Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

16.11.2022

Jesef Winkler je prejemnik Einspielerjeve nagrade 2022

Josef Winkler, prejemnik Büchnerjeve nagrade, Velike avstrijske nagrade za kulturo, častni doktor celovške univerze se je ukvarjal tudi s Cankarjem (zavzemal se je npr. za ponatis nemškega prevoda Hiše Marije Pomočnice) in njegovim Hlapcem Jernejem, ki išče svojo pravico, pri pobalinih, potepuhih, pod križem, pri sodniku in celo pri cesarju na Dunaju. Brez kakršnegakoli uspeha; morda bi bil odziv vladarja boljši, če se ne bi zavzemal za materialne, temveč za jezikovne pravice. Josef Winkler pa je poiskal pravico za koroško slovensko literaturo, za avtorja, ki ne piše zgolj avstrijsko, temveč »svetovno literaturo«, za Florjana Lipuša. V Lipušu je morda prepoznal sorodno dušo,  povezuje ju tematika smrti, krščanstva, biblijski elementi v jeziku, ukvarjanje z grozotami druge svetovne vojne – kot primer navajam Winklerjevo knjigo Lass dich heimgeigen, Vater, oder Den Tod ins Herz mir schreibe – in povezuje ju ljubezen do jezika.
Beseda je Winklerjevo orodje in orožje, naj mimogrede omenim tudi njegovo prizadevanje za to, da bi Celovec dobil mestno knjižnico.

Mojster nemškega jezika Winkler je dosegel, da se v Gradcu za Nagrado Franza Nabla spremeni statut, torej pravo, in tako nastane pravica, da dobijo mojster slovenskega jezika Lipuš in vsi drugi mojstri svojih jezikov dostop do istih priznanj, kot jih je bil deležen Winkler – Nagrade Franza Nabla v Gradcu, in Velike državne nagrade za kulturo. Ta dosežek ni pomemben le za koroške Slovence, temveč za vse nenemško pišoče ljudi v Avstriji.

Iskrene čestitke k zasluženi Einspielerjevi nagradi, veliko uspeha pri vseh še neuresničenih ciljih, ki služijo jeziku in pravičnosti. 

Odlomek iz lavdacije Zdenke Hafner-Čelan na podelitvi nagrade 15.novembra v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu.