Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

“pojmo novo pesem”

Jože Ropitz

Pesmarica Jožeta Ropitza Pojmo novo pesem je del Tischlerjeve nagrade za pedagoško in ustvarjalno delo na področju cerkvene in posvetne glasbe, ki sta mu jo podelila Narodni svet koroških Slovencev in KKZ leta 2006. Zbirko Jožeta Ropitza Pojmo novo pesem je zbral in uredil glasbeni urednik in skladatelj Egi Gašperšič. Označil jo je kot preprosto, a hkrati zahtevno za izvajalca in poslušalca. Njegova kompozicijska struktura namreč nakazuje povezovanje patine preteklosti z novejšo zvočnostjo. Od gregorijanskega korala, srednjeveških modalnih prvin, romantike, do ekspresionizma v 20. stoletju. Krepost zbirke je, da je Ropitz produciral na vseh področjih, kjer ni veliko obdelanega. Za opus skladatelja Ropitza v pričujoči zbirki velja, da ga označuje avtorjevo osebno poslanstvo. V prvi vrsti je bil duhovnik, hkrati pa glasbeni ustvarjalec, izvajalec, ter pedagog.
Pesmi imajo tudi vsebinske razlage, kar še dodatno dviga pomen Ropitzevih del. Njegov opus obsega maše z naslovi Mladinska maša, Slovenska maša – Pridi Sveti Duh, Ordinarij in proprij, Sveta maša za dan prvih obljub, Missa brevis (za SAB), Missa brevis za zbor in orgle (v slovenščini in latinščini), Emavs – mašni spevi, Rekviem in Dješka maša. Zajeten je tudi opus spevov in psalmov za odgovor po berilu, adventnih spevov, psalmov za bogoslužno leto B/II, izvirnih nabožnih pemi, ter prirejenih nabožnih pesmi. Skladatelj je priredil eno najstarejših srednjeveških slovenskih nabožnih pesmi Stiškega rokopisa iz 15. stoletja Jezus je od smrti vstal. Izvirnih posvetnih pesmi, ki se nahajajo v zbirki je razmeroma malo, pet za žensko zasedbo in dve za mešani zbor, med katerimi najdemo kompozicijsko in izraznostno najprepričljivejšo skladbo, pisano na poezijo Franceta Balantiča z naslovom Predanost. Sledijo priredbe ljudskih posvetnih pesmi, ter samospeva Sonce zahaja in Lokvanjev cvet, v katerih je Ropitz uporabil izrazito modernejša tonska sredstva. Bogata zbirka se zaključi s priredbami posvetnih pesmi drugih avtorjev. Klaus Einspieler, ki je psalmska besedila priredil po najnovejšem standardu, je psalme označil kot najdragocenejši zaklad cerkvene liturgije. Notografiral je Andrej Lenarčič. Pesmarico Jožeta Ropitza Pojmo novo pesem lahko kupite pri KKZ, cena 23 evrov.

Cena: € 23,- +poštnina

... da ne pojdejo z nami v grob! uredil prof. Jožko Kovačič

Ponatis poljudno-strokovnih razprav o slovenski koroški ljudski pesmi, ki jih je dr. France Cigan objavljal v “Letnih poročilih” Slovenske gimnazije v Celovcu od 1958 do 1970, je deveta knjiga v nizu publikacij njegovega celotnega zborovskega oz. glasbenega opusa, ki ga izdaja Krščanska kulturna zveza v Celovcu.
Poljudno-strokovne razprave dr. Franceta Cigana o slovenski koroški ljudski pesmi, objavljene v “Letnih poročilih” Slovenske gimnazije v Celovcu, dopolnjujejo njegove zapise in transkripcije ljudskih pesmi, ki jih je objavil mag. Engelbert Logar v štirih knjigah “Vsaka vas ima svoj glas”.
Ponatis “... da ne pojdejo z nami v grob” je uredil in za tisk pripravil prof. Jožko Kovačič.

Izdala in založila: Krščanska kulturna zveza 2002

Cena: € 21,- +poštnina

Čej so tiste st∂zice Rožanske I v spomin na Lajka Milisavljeviča

Gobec Mitja

Priredbe in obdelave rožanskih ljudskih pesmi za mešani zbor

Pred leti – sedaj že kar pred desetletji – je dr. France Cigan zapisoval in prirejal ljudske pesmi naše Koroške, »da ne pojdejo z nami v grob«. Za njim je prišel na Koroško Lajko Milisavljevič, prav tako ves zagnan za koroško pesem. Zbiral je pesmi med ljudmi, a tudi notne zapise raznih skladateljev. Sredi dela je leta 2002 podlegel poškodbam po prometni nesreči. Za njim je ostala je obširna notna zapuščina.
Njemu v spomin se je Krščanska kulturna zveza s pomočjo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti odločila za izdajo rožanskih ljudskih pesmi. V prvi zbirki so priredbe in obdelave rožanskih ljudskih pesmi za mešani zbor različnih skladateljev.
Namen zbirke je, da »priroma« med pevce pri nas na Koroškem, v Sloveniji in tudi drugod po svetu, kjer žive Slovenci in še pojejo slovenske pesmi.
Pričujoča zbirka bo izpolnila namen, ko bodo zbori, kljub hitremu tempu življenja in miselnosti – vse kar zveni afriško ali angleško, je napredno, moderno in lepo, pozabljamo pa na vso našo dragoceno dediščino – spet zapeli po domače in bodo pevci začutili čar in lepoto naše pesmi.


Izdatelja: Krščanska kulturna zveza, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ljubljana

Cena: € 22,- +poštnina

Dečva, to mә povej Rožanske II

Gobec Mitja

Priredbe in obdelave rožanskih ljudskih pesmi za moški zbor

Pozno v noč je nekoč po vaseh odmevala fantovska pesem, včasih otožna, polna upanja in hrepenenja, potem spet vriskajoča, hudomušna. Naša ljudska pesem je bila vedno tista gonilna sila, ki je še v tako temnih časih slovenske zgodovine, združevala in bodrila.
Fantje na vasi ne pojejo več, a pesem ni utihnila.
Zato, ». . . da ne pojdejo z nami v grob«, je Krščanska kulturna zveza skupno z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti izdala priredbe in obdelave rožanskih ljudskih pesmi za moške zbore v dveh zvezkih Dečva to mэ povej. Objavljenih je 139 skladb različnih skladateljev, od Oskarja Deva pa vse do mladih, kot je to Tadeja Vulc.
Slovenci imamo veliko pevskih skupin in zborov, zato je vsaka nova izdaja, tudi ljudskih pesmi, dobrodošla. Izdajatelja želita z zbirko, ki je posvečena Lajkotu Milisavljeviču, približati moškim zborom rožansko ljudsko pesem v vsej njeni izvirnosti besede in melodije. Povsod, kjer Slovenci žive, bodo te pesmi gotovo »lepo« sprejete, saj so del naše kulturne dediščine.


Izdala: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ljubljana
Založnik: Mohorjeva družba, Celovec - Ljubljana - Dunaj, 2009

Cena: € 29,- +poštnina

Duhovne pesmi Otroški in mladinski zbori

Cigan France

Kot salezijanec - vzojitelj in profesor glasbe in petja na Slovenski gimnaziji je France Cigan skušal otrokom in mladini približati slovensko ljudsko in umetno pesem. Ob zbiranju pesmi pri ljudskih pevcih je naletel tudi na pesmi primerne za otroke in mladino. Pesmi so prirejene tako, da jih lahko pojejo manjše skupine, majhni in tudi že večji otroci, mladina, pa tudi odraslim je zbirka lahko v pomoč pri petju. Samo veselje do petja je še potrebno. V zbirki je 127 pesmi, od teh je 52 enoglasnih, 29 dvoglasnih, 35 troglasnih in dve štiriglasni pesmi ter 9 pesmi s kalvirsko oziroma orgelsko spremljavo.

Zbrika obsega 127 pesmi
Uredil: prof. Jožko Kovačič
Izdala in uredila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 2000

Cena: € 13,- +poštnina

Duhovne pesmi Moški zbori

Cigan France

Zbrirka obsega 72 pesmi
Uredil: prof. Jožko Kovačič
Izdala in založila Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 1999

Cena: € 13,- +poštnina

Duhovne pesmi Mešani zbor

Cigan France

Zbirka obsega 113 pesmi
Uredil: prof. Jožko Kovačič
Izdala in založila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 1998

Cena: € 16,- +poštnina

edition 1 pesmarica

Oraže Edi

zbrika obsega 15 pesmi in Mašo (Gospod, usmili se, Slava, Svet, Oče naš, Jagnje božje)
Vse pesmi so posnete tudi na zgoščenki.
Odprt in marljiv, kakor je, bo svoja spoznanja precejal, destiliral, kristaliziral - zagotovo nam bo še veliko povedal. Prav on, ki ga je od prvih dni božalo blagoslovljeno večglasje slovenske pesmi. Pesmi manjšine. Manjšine, s koreninami v svojih zelenih dobravah in očmi odprtimi v skalne strmine svojih planin in gora. Edi ve, kaj je manjšina. In pozna vse pesmi, ki jih je slišal od staršev. . .
Edvard Oraže je zdaj polnokrvna osebnost na pragu tridesetih let, ki razpenja svoja glasbena krila. Srečno in uspešno naprejh Edi! (Jasna Novak-Nemec)
Uredil: Edi Oraže
Izdala in založila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 2000

Cena: € 15,- +poštnina

Enkrat je bil en škrat (pesmarica) - RAZPRODANO

Kupper Lenčka

Kot polkon in čestitko za 60-letnico Lenčke Kupper je KKZ izdala pesmarico 80 pesmic in zgoščenko. Pesmarico je s prisrčnimi slikami opremila Breda Varl. Med koroškimi avtorji našega obdobja je Lenčka Kupper svojstven fenomen. Čeprav se je izučila za šiviljo in nikdar v mladosti ni imela možnosti, da bi se sistematično učila slovenskega knjižnega jezika, kaj šele glasbe ali vsaj kakega instrumenta, je zložila vrsto otroških pesmic, z besedilom in melodijami, ki jih danes prepeva slovenska mladina ne le na Koroškem, temveč z enakim veseljem tudi v Sloveniji, v zamejstvu in pri zdomcih na drugih kontinentih. (Dr. Janko Zerzer)


PESMARICA JE RAZPRODANA.


KKZ, Celovec 1998

Cena: € 23,-- (RAZPRODANO) +poštnina

IZ ŠKRATOVE KROŠNJICE Otroške pesmi skozi leto

Kupper Lenčka

Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev sta 22. januarja 2018 podelila koroški pesnici in skladateljici Lenčki Kupper 39. Tischlerjevo nagrado za njeno dolgoletno ustvarjanje na glasbenem in pesniškem področju. Del te nagrade je tudi izdaja pričujoče zbirke 80 izbranih pesmi ob 80-letnici Lenčke Kupper iz njenega obširnega opusa. Zbirka daje dober pregled nad ustvarjanjem avtorice in vsebuje številne uspešnice njenega dela, kot tudi nekaj manj znanih pesmi. Izbor pesmi, ki so razporejene po letnih časih, je pripravil glasbeni urednik zbirke Jožko Kovačič, v spremni besedi knjige pa je podpredsednik KKZ Miha Vrbinc podčrtal pomen avtorice, ko je zapisal: »S svojim ustvarjanjem se uvršča v dolgo vrsto besednih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki so začeli ustvarjati v slovenščini za to, da pokrivajo potrebo bližnjih po estetski izobrazbi v domačem jeziku …« Pesmi Lenčke Kupper - za večino od njih je avtorica napisala tudi melodijo - so priredili številni prirejevalci in skladatelji za razne zborovske zasedbe, prepevajo pa jih otroški, mladinski in odrasli zbori v celotnem slovenskem kulturnem prostoru. Zbirka Iz škratove krošnjice vsebuje besedila z enoglasnimi napevi in je bogato ilustrirana, za kar je poskrbela znana ilustratorka Polona Lovšin. Tako prikupne risbe posrečeno dopolnjujejo uspešne melodije in besedila koroške avtorice.

Cena: € 19 +poštnina

Iz srca mi vre lepa pesem Duhovne pesmi

Nagele Anton

Zbirka obsega 60 skladb
Anton Nagele sicer ni zapustil obsežnega ali raznovrstnega opusa, je pa koroškim Slovencem ustvaril prvi poskus narodne opere, oskrbel nekaj kakovostnih priredb ljudskih pesmi, v glasbeni zgodovini slovenske Koroške pa bo ostal zapisal kot prvi šolani skladatelj, ki se je skušal izražati v sodobni umetni glasbeni govorici, kot eden najbolj subtilnih zborovodij svojega časa, kot izvrsten organist in kot umetnik, ki je, tujec samemu sebi, svojemu narodu in rodni grudi ostal do kraja predan. (Jasna Novak)

Uredil: Egi Gašperšič
Izdala in založila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu in
Referat za cerkeveno glasbo pri Dušnopastirskem uradu krške škofije, 2001

Cena: € 14,- +poštnina

Jes pa puәba nәč nemam Priredbe in obdelave rožanskih ljudskih pesmi za ženski, dekliški in mladinski zbor

Gobec Mitja

Opis
Objavljenih je 113 ljudskih pesmi v obdelavi 30-tih skladateljev in prirejevalcev. Kot najstarejši je predstavljen Emil Adamič *1877, najmlajši pa je Patrick Quaggiato *1983. Razlika med njima je več kot 100 let.
Novost pričujoče izdaje je sodobna in pregledna notografija, poenoten in poenostavljen zapis besedil, poenotena oprema skladb, oznake za vodilni glas, razlaga narečnih besed in dihi za posamezne glasove v skladbah. S to izdajo ponujamo zborovodjem dokončno prečiščene priredbe in obdelave rožanskih ljudskih pesmi. Ker so pesmi namenjene mladini objavljamo na nekaterih straneh misli znanih osebnosti o glasbi in petju.

Kazalo

Lajko Milisavljevič (1943-2002) (Marija Gruškovnjak)
Petje v Rožu (dr. Janko Zerzer)
S koroško pesmijo v svet (mag. Igor Teršar)
Urednikovo poročilo (Mitja Gobec)

Ženski in dekliški zbori (tri in večglasje)
Naslov za ženske zbore
Ana dečva m je snuəčə dov šribava (Jože Leskovar) (4-gl.)
Bom holcarja vzeva (Eduard Oraže) (4-gl.)
Čej so tiste stəzice (Danilo Bučar) (4-gl.)
Da bə biva liəpa vura (Janez Močnik) (3-gl.)
Da bə biva liəpa vura (Danilo Bučar) (4-gl.)
Dečva pa v hartəlcə rožce napaja (Danilo Bučar) (4-gl.)
Dečva, to mə povej (Danilo Bučar) (4-gl.)
Dva puəba sta pršva (Janez Močnik) (4-gl.)
Dobər večiər, Buəh vam daj (Egi Gašperšič) (4-gl.)
Dobər večer, lubo dakle (Danilo Bučar) (4-gl.)
Ena sama riəč me hriva (Radovan Gobec) (4-gl.)
Dovta po Voz pa na voda teče (Eduard Oraže) (4-gl.)
Ena sama riəč me hriva (Matija Tomc) (4-gl.)
Glej, kak sončice sije (Egi Gašperšič) (4-gl.)
Je dro vuštno poletə (Janez Močnik) (3-gl.)
Je pa davi svanca padva (Eduard Oraže) (5-gl.)
Je na Dravci mahlica (France Cigan) (3-gl.)
Jes pa puəba nəč nemam (France Cigan) (3-gl.)
Kadar pojdeš k žovnirjem (Janez Močnik) (4-gl.+solo)
Jes pa puəba nəč nemam (Janez Močnik) (3-gl.+solo)
Kadar Zila noj Drava (Zdravko Švikaršič/Janez Močnik) (3-gl.+solo)
Kakor grejo meglice (Patrick Quaggiato) (3-gl.)
Liəpa roəža (Eduard Oraže) (4-gl.)
Ko ptičica səm spiəvlava (Janez Močnik) (3-gl.+solo)
Moj oče ma konjička dva (France Marolt) (5-gl.)
Nmav čriəz jizaro (P. Košat) (Franc Treiber/Jurij Gregorc) (3-gl.)
Nmav čriəz jizaro (Primož Košat) (Franc Treiber/Danilo Bučar) (4-gl.)
Nmav čriəz jizaro (P. Košat) (Franc Treiber/Jakob Jež) (3-gl+solo)
Očka so mi kupili (Janez Močnik) (4-gl.)
Oj, te mlinar (Ciril Pregelj) (4-gl.)
Oj, te mlinar (Zdravko Švikaršič/Lajko Milisavljevič) (4-gl.+vod. glas)
Oj, te mlinar (Danilo Bučar) (4-gl.)
Pastirc pa pase ovce tri (Danilo Bučar) (4-gl.)
Po cestə pa an liəp marš hre (Rado Simoniti) (3-gl.)
Po cestə pa an liəp marš hre (Janez Močnik) (3-gl.)
Pod ankičem postajava (Luka Kramolc/Egi Gašperšič) (4-gl.)
Pojdam v Rute (Matija Tomc) (3-gl.+solo)
Pojdam v Rute (Danilo Bučar) (4-gl.)
Pojdam v Rute (Zdravko Švikaršič/Lajko Milisavljevič) (4-gl.+vod. glas)
Pšenička na polju že zori (Egi Gašperšič) (3-5-gl.)
Pršva je ta luba vəhred (Janez Močnik) (3-gl.)
Puəbə pojo (Luka Kramolc) (4-gl.)
Se že svita, bo den (ljudsko večglasje) (4-gl.)
Saj səm praviv mnogokrat (Eduard Oraže) (4-gl.)
Səm še mihna bva (Luka Kramolc) (4-gl.)
Snočkaj səm se kujava (Janez Močnik) (4-gl.)
So še rožce v hartəlnu žavovale (Jože Leskovar) (4-gl.)
Šocej, moj gsel (Oskar Dev/Lojze Lebič) (4-gl.)
Štirje fantje špilajo (Janez Močnik) (4-gl.)
Tadle za jizaram (Janez Močnik) (3-gl.+solo.)
Ta druməlca je zvomlana (Radovan Gobec) (4-gl.)
Tako tiho jo je prcaplov (Janez Močnik) (4-gl.)
Ta zima že zapušča nas (Matija Tomc) (4-gl.)
Te pavər pa hrahovco seje (Edi Gašperšič) (3-gl.)
Te pavər pa hrahovco seje (Jože Leskovar) (4-gl.)
Vuštnejša ja ni (Slavko Mihelčič) (4-gl.)
Žavbrna dečva je v liəšənče šva (Egi Gašperšič) (5-gl.)
Z nobenim purgarjam (Jože Leskovar) (4-gl.+solo)

Mladinski zbori (tri in večglasje)
Naslov za mladinske zbore
Boršti so vsi zelen (Janez Močnik) (3-gl.)
Čej so tiste stəzice (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Čej so tiste stəzice (Luka Kramolc) (3-gl.)
Čej so tiste stəzice (NN) (3-gl.)
Čiər so včasə bəle (Janez Močnik) (3-gl.)
Da bi biva liəpa vura (Emil Adamič) (3-gl.)
Da bi biva liəpa vura (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Dva puəba sta pəršva (Luka Kramolc) (3-gl.)
Jes bə rad cəhajnar biv (Luka Kramolc) (3-4-gl.)
Jes bə rad cəhajnar biv (Tadeja Vulc) (3-4-gl.)
Je dro vuštno poletə (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Je pa juh u pečiəh (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Jes səm an kmetovski ovčar (Jožef Lipold) (Luka Kramolc) (3-gl.)
Kadar Zila noj Drava (Miro Kokol) (3-gl.)
Kadar pojdeš k žovnirjem (France Cigan) (3-gl.)
Ko ptičica səm spiəvlava (Janez Močnik) (3-gl.)
Ko se vdajava boš (France Cigan) (3-gl.)
Liəpa vura, sunce sije (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Mi smo pastircə (Lajko Milisavljevič) (3-gl.)
Moja kosa je križavna (Janez Kuhar) (3-gl.)
Na hribrc bom stopov (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Nmav čriəz jizaro (P. Košat) (Franc Treiber/Emil Adamič) (3-gl.)
Nmav čriəz jizaro (P. Košat) (Franc Treiber/Luka Kramolc) (3-gl.)
Oj, te mlinar (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Oj, te mlinar (Silvester Mihelič) (3-gl.)
Pojdam v Rute (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Pojdam v Rute (Ciril Pregelj) (3-gl.)
Pojte, drobne ptice (Lajko Milisavljevič) (3-gl.)
Prelubə moj sosad (Lajko Milisavljevič) (3-gl.)
Pršva je ta luba vəhred (Vilko Ukmar) (3-gl.)
Pršva je ta luba vəhred (Luka Kramolc) (3-gl.)
Prinesite, kar mate(Andrej Šuster-Drabosnjak)(Lajko Milisavljevič)(3-gl.)
Puəbə pojo (Jurij Gregorc) (3-gl.)
Se že svita, bo den (ljudsko večglasje) (3-gl.)
Rožekarjə mi (Janez Močnik) (3-gl.)
Səm hódov po gmajnə (Anton Nagele) (3-gl.)
Tak lijpa bə bva (France Cigan) (3-gl.)
Tam stoji huta Davidova (Lajko Milisavljevič) (3-gl.)
Ta zima že zapušča nas (Ciril Pregelj) (3-gl.)
Ta zima že zapušča nas (Luka Kramolc) (3-gl.)
Juhe, juhe, juhe! Vigred … (Ciril Pregelj) (3-gl.)
Vigred prihaja (Janez Močnik) (3-gl.)
Vuštnejša ja ni (Jože Leskovar) (3-gl.)
Vuštnejša ja ni (Matija Tomc) (4-gl.)
Z nobenim purgarjam (Jurij Gregorc) (3-gl.)

Mladinski zbori s spremljavo (2 - 3-glasje z inštrumentalno spremljavo)
Naslov za mladinske zbore
Čej so tiste stəzice (Pavle Kalan) (2-gl.+kl.)
Čej so tiste stəzice (Slavko Mihelčič) (2-3-gl.+kl.)
Čej so tiste stəzice (Maks Strmčnik) (2-gl.+kl.)
Nmav čriəz jizaro (Primož Košat) (F. Treiber/Stanko Prek) (2-gl.+kit.)
Ljuba vigred se rodi (Ciril Pregelj) (2-gl.+kl.)
Pastirc pa pase ovce tri (Jožef Lipold) (Danilo Švara) (2-gl.+kit.)
Pastirc pa pase ovce tri (Jožef Lipold) (Stanko Prek) (3-gl.+kit.)
Vəhredəč v te hujšam delə (Luka Kramolc) (2-gl.+kl.)
S hiše pavər vzigni se (Luka Kramolc) (3-gl.+citre)
Ta zima že zapušča nas (Luka Kramolc/Pavle Kalan) (2-gl.+kl.)

Priredbe in obdelave rožanskih ljudskih-po abecedi začetnega verza (MiG)
Priredbe in obdelave rožanskih ljudskih-po abecedi skladateljev (MiG)

Cena: € 26,- +poštnina

Kernjakove I Posvetni opus

Kernjak Pavle in Miro

je zbirka posvetnega zborovskega opusa Očeta Pavleta
134 skladb (med njimi je 65 izvirnih - 45 na lastna besedila; 56 je ljudskih pesmi in 14 drugih priredb)
in sina Mira, ki je ustvaril 12 skladb (7 pesmi na lastna besedila, 2 na tuja in v treh je prisotna ljudska pesem).
Uredil: Ivo Jelerčič

Izdala: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ljubljana
Založnik: Mohorjeva družba, Celovec - Ljubljana - Dunaj, 2009

Cena: € 27,- +poštnina

Kernjakove II Duhovni opus, Zapisi duhovnih napevov, Skladbe s spremljavo

Kernjak Pavle in Miro

so zbrane duhovne pesmi: zborovske za različne namene (11 pesmi),
spremenljivi mašni deli (3),
zapisi duhovnih napevov (16) in
skladbe s spremljavo (4).
Zbirki bosta dosegli svoj namen, če bodo zbori segali po njih in Kernjakove pesmi z veseljem prepevali.
Uredil: Ivo Jelerčič


Izdala: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ljubljana
Založnik: Mohorjeva družba, Celovec - Ljubljana - Dunaj, 2009

Cena: € 16,- +poštnina

Ljudske pesmi z Zilje Iz zapuščine Lajka Milisavljeviča

Dr bə Zila kna biva - zbirka pesmi z Zilje sozaložnik Krščanska kulturna zveza, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Kulturno društvo Mohorjan na Prevaljah, Mohorjeva založba in JSKD.

Opis: V zbirki je zapis skoraj 400 eno- do štiriglasnih napevov iz Zilje (delno z vplivi iz Roža), ki jih je Lajko Milisavljevič posnel v raznih krajih Zilje, Podkloštru in Bekštanju v obdobju 1969 - 1999. Vsebinsko so to ohcetne pesmi, pesmi o ljubezni, delu in poklicih, vojaškem stanu, domačih krajih in ljudeh, žegnanjske, za veselo družbo in šaljivke, o žalovanju in minljivosti, nabožne, kolednice, pripovedne in otroške pesmi. Zbirka je dragocen vir za zborovodje, ki bi radi popestrili svoje sporede z izvedbami ljudskega eno- ali večglasja, pa tudi za skladatelje, ki iščejo napeve za zborovske priredbe.

Leto izdaje 2014
Število strani 509

Cena: € 36 +poštnina

Med cvetjem in v soncu Dekliške pesmi - ponatis zbirke iz leta 1934

Hartman Milka

Milka Hartman, Marko Bajuk


“Dekliške pesmi med cvetjem in v soncu” Pod tem naslovom je zajeta prva objavljena literarna žetev naše vzorne kulturne delavke Milke Hartman. V tej zbirki predstavljene pesmi je sama zložila in zapela, Marko Bajuh pa jih je harmoniziral. Ob njej so se pred šestdesetimi leti navduševala mnoga slovenska dekleta, posebno udeleženke številnih Milkinih gospodinjskih tečajev. Še danes je slišati tu in tam katero teh prijetnih melodij, večina pa žal ni več znana. (Lovro Kaselj)

Ponatisnila Krščanska kulturna zveza 1995

Cena: € 10,- +poštnina

Mi muzikanti smo veselo pojemo

Gašperšič Egi

Zbirka obsega 115 skladb za klavir in glas
Iz polne skrinje slovenskih ljudskih in umetnih pesmi so za to zbirko izbrane take, ki za klavirsko igro še niso bile prirejene. Nekaj jih je prav za začetnike, potem se zahtevnost postopoma veča. Marsikaj nas spodbuja, da zaigramo v dvoje ali troje, zato je nekaj priredb namenjeno takemu muziciranju. (Egi Gašperšič)
Izbral in uredil: Egi Gašperšič
Izdala: KKZ v Celovcu

Cena: € / +poštnina

Naš duh se tod iskri Miklova Zala, Slovenski Božič

Nagele Anton

Uredil Egi Gašperšič
KKZ, Celovec 2005.

Cena: € 16,- +poštnina

Nebo, oko in jezero Duhovne in posvetne skladbe za mešane, moške in ženske zbore

Mihelič Sivester

Duhovne in posvetne skladbe
za mešane, moške in ženske zbore ter ljudsko petje

176 strani
Uredila: Jasna Nemec Novak in Ivo Jerlič

Cena: € 22,- +poštnina

Pesmi in napevi Hartmanove Milke Moški zbori

Hartman Milka

Zbirka obsega 36 pesmi
Krščanska kulturna zveza se je odločila, da ob 100-letnici rojstva Milke Hartmanove zbere in izda vsa njena glasbena dela. Milka Hartman nam je znana kot ena najbolj aktivnih literarnih ustvarjalk predvojnega in povojnega časa. Poznali smo jo kot učiteljico in voditeljico gospodinjskih in kuharskih tečajev. Manj znana pa je njena glasbena ustvarjalnost, čeravno je njena prva zbirka dekliških pesmi “Med cvetjem in v soncu” (I. in II. del, harmoniziral Marko Bajuk), izšla v samozaložbi že leta 1934. (Nužej Tolmajer)


Uredil: Tone Ivartnik
Izdala in založila: KKZ v Celovcu, 2002

Cena: € 11,- +poštnina

Pesmi in napevi Hartmanove Milke Mešani zbori

Hartman Milka

Zbirka obsega 110 pesmi
Pesnica in vižarka (v najžlahtnejšem pomenu) je napisala okoli 860 pesmi. Od tega je uglasbenih “okoli” 385! Povsem natančnega števila pač ni mogoče dognati. Po njenih liričnih besedilih so segali številni skladatelji in harmonizatorji. Do zdaj je znanih 36 avtorjev. (Tone Ivartnik)


Uredil: Tone Ivartnik
Izdala in založila: KKZ v Celovcu, 2002

Cena: € 20,- +poštnina

Pesmi in napevi Hartmanove Milke Dekliški in ženski zbori

Hartman Milka

Velikemu številu svojih pesmi je Milka dala tudi melodijo. Tako so lahko skladatelji in harmonizatorji črpali iz te velike zakladnice pesmi in napevov.
V zbirki za dekliške in ženske zbore je 124 skladb dvaindvajsetih skladateljev. Razveseljivo je tudi dejstvo, da segajo po njenih tekstih tudi mlajši koroški skladatelji Hanzi Gabriel, Rosina Katz-Logar, Mirko Laußegger, Paul Stern, in med njimi najmlajša Katarina Hartmann.
Med skladbami v tej zbirki je kar nekaj takih, ki so zdaj prvič objavljene, in še več takih, ki jih doslej še niso izvajali.
Namen zbirke naj bi bil, da pridejo te pesmi v repertoar naših zborov povsod, kjer živijo Slovenci in delujejo zbori.

Uredil: Tone Ivartnik
Izdala in založila: KKZ v Celovcu, 2004

Cena: € 17,- +poštnina

Pesmi in napevi Hartmanove Milke "Zakaj bi jaz ne pela ..."

Hartman Milka

Izšel je tretji zbornik Milkinih pesmi! Po prvih dveh pesmaricah Milkinih pesmi, prirejenih za moški in mešani zbor (2002), je septembra 2003 izšla tretja, ki vsebuje Milkine napeve. Prof. Egi Gašperšič jih je s pomočjo Nužeja Tolmajerja in Marije Gruškovnjak poiskal, zbral, pregledal, transkribiral s trakov, uredil in pripravil za objavo. Pesmi so s trakov, ohranjenih na ORF in v Zaletelovi zapuščini, posnetih od Lajka Milisavljeviča in Hanzija Gabriela ali pa zapete od bivših tečajnic in sodelavk Hartmanove Milke. Vseh skupaj je v zbirki objavljenih 54 pesmi in napevov (transkribiral Lajko Milisavljevič, 14 otroških pesmi in napevov (transkribiral Egi Gašperšič), 39 dekliških in drugih pesmi in napevov (transkribiral Egi Gašperšič), 34 pesmi na ljudske in druge napeve (transkribiral Egi Gašperšič).

Izdala in založila Krščanska kulturna zveza, 2003

Cena: € 17,- +poštnina

Posvetne pesmi Mešani zbor

Cigan France

Zbirka obsega 76 pesmi
Uredil: prof. Jožjo Kovačič

Izdala in založila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 1998

Cena: € 15,- +poštnina

ISBN: 3-85013-582-9

Posvetne pesmi Moški zbori

Cigan France

Zbirka obsega 67 pesmi
Uredil: prof. Jožko Kovačič

Izdala in založia: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 1999

Cena: € 13,- +poštnina

ISBN: 3-85013-649-3

Posvetne pesmi Otroški in mladinski zbori

Cigan France

Kot salezijanec - vzojitelj in profesor glasbe in petja na Slovenski gimnaziji je France Cigan skušal otrokom in mladini približati slovensko ljudsko in umetno pesem. Ob zbiranju pesmi pri ljudskih pevcih je naletel tudi na pesmi primerne za otroke in mladino. Pesmi so prirejene tako, da jih lahko pojejo manjše skupine, majhni in tudi že večji otroci, mladina, pa tudi odraslim je zbirka lahko v pomoč pri petju. Samo veselje do petja je še potrebno. V zbirki je 127 pesmi, od teh je 52 enoglasnih, 29 dvoglasnih, 35 troglasnih in dve štiriglasni pesmi ter 9 pesmi s kalvirsko oziroma orgelsko spremljavo.

Zbrika obsega 127 pesmi
Uredil: prof. Jožko Kovačič
Izdala in uredila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 2000

Cena: € 13,- +poštnina

Priredbe za pihalno godbo in vokalne skladbe

Cigan France

Priredbe za pihalno godbo, vokalne skladbe
V petnajsti knjigi Ciganovega glasbenega opusa, ki je zadnja iz njegove rokopisne zapuščine, so zbrane priredbe za pihalno godbo, fanfare, vokalne skladbe s klavirsko spremljavo, skladbe in priredbe za mešani zbor, za moški zbor, za mladinski in ženski zbor ter skladbe za mešani tercet.

Uredil: prof. Jožjo Kovačič
Izdala in založila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 2007

Cena: € 15,- +poštnina

Samospevi Inštrumentalne skladbe

Cigan France

Samospevi, inštrumentalne skladbe
Najkvalitetnejši skladateljski opus predstavljajo samospevi, nastali v času študija v Gradcu med letoma 1947 - 1949; skladbe za klavir, štiri priredbe duhovnih pesmi za orgle, sedem priredb za tamburaški orkester ter “Klasična uvertura” za simfonični orkester.

Uredil: prof. Jožko Kovačič
Izdala in založia: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 2007

Cena: € 15,- +poštnina

ISBN: 978-3-7086-0296-7

Sen o vrnitvi (1) Skladbe slovenskih skladateljev na tujem (razprodano)

Škulj Edo

Posvetni mešani zbori

KKZ, Celovec 1995

Cena: € / +poštnina

Sen o vrnitvi (2) Skladbe slovenskih skladateljev na tujem (razprodano)

Škulj Edo

Posvetni ženski zbori

KKZ, Celovec 1996

Cena: € / +poštnina

Sen o vrnitvi (3) Skladbe slovenskih skladateljev na tujem (razprodano)

Škulj Edo

Cerkvene pesmi

KKZ, Celovec 1997

Cena: € / +poštnina

Sijaj, sijaj, sončece

Kako prijazno se ozira sonce na dečka in deklico, ki mu hitita naproti. To je opis naslovnice nove otroške pesmarice z ilustracijami Andreja Berlota, ki jo je izdala Krščanska kulturna zveza v Celovcu.
V pesmarici so zbrane otroške pesmice, ki so nam jih prepevali naši starši in stari starši, a počasi tonejo v pozabo. V tej obliki, s tako prikupnimi risbami bo pesmarica gotovo navdušila majhne, pa tudi morda malo večje, za skupno prepevanje doma ali v šoli.

Andrej Lampichler je lepo zapisal v spremni besedi: “To knjigo posvečamo vsem dedkom in babicam. ki še danes skrbijo za to, da svojim vnukom približajo lepoto slovenske materinščine.”

Več >> http://www.kkz.at/dejavnost/C82/test1/

  Izdajatelj: Krščanska kulturna zveza 2008

Cena: € 15,- +poštnina

Slovenske narodne pesmi (razprodano)

Cigan France

Zbirka “Slovenske narodne pesmi” obsega 360 večinoma dvoglasno harmoniziranih slovenskih ljudskih pesmi. Prvotna pesmarica je izšla v dveh nevezanih snopičih v špitalskem taborišču. Note so napisane z roko, besedilo pa s pisalnim strojem. Pesmarica je nastala v zelo težkih okoliščinah, ko je bilo težko dobiti celo slab papir.
Uredil: prof. Jožko Kovačič

Izdala : Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 1996
Založila: Mohorjeva založba Celovec Ljubljana - Dunaj

 

Cena: € 14,- +poštnina

Srce zdaj s srcem govori. Posvetne pesmi za mešani, moški in ženski zbor

Nagele Anton

Prof. Egi Gašperšič je povedal ob izidu tretje zbirke naslednje:
” Število ustvarjalcev Nageletovega kova med Korošci ni tolikšno, da bi ga smeli še naprej puščati nekako ob strani, pa naj bodo vzroki takšni ali drugačni. Življenje mu je teklo po nekakšnem neveselem scenariju, tako da ne sam ne njegovo delo nista našla pravega in pogostejšega odziva v soseščini, širši koroški deželi in ne v Sloveniji. Naj izrazim zadovoljstvo nad odločitvijo za temeljitejšo pripravo in izdajo vsega, kar vemo, da je napisal. To pravim tudi zato, ker lep del njegovih dosežkov predstavlja pomemben prispevek h koroški kulturni podobi.
Kot glasbenik je izkazoval tri glavne poteze svoje osebnosti: neomajno narodno pripadnost, globoko religioznost in močno izpovedno nujo po izražanju svojega notranjega sprejemanja in nesprejemanja življenjskih izzivov, kar mu je narekovalo tankočutno izbiranje besedil.
Bil je značilna skladateljska povezovalna osebnost med starimi glasbenimi merili, ki so dolgo časa oblikovala okus preprostega poslušalstva, in poznejšimi stilnimi tokovi, katerim se mlajši rodovi polagoma le približujejo.
Desetletje po smrti se je zavest o njegovem pomenu in mestu v svetu koroške in sploh slovenske glasbe zgubljala. Zdaj, ko smo dobili tretji zvezek njegovih skladb, lahko iz lastnih izkušenj in informacij od drugod ugotavljam, da se je med izvajalci povečalo zanimanje za Nageletove skladbe.”

Zbirka “Srce naj s srcem govori” vsebuje:

25 izvirnih skladb (22 za mešane, 2 za ženske in 1 za moški zbor)
22 priredb ljudskih pesmi in napevov za mešani zbor
31 priredb ljudskih pesmi in napevov za moški zbor
21 priredb ljudskih pesmi in napevov za ženski zbor in dodatek (izvirne duhovne skladbe za ženski zbor)

uredil: Egi Gašperšič
KKZ, Celovec 2003

Cena: € 15,- +poštnina

Urne nožice, lahek korak

Hartman Milka

Pesmi in napevi Hartmanove Milke, 5. del
Ne moremo mimo dejstva, da je Milka Hartman veliko delala z otroki in za otroke. Z njimi je pripravljala materinske proslave, miklavževanja, božičnice in nešteto drugih prireditev. Otroke je pripravljala tudi za zaključne prireditve kuharskih tečajev. Spremljala jih je s kitaro in z njimi prepevala. O vsem tem delovanju nam pričajo številni posnetki v zapuščini župnika Vinka Zaletela, ORF-Slovenskega sporeda in tudi drugi pričevalci.
Izšla je zadnja knjiga iz Milkinega obširnega glasbenega opusa: Urne nožice, lahek korak. To je zbirka triindvajsetih otroških pesmi kot slikanica. Prof. Egi Gašperšič je pripravil klavirsko spremljavo ter zbirko tudi uredil. Gospa mag. Breda Varl je knjigo opremila s privlačnimi slikami. Knjiga je namenjena najmlajšim in morda bodo kmalu ti otroci ob spremljavi starejših voditeljev otroških skupin ali staršev veselo prepevali Milkine pesmi.

Več o zbirki Urne nožice lahek korak

Uredil: Egi Gašperšič
Ilustracije: Breda Varl
Izdala in založila: KKZ v Celovcu, 2004

Cena: € 15,- +poštnina

Ustoličenje karantanskega kneza

Cigan France

Tiskana izdaja ťUstoličenja karantanskega knezaŤ vsebuje uglasbitev dr. Franceta Cigana za mešani zbor in soliste s spremljavo kvarteta trobil, prvo verzijo skladbe s klavirsko spremljavo, besedilo Zdravka Novaka za odrsko uprizoritev in razpravo dr. Petra Štiha o zgodovinskem ozadju ustoličenja karantanskih knezov na Gosposvetskem polju.

Uredil in za tisk pripravil: prof. Jožko Kovačič
Izdala in založila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu 2001

Cena: € 16,- +poštnina

V tujini doma Samospevi

Nagele Anton

Zbirka obsega 23 samospevov

Uredil: Egi Gašperšič
Izdala in založila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 2002

Cena: € 10,- +poštnina

Vetrnica - Das Windrad

Kupper Lenčka

Pesmarica otroških pesmi Lenčke Kupper je namenjena vrtcem, šolam in družinam.
Večina pesmi je novih, nekaj tudi v nemškem jeziku. Notografijo in akorde za kitaro je prispeval mag. Roman Verdel, profesor glasbe, ki pesmarico priporoča pri pouku glasbe. Pri likovni opremi je sodeloval akademski slikar mag. Rudi Benetik, ki je vodil likovno delavnico v vrtcu “Naš otrok” v Celovcu. Otroci so ustvarjali slike v treh tehnikah na posamezne teme pesmi Lenčke Kupper.
Knjiga je izšla ob 25-letnici vrtca “Naš otrok “

uredil: Roman Verdel
Izdajatelji so:
Delovna skupnost dvo- in večjezičnih vrtcev na Južnem Koroškem
Krščanska kulturna zveza
Otroški vrtec »Naš otrok«
Celovec 2003

Cena: € 15,- +poštnina

Vija vaja bučijaja Pesmice za najmlajše in vse, ki si zanje vzamejo čas

Makarovič Marija

Pesmi napisala Bučibica (dr. Marija Makarovič)
Uglasbil, recitiral, zapel, zaigral: Gore Makarovič
Ilustracije: akad. slikarka Jana Dolenc

Zakaj smo se lotili pisanja in potem tudi publiciranja pesmic za najmlajše?
Preprosto zato, ker na knjižnem trgu - z nekaj izjemami - tako rekoč ni takšnih preprostih pesmic, ki bi bile blizu poldrugletnim do štiriletnim otrokom. Vsebina večine otroških pesmic je preveč zahtevna in zato najmlajšim otrokom stežka razumljiva in nezanimiva.
Knjižica vsebuje trideset štirivrstičnih pesmic in prav toliko spremnih ilustracij.
Namenjena je najmlajšim otrokom, nekako od poldrugega do četrtega leta. Zato je vsebina pesmic nezahtevna, preprosta in razumljiva. Prav tako tudi ilustracije.
Tako pesmice kot ilustracije predstavljajo okolje, ki je najmlajšim otrokom blizu.
Vse pesmice so posnete tudi na zgoščenki. Trinajst pesmic je recitiranih, sedemnajst pa zapetih ob glasbeni spremljavi.
Instrumentalna spremljava z značilnim preprostim in ponavljajočim se ritmom in prav tako preprosta, nešolana pevska izvedba, skušata otroku približati pesmice tako, kot bi jih igral in pel nekdo od njegovih bližnjih.
Pred publiciranjem slikanice in zgoščenke, smo ugotavljali z otroci navedenih starosti in tudi s prvošolčki, kako dojemajo pesmice, glasbo in petje. Pokazalo se je, da sprva dopolnijo samo vsako zadnjo besedo v vsaki vrstici, kaj kmalu pa tudi vso pesmico povedo sami, in jo deloma celo ustvarjalno spreminjajo z lastnimi besedami.
Zanimiva je tudi, kako dveletni otroci že sami, mlajši pa ob pomoči odraslega človeka ali nekaj večje sestrice ali bratca, sledijo, po svoje berejo in pojejo pesmice ob listanju slikanice in istočasnem poslušanju zgoščenke.

KKZ, Celovec, 2002

Cena: € 13,- +poštnina

Vsaka vas ima svoj glas 1 (razprodano)

Logar Engelbert

Trasnkripcija posnetkov dr. Franceta Cigana (v letih 1948-1970) in prof. Jerka Bezića (1952/53).
Transkribiral Engelbert Logar


Slovenske ljudske in ponarodne pesmi iz Podjune
Pripovedne in ljubezenske - 55 pesmi

Uredil in za tisk pripravil: Engelbert Logar
Izdala: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 1988
Založila: Mohorjeva založba v Celovcu

Cena: € / +poštnina