Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

29.09.2021

KULTURNI TEDEN 2021

KULTURNI TEDEN 2021

Ta dvojezični niz prireditev se nad dvajset let redno odvija kot dogodek, ki naj spodbuja dialog v deželi in je zgled za sodelovanje, sobivanje in plodno sožitje na Koroškem. Vsako leto se skupaj z osrednjima krovnima kulturnima organizacijama koroških Slovencev in z lokalnimi kulturnimi dejavniki usklajuje in pripravlja skupen kulturni program v občini gostiteljici. Letos poteka od 18.10. – 23.10. v mestu kulture Pliberk.

SPORED