Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

31.10.2021 11:45

Želimo biti povezani s terenom

V ponedeljek smo se sodelavki in sodelavec KKZ na terenu osebno prepričali o dosežkih in načrtih kulturnih društev in iniciativ v Rožu in na Zilji. Obiske smo pričeli v Borovljah, nadaljevali pot po Rožu in zaključili v »Šiši« v Zahomcu na Zilji. Osebni pogovori so razkrili kar dosti nepoznanih dosežkov, predvsem pa na terenu, neposredno pri društvih, skušamo uskladiti medsebojno sodelovanje in pomoč pri projektih društev. Skupna iniciativa osrednjih kulturnih organizacij podpira popravilo in posodobitev kulturnih domov. Na razpisih javnih ustanov smo v sodelovanju z lastniki kulturnih domov v letu 2021 bili precej uspešni in želimo nadaljevati tudi v naslednjih letih. Za nemoteno delovanje, predvsem društev v Rožu, bo v naslednjih letih potrebno še mnogo skupnega napora, da uredimo nujno potrebno prostorsko situacijo za vaje in prireditve. Hvala velja tudi šolskim sestram in ravnateljici gospodarske šole v Šentpetru za prijazen sprejem in izvrstno kosilo in predsedniku športnega društva Zahomc za ziljsko mavžno.