Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

31.01.2012

Odstop predsednice KKZ

Odstop predsednice KKZ

Krščanska kulturna zveza z obžalovanjem jemlje na znanje odstop predsednice mag. Sonje Kert-Wakounig in se ji zahvaljuje za angažirano vodenje organizacije v preteklih dveh letih. Krščansko kulturno zvezo je zastopala zavzeto tako na društvenih prireditvah kot tudi v komunikaciji z ustanovami in uradi in se trudila za uspešno delovanje slovenskih kulturnih društev na Koroškem. 
Odbor Krščanske kulturne zveze je prizadet zaradi nepričakovanega razhoda in se bo trudil, da bo organizacija tudi pod spremenjenimi pogoji opravljala svoje delo v prid kulturnemu razcvetu slovenske narodne skupnosti na Koroškem, kot je Sonja Kert-Wakounig želela organizaciji tudi v svoji odstopni izjavi.