Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

26.04.2017

Srečanje otroških in mladinskih zborov v Železni Kapli

V nedeljo, 23. aprila 2017, ob 14.30 uri, je dvorano v Železni Kapli napolnilo veliko obiskovalcev. Krščanska kulturna zveza, fara Železna Kapla in SPD Zarja so vabili na prvo Srečanje otroških in mladinskih zborov v tem letu.
12 skupin in zborov - nad 300 otrok -  je sodelovalo in s svojim petjem navdušilo občinstvo. Ker je bila farna dvorana v Železni Kapli premajhna za tako množico obiskovalcev, so organizatorji zunaj postavili prireditveni šotor, kamor so v živo prenašali koncert. Za povezavo je skrbela Maja Smrtnik, v imenu prirediteljev pa je navzoče pozdravila tajnica KKZ Zalka Kelih-Olip.


Nastopajoči:

Srčki & Sweethearts SPD Srce, Dobrla vas
Otroški zbor Rožce, Šentjakob v Rožu
Otroški zbor Trtinos, Žitara vas
Mlada Podjuna, Pliberk
Otroški zbor Živ Žav, Globasnica
Otroški zbor ŽK, Železna Kapla
Otroški zbor Mohorjeve ljudske šole, Celovec
Otroški zbor SPD Radiše
Zvezdice SPD Danica, Šentprimož
Otroški zbor SPD Danica, Šentprimož
Otroški zbor Obirčki, Obirsko


Drugi del Srečanja bo v nedeljo, 7. maja 2017, ob 14.30 uri
v hotelu Hafnersee ob Habnarškem jezeru v Plešerki pri Hodišah

soprireditelj: SPD Zvezda

Nastopajoči:

Otroški zbor PIPAPO SPD Zvezda, Hodiše-Škofiče
Mladi tamburaši, Hodiše-Škofiče
Dvojezični otroški cerkveni zbor, Bilčovs
Otroški zbor SPD Sele, Sele
JAMzi, mladinski zbor, Celovec
Otroški zbor Bilkice, Bilčovs
Mlad.pevska skupina AKLIB SPD BILKA, Bilčovs