Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

06.02.2012

Priznanja Naša Slovenija 2011

Priznanja Naša Slovenija 2011

Za PROJEKT OHRANJANJE SLOVENSKIH HIŠNIH IN LEDINSKIH IMEN NA KOROŠKEM so prijela priznanje krajevna kulturna društva in narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca s sledečo utemeljitvijo: osupljiv primer (čezmejnega) sodelovanja med stroko in številnimi lokalnimi sodelavci, ki je nesporno zgodovinsko in aktualno slovensko stvarnost popeljal na seznam UNESCO-ve nesnovne dediščine v Avstriji   Za zasluge posameznikov ali organizacij so priznanje prejeli tudi zakonca JOŽICA IN LUDVIK DRUML ter župnik STANKO TRAP z Ziljske Bistrice za dolgoletni prispevek k ohranjanju in živosti slovenskega kulturnega izročila v obrobni Ziljski dolini ter za neumorno spodbujanje kulturnega sožitja med ljudmi - narodnostmi ob multikulturni Tromeji