Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

16.09.2019

Muzikolog dr. Franc Križnar

Muzikolog dr. Franc Križnar

V ponedeljek, 16. septembra 2019, je predaval muzikolog dr. Franc Križnar o

“Manj znanih Slovenskih glasbenikih tostran in onstran državnih meja v minulem času v besedi, sliki in zvoku”


Franc Križnar
Manj znani Slovenci-glasbeniki tostran in onstran državnih meja v: besedi, sliki in zvoku

Med tistimi, ko so tako ali drugače, predvsem pa s svojo (glasbeno) umetnostjo v 19. in 20. stol. pričeli in nadaljevali z ozaveščanjem takrat še kolikor toliko enotnega državnega, ne pa nacionalnega prostora k. u. k.,[1] so bili tudi številni (slovenski) glasbeniki. Ti so na različne načine ozaveščali prostor avstro ogrske monarhije o slovenskem jeziku, glasbi, narodu in še čem. Med njimi jih obravnavamo po časovnem zaporedju njihovih včasih manj, včasih bolj uspešnih in delavnih kot so to npr.: Jožef Tomažovec (1823-1851), Jožefn Levičnik (1826-1909), Sebastijan (Boštjan) Žepič (1829-1883), Thomas Koschat (Tomaž Košat; 1845-1914), Josip Lavtižar (1851-1943), Dr. Karel Štrekelj (1859-1912), Ivan Trinko (1863-1954), Oskar Dev (1868-1932), Pavel Košir (1878-1925), Jurij Lulek (1879- 1957), Josef Jekl (1880-1975), Marko Bajuk (1882-1961), Anton Gaspari (1893-1985), Franc Wilfan Babič (1909-1986), Avgust Ipavec (roj. 1940) idr. Med njimi so tudi taki, ki imajo svoje korenine in s tem (geografsko) področje kje drugje, na koncu pa dodamo še (slovensko) umetno pesem kot tisto »kronsko« pričo delovanja vseh navedenih, ki so pripeljali tudi do nje. Izziv ali povod za tole predstavitev pa je uvrstitev večine le-teh v Enciklopedijo kulturne zgodovine na Koroškem;[2] tam v nemščini, tu pa v slovenskem jeziku.

Dr. Franc Križnar (roj. 20. nov. 1947 v Ljubljani) je po končani Tehniški šoli za strojno stroko in Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani študiral muzikologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in diplomira leta 1978; magistriral 1989 in doktoriral 1999 na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V aktivnih letih je deloval najprej v gospodarstvu, pri Glasbeni mladini Slovenije, v Glasbeni šoli Kranj, in nazadnje (do upokojitve, 2007) na RA SLO (RTV Slovenija Ljubljana). V letih 1978-92 je bil še samostojni znanstveni raziskovalec na Znanstvenem inštitutu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in tudi habilitirani asistent za področje muzikologije. V letih 2005-2017 je bil kot soustanovitelj predstojnik Inštituta glasbeno-informacijskih znanosti pri Centru za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze v Mariboru (IGIZ pri CIMRS UM). V več kot 50 letnem delovanju je kot urednik, član strokovnih-ekspertnih komisij in strokovnih društev in kot glasbeni esejist, kritik, publicist, raziskovalec-znanstvenik in glasbeni urednik-novinar, ustvaril številne bibliografske enote s področja glasbene umetnosti, pedagogike in znanosti: eseji, ocene - recenzije, poročila, razprave, radijske in televizijske oddaje itd. v strokovnih, revijalnih in časopisnih ter RTV medijih. Strokovno in znanstveno sodeluje na naših in tujih simpozijih (prim. COBISS.SI: 1064 enot). Za svoje delo je prejel več nagrad in priznanj: 1998 nagrado Jurčičevega sklada (Nova revija, Ljubljana) in odličje Svetega Bernarda Cistercijanske opatije v Stični, 1999 Škerjančevo priznanje ljubljanske Srednje glasbene in baletne šole, 2000 Betettovo listino Društva glasbenih umetnikov Slovenije, 2004 v Genovi v Italiji retjo skupinsko nagrado, 2007 na 8. mednarodnem festivalu IRIB “Medij za življenje” v Mashadu v Iranu pa še eno (glavno) skupinsko nagrado v kategoriji dokumentarnih (radijskih) oddaj.

Prisrčno vabljeni!