Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

07.11.2017

Urad RS - javni razpis

Urad RS - javni razpis

Urad RS - javni razpis za finančno podporo avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu (Javni razpis za razpisno področje A).

Vse podrobnosti razpisa so na voljo na spletnem naslovu Urada: 
http://www.uszs.gov.si/si/o_organu/javne_objave/

Rok za oddajo vlog je 01. december 2017.

Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge pošljejo oziroma osebno predajo na sedežu:

Zveze slovenskih organizacij
Gabelsbergerstrasse 5/2
9020 Celovec/Klagenfurt,  Avstrija