Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

13.01.2020

Govorniški natečaj 2020

Govorniški natečaj 2020

V ponedeljek, 13. 1. 2020, je na Višji šoli za gospodarske poklice potekalo zaključno tekmovanje letošnjega govorniškega natečaja, ki ga razpisujeta Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev v zvezi s Tischlerjevo nagrado. Natečaja se je udeležilo šest kandidatk in kandidatov, ki so imeli na izbiro naslednje teme:

1. Moja Koroška! Sto let po plebiscitu je za (nas) koroške Slovence vse v najboljšem redu – ali le ni tako in moramo zavestno skrbeti za obstoj slovenščine v (naši) domovini?

2. Europeada 2020 – šport nas povezuje. Nogometni turnir bo dal manjšinam širše regije možnost, da opozorijo nase in postavijo v središče izzive, s katerimi se soočajo v svojem jezikovnem vsakdanjiku.

3. Prosvetna, kulturna in izobraževalna društva na Koroškem praznujejo visoke obletnice – kaj lahko prispevam kot mlad človek za njihovo prihodnost?

Nastopili so naslednji kandidati:
Zala Filipič (II. letnik Višje šole za gospodarske poklice Št. Peter), Hana Jusufagić (5AK, Dvojezične trgovske akademije v Celovcu), Luka Miličič Eržen (7.B ZG in ZRG za Slovence v Celovcu), Luka Podlipnik (8.B ZG in ZRG za Slovence v Celovcu), Ema Pregelj (3BK, Dvojezične trgovske akademije v Celovcu) in Valentina Wutti (IV. letnik Višje šole za gospodarske poklice Št. Peter)

Člani žirije so bili: Vincenc Gotthardt, Sonja Kert-Wakounig, Sara Pan, Jurij Perč, Martina Piko-Rustia, Emanuel Polanšek in Miha Vrbinc. Žirija pa je odločila tako:
Prvo mesto je dosegel Luka Podlipnik (8.B ZG in ZRG za Slovence), drugo mesto Valentina Wutti (IV. letnik Višje šole za gospodarske poklice), tretje mesto pa Hana Jusufagić (5. AK Dvojezične Zvezne trgovske akademije).

Govoru zmagovalca na temo

Moja Koroška! Sto let po plebiscitu je za (nas) koroške Slovence vse v najboljšem redu – ali le ni tako in moramo zavestno skrbeti za obstoj slovenščine v (naši) domovini?

boste lahko prisluhnili ob podelitvi Tischlerjeve nagrade Višji šoli za gospodarske poklice Št. Peter v petek, 24. 1. 2020, ob 19.00 uri v Tischlerjevi dvorani Slomškovega doma v Celovcu. Tam bojo tudi podeljene nagrade in izročena priznanja Govorniškega natečaja 2020.