Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

04.03.2015

Koroška poje

Koroška poje

Osrednji koncert Krščanske kulturne zveze
Gesangsrevue des Christlichen Kulturverbands

KOROŠKA POJE

nedelja/Sonntag, 8. marec/März 2015, 14.30, Dom glasbe v Celovcu/Konzerthaus Klagenfurt


Tokrat se bomo s koncertom poklonili vsem ženskam, ustvarjalkam na pevskem, glasbenem, literarnem in likovnem področju. V teku sporeda bomo spoznavali ženske kot pesnice, skladateljice, prirejevalke ljudskih pesmi, zborovodkinje, pevke, likovne umetnice in moderatorke. Prisluhnili bomo njihovim melodijam in besedam, odprl se nam bo njihov pogled na svet in življenje.

Gewidmet allen Frauen mit Werken von Künstlerinnen aus den Bereichen Musik, Literatur und der bildenden Kunst.

Nastopajo/Mit:
Ženski pevski zbor Rož, Št. Jakob
Ženski pevski zbor Trta, Žitara vas
Sonus-Trio, Bistrica/Globasnica
Bernarda Fink, mezzosopran
Singgemeinschaft Oisternig, Bistrica na Zilji
MePZ Podjuna, Pliberk
Harmonikarski orkester KD Mihaelov sejem Mengeš (Slovenija)
Moški zbor iz Štmavra (Italija)

Besedila/Texte: Mira Grötschnig-Einspieler