Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

30.11.2016

Einspielerjev večer v znamenju aktivnega sobivanja kultur

Einspielerjev večer v znamenju aktivnega sobivanja kultur

V ponedeljek, 28. januarja, sta se Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev v Tischlerjevi dvorani v Celovcu zahvalila osebam iz večinskega naroda, ki so se iz solidarnosti do narodne skupine naučili slovensko oz. si za slovenstvo prizadevajo na kulturnem in/ali političnem področju. več kot “Einspielerjev večer v znamenju aktivnega sobivanja kultur“