Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

27.12.2021

Izšel je BILTEN KKZ

Izšel je BILTEN KKZ

Vidimo, da prav umetniki in kulturni ustvarjalci najdejo primer-ne odgovore na izzive časa, in kulturno delo koroških Slovencev naprej ostaja pristno, inovativno in trdoživo.

Bilten KKZ - šetvilka 92
(1,024 KB)