Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

26.11.2019

Občni zbor Krščanske kulturne zveze

Krščanska kulturna zveza v Celovcu je v ponedeljek, 25. novembra 2019, imela svoj redni občni zbor.

Za predsednika je bil ponovno izvoljen dekan Janko Krištof, župnik v Bilčovsu in Št. Ilju.
Podpredsednik/ce so: Micka Opetnik, Monika Novak-Sabotnik in Zdravko Inzko

Ponovno izvoljeni predsednik Janko Krištof je v svojem nagovoru poudaril, da je vsak posameznik odgovoren za ohranjanje kulture in narodne zavesti, da to važno nalogo v veliki meri vršijo slovenska kulturna društva, osrednja organizacija pa jim želi biti pri tem v čim boljšo pomoč in oporo. Prosil je, da z vso silo podprejo tudi iniciative in ponudbe, ki prihajajo iz centrale in želijo biti v korist našemu kulturnemu utripu.
Tako odbor kakor pisarna Krščanske kulturne zveze želita še naprej delovati v začrtanem duhu in skupno z društvi oblikovati kulturno podobo koroških Slovencev.

Za tajnico je ponovno bila izvoljena Zalka Kelih-Olip, njen namestnik je Martin Kuchling.
Blagajniško funkcijo je prevzel Miha Vrbinc, njegova namestnica je Krista Koren-Hafner.

Nadaljnji odborniki:
Krista Krušic-Vallant
Milena Čik-Pipp
Martina Piko-Rustia
Mirjam Kušej
Angelika Ogris
Nadja Kramer
Martin Enzi
Marjan Gallob
Miro Wakounig
Verena Smrtnik

Preglednika računov:

Štefan Schellander
Joško Wrolich

Na dnevnem redu je bila tudi podelitev Janežičevih priznanj, ki so jih prejeli:
Rozi Wernig, Mira Blažej, Folti Waldhauser, Herbert Seher in Tone Kuntner

Potek in volitev novega odbora je vodil Pavel Zablatnik, za glasbeni okvir večera pa so poskrbela Dekleta Smrtnik pod vodstvom Dane Smrtnik.