Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

28.02.2021 13:35

ZNANI DOBITNIKI NAJVIŠJIH PRIZNANJ V LJUBITELJSKI KULTURI

ZNANI DOBITNIKI NAJVIŠJIH PRIZNANJ V LJUBITELJSKI KULTURI

Zakonca Rosina Katz-Logar in Lenart Katz sta že skoraj pet desetletij stebra kulturnega delovanja v Žvabeku, v občini Suha na avstrijskem Koroškem in širše. Žvabek brez njunega delovanja ne bi imel jezikovne podobe, kot jo ima danes. Oba sta namreč delovala kot učitelja in vsestranska kulturna delavca. Lenart Katz se je kot ravnatelj Ljudske šole v Žvabeku močno zavzemal za enakopravnost slovenščine ter za kakovosten dvojezični pouk. Bil je tudi dolgoletni predsednik Katoliškega prosvetnega društva Drava (KPD Drava) v Žvabeku, pod okriljem katerega delujejo številne kulturno umetniške skupine. Med njimi tudi Oktet Suha, ki ga je soustanovil in bil skoraj štiri desetletja njegova gonilna sila prav Lenart Katz. Rosina Katz-Logar je med drugim kot učiteljica vodila šolske pevske in instrumentalne skupine, delovala je kot novinarka in fotografinja in s tem promovirala slovensko kulturo v koroški javnosti. Ustanovila in več kot štirideset let je vodila Pevsko-instrumentalno skupino Žvabek in več desetletij kot odbornica delovala v KPD Drava. Brez tega društva, v katerem sta zakonca odigrala nadvse vidno vlogo, pa slovenščina v koroški javnosti ne bi bila več slišna in vidna.