Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

10.01.2022

Pisana Promlad

Besedila je treba posredovati Volbankovi ustanovi po pošti do najkasneje 18. marca (naslov: Volbankova ustanova, Mikschalle 4, 9020 Celovec) ali pa po elektronski pošti.

NAVODILA
(1 MB)