Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

26.06.2015

Slovenska ledinska in hišna imena: predstavitev zemljevidov

Slovenska ledinska in hišna imena: predstavitev zemljevidov

V sklopu evropskega projekta FLU-LED so od jeseni leta 2011 nastali štirje natisnjeni zemljevidi z zbranimi slovenskimi hišnimi in ledinskimi imeni za koroške občine Bekštanj, Šentjakob v R., Bistrica v R. in Šmarjeta v R. Predstavitev prvega zemljevida je bila v soboto, 20. junija v Šentjakobu. V četrtek, 2. julija, je sledila predstavitev v Bekštanju. Slovenska hišna in ledinska imena so bila sprejeta v UNESCOV seznam svetovne kulturne dediščine.

Im Rahmen des EU-Projektes FLU-LED enstanden seit Herbst 2011 vier zweisprachige Landkarten mit gesammelten slowenischen Haus- und Flurnamen für die Gemeinden Finkenstein/Bekštanj, St. Jakob im R./Šentjakob v R., Feistritz im R./Bistrica v R. und St. Margarethen i. R./Šmarjeta v R. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit des Christlichen Kulturverbandes, der Entwicklungsagentur für Zgornja Gorenska, dem Gornjesavski Museum Jesenice und dem Slowenischen Kulturverband als Leadpartner. Mit der Ausführung wurden das Ethnologieinstitut Urban Jarnik aus Klagenfurt sowie das Institut für slowenische Sprache Fran Ramovš aus Ljubljana betraut. Bei der Realisierung des Projektes halfen außerdem zahlreiche lokale Kulturvereine, die Einheitsliste, der Slowenische Alpenverband Klagenfurt und viele begeisterte Einzelpersonen. Die Vorstellung der ersten Landkarte war am 20. Juni in St. Jakob, am 2. Juli folgte die Vorstellung in Finkenstein. Slowenische Haus- und Flurnamen zählen zum UNESCO Weltkulturerbe, die Karten sind u. A. auch auf flurnamen.at abrufbar.

Jeseni leta 2011 so Krščanska kulturna zveza, vodilni partner Slovenska prosvetna zveza in projektni partnerji Razvojna agencija za Zgornjo Gorenjsko in Gornjesavski muzej Jesenice v okviru čezmejnega projekta FLU-LED (Kulturni portal ledinskih in hišnih imen)  začeli s sistematičnim zbiranjem in dokumentiranjem ledinskih in hišnih imen v izbranih občinah tu- in onstran meje. Velika podpora pri izvajanju projekta v izbranih občinah na Koroškem (Bekštanj, Šentjakob v R., Bistrica v R., Šmarjeta v R.) so bila slovenska krajevna kulturna društva, Enotna lista v Bekštanju in Slovensko planinsko društvo Celovec, predvsem pa številni domačini in vneti zbiratelji imen, ki so si prizadevali za čim bolj popolno dokumentacijo imen v svojem domačem kraju. Projekt pa je še posebno slonel na strokovnih razikovalcih slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu ter Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Kot viden projektni rezultat so ob koncu projekta izšli štirje natisnjeni zemljevidi z zbranimi hišnimi in ledinskimi imeni na Koroškem in trije na Gorenjskem, ki predstavljajo pomemben prispevek k jezikovni in kulturni identiteti v posameznih občinah. Na Koroškem so tako nastali zemljevidi v občini Bekštanj s standardiziranimi slovenskimi hišnimi in ledinskimi imeni, v občini Šentjakob v R.  z narečnimi ledinskimi imeni, v občini Bistrica v R. z narečnimi hišnimi in ledinskimi imeni in v občini Šmarjeta v R. prav tako z narečnimi hišnimi in ledinskimi imeni. Ti zemljevidi ter na njih zapisani podatki so dostopni tudi na spletni strani ledinskaimena.si ali flurnamen.at.

Zemljevidi bodo na razpolagi pri kulturnih društvih v omenjenih občinah ter v omejenem številu na občinskih uradih.