Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

26.06.2015

Slovenska ledinska in hišna imena: predstavitev v Bekštanju

Slovenska ledinska in hišna imena: predstavitev v Bekštanju

PREDSTAVITEV DVOJEZIČNEGA ZEMLJEVIDA S SLOVENSKIMI LEDINSKIMI IMENI
PRÄSENTATION DER ZWEISPRACHIGEN LANDKARTE MIT SLOWENISCHEN FLUR- UND HAUSNAMEN
četrtek | Donnerstag, 2. 7. 2015, 19.30
sejna soba občine Bekštanj | Sitzungssaal der Marktgemeinde Finkenstein

V sklopu evropskega projekta FLU-LED so od jeseni leta 2011 nastali štirje natisnjeni zemljevidi z zbranimi slovenskimi hišnimi in ledinskimi imeni za koroške občine Bekštanj, Šentjakob v R., Bistrica v R. in Šmarjeta v R. Predstavitev prvega zemljevida je bila v soboto, 20. junija v Šentjakobu. V četrtek, 2. julija, bo v sejni sobi občine Bekštanj predstavitev drugega zemljevida, ki uvekoveča v UNESCOv seznam sprejeto kulturno dediščino.

Jeseni leta 2011 so Krščanska kulturna zveza, vodilni partner Slovenska prosvetna zveza in projektni partnerji Razvojna agencija za Zgornjo Gorenjsko in Gornjesavski muzej Jesenice v okviru čezmejnega projekta FLU-LED (Kulturni portal ledinskih in hišnih imen)  začeli s sistematičnim zbiranjem in dokumentiranjem ledinskih in hišnih imen v izbranih občinah tu- in onstran meje. Velika podpora pri izvajanju projekta v izbranih občinah na Koroškem (Bekštanj, Šentjakob v R., Bistrica v R., Šmarjeta v R.) so bila slovenska krajevna kulturna društva, Enotna lista v Bekštanju in Slovensko planinsko društvo Celovec, predvsem pa številni domačini in vneti zbiratelji imen, ki so si prizadevali za čim bolj popolno dokumentacijo imen v svojem domačem kraju. Projekt pa je še posebno slonel na strokovnih razikovalcih slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu ter Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Kot viden projektni rezultat so ob koncu projekta izšli štirje natisnjeni zemljevidi z zbranimi hišnimi in ledinskimi imeni na Koroškem in trije na Gorenjskem, ki predstavljajo pomemben prispevek k jezikovni in kulturni identiteti v posameznih občinah. Na Koroškem so tako nastali zemljevidi v občini Bekštanj s standardiziranimi slovenskimi hišnimi in ledinskimi imeni, v občini Šentjakob v R.  z narečnimi ledinskimi imeni, v občini Bistrica v R. z narečnimi hišnimi in ledinskimi imeni in v občini Šmarjeta v R. prav tako z narečnimi hišnimi in ledinskimi imeni. Ti zemljevidi ter na njih zapisani podatki so dostopni tudi na spletni strani ledinskaimena.si ali flurnamen.at.

Kdor pa bi želel držati v rokah sam zemljevid, je prisrčno vabljen na predstavitev v Bekštanju! Za glasbeni okvir bodo poskrbeli Moški zbor Jepa-Baško jezero in učenci Glasbene šole.

Zemljevidi bodo tudi na razpolagi pri kulturnih društvih v omenjenih občinah ter v omejenem številu na občinskih uradih.