Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

23.11.2022

Občni zbor Krščanske kulturne zveze

Ponovno izvoljeni predsednik Janko Krištof je v svojem nagovoru izpostavil projekt Slovenščino živeti - slovenščino doživeti. Stvar je kar nekaj časa zorela, preden je bila predstavljena javnosti. Sicer se celotna kampanja trenutno dogaja še na socialnih medijih in je marsikaj še v razvoju, vendar ima močno upanje, da se bo kmalu še bolj razvila in se razrasla na vsa področja našega življenja. Le tako vidi še majhno možnost, da združeno ustavimo asimilacijo. 
                                                                 
Zahvalil se je vsem predsednikom, odbornikom, zborovodjem, voditeljem gledaliških in lutkovnih skupin, vodjem otroških in mladinskih zborov, ki so motorji kulturne dejavnosti v slovenski narodni skupnosti na Koroškem!

»Zavedajoč se svojih korenin želimo še naprej graditi na tej osnovi in v čim večji vzajemnosti in ustvarjalnosti sooblikovati kulturno podobo našega naroda in naše dežele v prihodnosti.« 

Za tajnika je bil izvoljen Martin Kuchling, Zalka Kelih-Olip je njegova namestnica.
Blagajniško funkcijo je obdržal Miha Vrbinc, njegova namestnica je Krista Koren-Hafner.

Nadaljnji odborniki:
Milena Čik-Pipp
Martina Piko-Rustia
Mirjam Kušej
Nadja Kramer
Martin Enzi
Marjan Gallob
Miro Wakounig
Verena Smrtnik
Leonard Krušic

Preglednika računov: Štefan Schellander, Joško Wrolich

Na dnevnem redu je bila tudi podelitev Janežičevih priznanj, ki so jih prejeli:
Pavli Čertov, Marica Hartmann, Lojz Kerbitz, Jože Leskovar in Micka Opetnik. Lojz Kerbitz je svojo navzočnost moral kratkoročno zaradi bolezni odpovedati, njemu bo priznanje izročeno ob drugi priložnosti.

Potek in volitev novega odbora je vodil Pavel Zablatnik, za glasbeni okvir večera pa je poskrbel Kvartet Dobniško jezero iz Loč pod vodstvom Simona Trießniga.