Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

03.02.2012

Izjava odbora KKZ o nadaljnjem delovanju organizacije

V odboru se zavedamo težav, ki čakajo organizacijo, vendar smo prepričani, da jih bomo dobro premostili. Dejstvo je, da ima KKZ dva podpredsednika in tudi blagajničarka ima namestnico. Te osebe bodo v glavnem skušale nadomestiti obveznosti odbornikov, ki so se odločili za odstop. Tudi ostali odborniki so pripravljeni prevzeti določene naloge. Sicer pa imamo izdelan delovni program. Tajnik in sodelavke v pisarni bodo opravljali svoje delo kakor doslej. Potrudili se bomo, da bomo v naslednjem času rešili personalne probleme, ki so nastali z odstopom vodilnih funkcionarjev in nato sklicali občni zbor, ki bo izdelal smernice za prihodnjo delovno dobo.