Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

25.04.2018

Deželna razstava 2020

Deželna razstava 2020

DEŽELNA RAZSTAVA 2020

Spoštovani!
Kot veste je za leto 2020 načrtovana decentralna deželna razstava na Koroškem, ki naj zajame celotno območje dežele. Načrtovane so prireditve v vseh občinah dežele, in projekte lahko vloži vsako društvo. 
Do 31.7. 2018 (poštni žig!) je treba vložiti projekte (razpis je odprt za ciljno skupino: Umetnost, Kultura in ljudska kultura / Kunst, Kultur und Brauchtum. Vse projekte bo ocenila strokovna žirija in izbrala ustrezno število projektov, ki naj predstavljajo zamisel deželne razstave (glej ustrezna literatura na spletnih povezavah spodaj oz. v priponki.
Za ostale ciljne skupine (šolstvo; znanost; občine / Schule; Wissenschaft; Gemeinden) so razpisi v pripravi. Prav tako v pripravi je slovenski obrazec za področje Kultura (naj bi bil na razpolago v 14 dneh - od danes, 25.4. 2018, naprej!). (V priponki obrazec, podlage in informacije; še več informacij je v brošuri, ki je na razpolago v tiskani obliki (prosim mejl na: .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) ali pod: http://www.kulturchannel.at/foerderungen/kulturfoerderungsrichtlinien/) ali kot pdf na strani: http://www.carinthija2020.at 
Obrazec je enak kot tisti za druge projekte pri deželni vladi!
Pri vložitvi projektov je treba upoštevati formalne in vsebinske potrebe, kot so navedene v priloženih pojasnilih.

Deželna vlada bo projekte podprla z 60%, ostalo mora vlagatelj nostiti sam, ali pridobiti pri drugih ustanovah.

Förderformular
(3 MB)
Projektbeschreibung
(214 KB)