Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

24.11.2016

Občni zbor KKZ

V ponedeljek, 21. novembra, sta na rednem občnem zboru Krščanske kulturne zveze bila ponovno potrjena predsednik Janko Krištof in tajnica Zalka Kelih-Olip, odbor pa ima z Nadjo Kramer, Andrejem Reichmannom, Angeliko Ogris in s Petrom Janežičem štiri nove člane mlade generacije. Za življenjske zasluge pa se je KKZ z Janežičevim priznanjem zahvalila osebnostim iz naših društev.

V svojem govoru je Janko Krištof opozoril na široki spekter ponudb KKZ, ki segajo od likovno-umetniške, odrske in glasbene do jezikovne izobrazbe. 
Na občnem zboru je bilo zastopanih nad 30 včlanjenih društev, prišla pa je tudi vrsta častnih gostov in prijateljev, kar je znak njihove povezanosti s Krščansko kulturno zvezo.
Za glasbeni okvir sta poskrbela skupina Ča viem iz Bilčovsa in Kvartet Donet (SPD Edinost).

Janežičeva priznanja
Kot je že tradicija, je bila v okviru občnega zbora tudi podelitev Janežičevih priznanj, s katerimi želi KKZ odlikovati osebnosti, ki so se dolga leta izkazali na področju kulturnega in političnega dela v prid ohranjevanja slovenske kulture in jezika na Koroškem. Letošnji prejemniki so bili:

• Lini Michor
• Ema in Janez Hudl
• Branka Bezeljak
• Lena Budin
• Rozka in Albert Smrečnik
• Jozi Pak

Utemeljitve najdete v priponkah.

Izšel je tudi zbornik s poročili o dejavnosti Krščanske kulturne zveze in v njo včlanjenih društev. Zbornik ima domala 200 strani in je lep dokument izjemne dejavnosti na področju kulture na Koroškem, ki ostane. 
Izvoljeni odbor 2016:

Predsednik: Janko Krištof

Podpredsedniki:
Micka Opetnik
Miha Vrbinc
Zdravko Inzko

Tajnica:
Zalka Kelih-Olip
Nam. tajnice: Martin Kuchling
Blagajničarka: Heidi Maurer-Santner
Namestnica blag.: Monika Novak-Sabotnik

Odborniki:
Lojz Kerbitz
Krista Koren Hafner
Krista Krušic
Milena Čik-Pipp
Martina Piko-Rustia
Mirjam Kušej
Peter Janežič
Andrej Reichmann
Angelika Ogris
Nadja Kramer

Preglednika računov:
Štefan Schellander
Jožko Wrolich

Poročilo na ORF

Janežičevo priznanje: Branka Bezeljak
(393 KB)
Janežičevo priznanje: Lena Budin
(253 KB)
Janežičevo priznanje: Ema in Janez Hudl
(255 KB)
Janežičevo priznanje: Lini Michor
(255 KB)
Janežičevo priznanje: Jozi Pak
(254 KB)
Janežičevo priznanje: Rozka in Albert Smrečnik
(254 KB)