Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

01.05.2021

Priročnik za organiste za spremljavo ljudskega petja

Priročnik za organiste za spremljavo ljudskega petja

Večkratni želji, da bi te pesmi bile zapisane v višini, ki jih ljudstvo z lahkoto zmore, je ustregel upokojeni ravnatelj Glasbene šole v Radovljici prof. Egi Gašperšič in transponirane pesmi dal na razpolago tudi organistom in pevcem na Koroškem.
»Cerkveni zbori, ki redno prepevajo, nimajo težav, ko posegajo po pesmih v tiskanih pesmaricah. Ko pri obredih ni zbora na koru in zapojejo drugi verniki, pa se rado zgodi, da visoki toni postanejo problem.
Od več strani je zato prišla želja, da bi se pesmi prestavile v nižje tonalitete, kar bi bilo v pomoč orglavcem, ki so manj vešči sprotne transpozicije, pa tudi pojočim bi bolj ustrezalo.
Poseg je narejen tako, da so napevi ostali nespremenjeni, druge linije pa so poenostavljene, vendar tako, da ohranjajo prvotno in vsem znano harmonsko zasnovo. Vseeno pa organist to spremljavo lahko tudi po svojem občutku še bogati«. Egi Gašperšič
Snopič liturgičnih pesmi je Krščanska kulturna zveza pripravila v želji, da bodo dosegle čim več organistov in služile lepoti bogoslužja.
Priročnik bodo v sodelovanju Dušnopastirskega urada v naslednjih dneh prejele dvojezične fare na Koroškem.