Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

18.11.2021

Einspielerjeva nagrada univerzitetnemu profesorju doktorju Franzu Glaserju

Einspielerjevo nagrado podeljujemo od leta 1988 osebnostim iz nemškega naroda, ki so nam v preteklosti izkazovali odkrito prijateljstvo in nas podpirali v naših prizadevanjih za blagor naše narodne skupnosti. Dolgi vrsti Einspielerjevih nagrajencev se danes pridružuje univerzitetni profesor doktor Franz Glaser, ki bo s strani Narodnega sveta koroških Slovencev in Krščanske kulturne zveze prejel Einspielerjevo nagrado v zahvalo za svoje prizadevanje pri raziskovanju slovanske zgodovine na Koroškem ter za spoštljiv in prijateljski odnos do slovenske narodne skupnosti na Koroškem.