druge države regije ter krepi povezanost med Slovenci v celotnem kulturnem prostoru. Kot mentorica otrok in ravnateljica Mohorjeve ljudske šole je šolo tako povezovala s Slovenskim kulturnim društvom Celovec in tudi šolami v Sloveniji. Prav tako je delovala na področju zborovske dejavnosti ter bila dolga leta odbornica Krščanske kulturne zveze in Slovenske glasbene šole.