Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

“meni pa si dal srce”

Cigan France

Album vsebuje 58 vokalnih, inštrumentalnih skladb in priredb, ki jih izvaja 33 zborov,
inštrumentalnih skupin in solistov, ter dokumentira pestrost in veličino Ciganovega glasbenega ustvarjanja.

Prva zgoščenka predstavi skladatelja posvetnih in duhovnih pesmi, oglasita se obe njegovi domovini, Slovenska krajina in Koroška, spoznamo ga kot študenta glasbe v Gradcu, pri
ustvarjanju z mladino, pri ohranjevanju pevske dediščine v domači družini in v društvih.

K poslušanju druge zgoščenke vabijo najprej rogovi iz “Ustoličenja”, skladateljevega osrednjega dela. Zvrstijo se duhovne pesmi in priredbe pesnitev Milke Hartmanove.
Skladatelja spremljamo pri snemanju in zapisovanju ljudskih pesmi, na poti poslavljanja, bolečin in trpljenja, do končnega slovesa na ljubljanskih Žalah.

Izdajatelj: Krščanska kulturna zveza 2008

Cena: € 22,- +poštnina

Brez meja 80 let Lenčka Kupper

Kupper Lenčka

Nova zgoščenka - ponatis kasete iz leta1987
Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza sta ob 80-letnici pesnice in skladateljice Lenčke Kupper na novo izdali zgoščenko z naslovom Brez meja. Istoimenska kaseta je bila objavljena leta 1987 (Spz, Drava), prikupne pesmi, ki so prave uspešnice, pa so zdaj na voljo tudi v sodobni zvočni obliki. Zgoščenka je bila predstavljena 4. aprila, na rojstni dan Lenčke Kupper v knjigarni Haček.

Cena: € 15 +poštnina

Črnjәva kapca pravljice v ziljskem narečju

SPD Zila (sekcija zila-film) je po zasnovi Sabine Zwitter-Grilc pripravila tri klasične pravljice za otroke v pristnem slovenskem ziljskem narečju. Zgoščenka je bila predstavljena v obliki tiskovne konference 6. decembra v Tischlerjevi dvorani v Celovcu, 7. decembra pa v Stari pošti na Bistrici na Zilji.  Zgoščenka predstavlja živo besedno dediščino z Zilje in kaže lepoto in globlji pomen domačega narečja. Zgoščenko lahko kupite pri SPD Zila, pri Krščanski kulturni zvezi in v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu. Pri KKZ je na voljo tudi slovarček z narečnimi izrazi, ki ga je pripravila vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik Martina Piko-Rustia.

iniciativa »Slovenščina v družini/Familiensprache Slowenisch« in SPD Zila, 2011

Cena: € 12,- +poštnina

Dba munija Basni, pripovedke in pesmi v selskem narečju

V letu 2015 je v sodelovanju iniciative »Slovenščina v družini« in Katoliškega prosvetnega društva Planina v Selah izšla zgoščenka z basnimi, pripovedkami in pesmimi v selskem narečju. Zgoščenka z naslovom Dba munija opozarja na lepoto selskega govora kot ene izmed narečnih variant slovenskega jezika, ki dopolnjuje zakladnico slovenske narečne govorice. Otroške pesmice v selskem narečju pojeta Zbor ljudske šole v Selah in Otroški zbor Pevskega društva Sele, zgodbe in basni pripovedujejo domačini. Zgoščenki je priložena knjižica, ki vsebuje narečna besedila, slovarček narečnih besed in razlago narečnih posebnosti selskega govora.
Zgoščenko dobite v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu, pri Krščanski kulturni zvezi ter pri društvenikih KPD Planina.

iniciativa »Slovenščina v družini/Familiensprache Slowenisch« in KPD Planina, 2015

Cena: € 12 +poštnina

edition 1 zgoščenka

Oraže Edi

zbrika obsega 15 pesmi in Mašo (Gospod, usmili se, Slava, Svet, Oče naš, Jagnje božje)
Vse pesmi so posnete tudi na zgoščenki.


Uredil: Edi Oraže
Izdala in založila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 2000

Cena: € 15,- +poštnina

Enkrat je bil en škrat zgoščenka

Kupper Lenčka

Zgoščenka je bila hitro razprodana. KKZ se je odločila za njeno ponovno izdajo in tako je zgoščenka Enkrat je bil en škrat spet na voljo.

Kot poklon in čestitko za 60-letnico Lenčke Kupper je KKZ izdala pesmarico 80 pesmic in zgoščenko. Pesmarico je s prisrčnimi slikami opremila Breda Varl. Med koroškimi avtorji našega obdobja je Lenčka Kupper svojstven fenomen. Čeprav se je izučila za šiviljo in nikdar v mladosti ni imela možnosti, da bi se sistematično učila slovenskega knjižnega jezika, kaj šele glasbe ali vsaj kakega instrumenta, je zložila vrsto otroških pesmic, z besedilom in melodijami, ki jih danes prepeva slovenska mladina ne le na Koroškem, temveč z enakim veseljem tudi v Sloveniji, v zamejstvu in pri zdomcih na drugih kontinentih. (Dr. Janko Zerzer)

Glasbeni urednik: Janez Gregorič
KKZ, Celovec, 1998

Cena: € 15,- +poštnina

Eno pesem hočmo peti Koledovanje na Koroškem

Milisavljevič Lajko

KKZ - SNUJ, Celovec 1999

Cena: € 15,- +poštnina

Koroški zbori pojejo pesmi in napeve Hartmanove Milke

Hartman Milka

1. Piščal (MePZ Sele)
2. Mi pevci (MoPZ “Foltej Hartman” Pliberk)
3. Davi (Vokalna skupina “Pet in tri”, Št. Lipš)
4. Nekoč (Globaški oktet, Globasnica)
5. Mojim rožcam vodice (MePZ Radiše), solo: Nadika Lampichler
6. Ta cerkvica šmarješka (MePZ “Gorotan”, Šmihel)
7. Davi (MoPZ “Valentin Polanšek”, Obirsko)
8. Nebo, oko in jezero (MePZ Gallus, Celovec), solo: Mirjam Kampuš
9. V kresni noči (MoPZ “Franc Leder Lesičjak”, Šteben), solo: Štefan Gregorič
10. Noč čarobna (MePZ Gallus, Celovec)
11. Ah, ne jokaj (ŽePZ Dunaj)
12. Mati (MePZ Sele)
13. O Marija, mati mila (MePZ Gallus, Celovec)
14. Bandrovka (MoPZ “Valentin Polanšek”, Obirsko)
15. Slovo (MePZ Gallus, Celovec), solo: Sara Gabriel
16. Libuški sejem (MoPZ “Kralj Matjaž”, Libuče)
17. Mrak (MePZ “Podjuna-Pliberk”)
18. Jesenska setev (MePZ “Rož”, Št. Jakob)
19. V pregnanstvu (MePZ “Podjuna-Pliberk”)
20. Žito valovi (MePZ Dunajskih študentov, Dunaj)
21. Vinski brat (Oktet Suha), solo: Jokej Logar
22. Vihar srca (Vokalna skupina VOX), solo: Traudi Katz-Lipusch
23. Duamač utrinek (Pevsko-instrumentalna skupina “Drava” , Žvabek)
24. Moj pevec (Tercet Hartmann, Celovec)
25. Odmrli list (Tercet Hartmann, Celovec )
26. Moj dom (Tercet Hartmann, Celovec)
27. Zmirom moram bondrati (MePZ “Danica”, Št. Primož)
28. O Podjuna (MePZ “Podjuna-Pliberk”)

Krščanska kulturna zveza je v spomin na pesnico libuškega puela - ob 102. obletnici njenega rojstva - pripravila zgoščenko z njenimi pesmimi in napevi v izvedbi zborov od Podjune do Roža. K sodelovanju so bili povabljeni koroški zbori, ki pojejo Milkine pesmi, katere je uglasbilo, harmoniziralo ali priredilo izredno veliko število glasbenikov. Pobudo je sprožil Nužej Tolmajer in prevzel tudi organizacijo snemanj. Bojazen, da se ne bo vključilo zadostno število zborov in da ne bo dovolj posnetkov, se je sprevrgla v nasprotje. Število zborov in posnetkov je krepko preseglo prostor in čas ene zgoščenke. Zato se neprijetnemu izločanju ni bilo mogoče izogniti. Tudi tokrat smo se ravnali po enakih načelih kot pri pripravi Milkinih pesmaric, ko smo se domenili, da bomo pesmi in napeve zbirali - ne pa “izbirali”. Obdržali smo posnetke vseh sodelujočih zborov, izločili pa nekaj pesmi tistih zborov, ki so posneli več pesmi istega skladatelja. Tako je na zgoščenki 28 pesmi 20-ih skladateljev.
Milkine pesmi in napevi so pritegnili 38 skladateljev, ki so harmonizirali ali priredili oziroma uglasbili njene pesmi. Marko Bajuk je prvi harmoniziral njene dekliške pesmi leta 1934. Istega leta je bil na Prevaljah rojen skladatelj akademik Lojze Lebič. Med skladatelji Milkinih pesmi so številni mladi sodobni ustvarjalci, npr. Engelbert Logar, Roman Verdel, Štefan Thaler in najmlajša med njimi - obetavna Katarina Hartmann, Milkina pranečakinja. To je obet in obljuba, da bodo Milkine pesmi še dolgo živele med Slovenci na Koroškem in po svetu.
Slovenski skladatelj Matija Bravničar je zapisal: “Kvaliteta dela sicer ni odvisna od preproste ali zamotane osnove, vendar je preprostost v umetnosti tista vrednota in čar, ki nas vedno znova osvaja in nam zapušča občutek veličine in suverenosti nad kompliciranostjo. Vse velike resnice in vse tehtne misli so preproste, tako tudi vse velike umetniške tvorbe, ki že desetletja in stoletja svetijo rodovom. Preprostost v umetnosti je vzvišena nad zgolj čutnim in nad vsem, kar bi kalilo čistost njenega izraza in oblike.”

Tone Ivartnik


KKZ, Celovec 2004

Cena: € 15,- +poštnina

Kralj Matjaž in pripovedke v podjunskem narečju

Iniciativa »Slovenščina v družini« je skupaj s KPD Drava izdala zgoščenko s pripovedkami v podjunskem narečju. Katoliško prosvetno društvo Drava je po zasnovi predsednika Lenarta Katza pripravilo pet pripovedk za otroke in odrasle v pristnem slovenskem podjunskem narečju. Pripovedke, ki so bile posnete v studiu Voxon ARS, so pripovedovali člani Okteta Suha, sodelavci KPD Drava, članice PIS Žvabek in člani igralske skupine iz Pliberka. Ena pripovedka pa je izpod peresa Sabine Buchwald. Glasbeni okvir: Oktet Suha, PIS Žvabek, MoPZ Kralj Matjaž.
Zgoščenka predstavlja živo besedno dediščino iz Podjune ter opozarja na lepoto in globlji pomen domačega narečja.
Zgoščenko lahko kupite pri KPD Drava, pri Krščanski kulturni zvezi in v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu.

Cena: € cena 12 evrov +poštnina

Krst pri Savici

Krst pri Savici je obsežna epsko-lirska pesnitev, ki jo je v drugi
polovici leta 1835 napisal slovenski romantični pesnik France
Prešeren in z njo postavil Slovencem trajen pesniški spomenik.
Krst pri Savici je deveti recitalski projekt Janka Krištofa, ki ga
posveča spominu na svojega pokojnega očeta in na pokojno
podpredsednico farnega sveta v Bilčovsu Ani Reichmann.

Glasbena spremljava in avtor glasbe: Tonč Feinig
Režija: Aleksander Tolmaier

Izdajatelj in založnik: Krščanska kulturna zveza
Posnel: Tončtone Productions
Produkcija: CSM Production, Wien
Vse pravice pridržane.
© 2018 tončtone records
(Tonski posnetek)

Cena: € 12 +poštnina

Mihec in Maja knjiga, DVD, CD

Grilc Richard

Mihec, doma v deželi Kogabriga, je srečal deklico Majo. Ljubka osemletna deklica je včasih tudi žalostna, nesrečna, ali pa se celo jezi, ker je nihče ne posluša, niti starši ne. In takrat ji stoji ob strani Mihec, ki jo popelje v pravljični svet neverjetnih
pustolovščin. Mihec privede Majo k dobrodušnemu Biberbavu, ko se jezi na mamo, in ji pokaže nove modne kreacije s Petrom Mešeterjem. Kakšna je lahko neroda, vidi Maja pri Metodi Nerodi. Da so včasih potrebna tudi očala, spozna pri Jaki Tobaki,
ki slabo vidi in kar naprej išče svojo ženo. V Mihčevem svetu Maja spozna tudi Špelo Marelo in njeno zadrego glede stranišča, Maja pa se odpravi tudi kot črna žaba v deželo lutk.

Prvih dvanajst dogodivščin Mihca in Maje si lahko ogledaš na DVD-ju. Pesmice pa so zbrane tudi na zgoščenki, zato jih boš lahko veselo prepeval ali prepevala skupaj z Mihcem in Majo:

Potem me pa primi za roko
in z mano skoči globoko
v belo-zeleno-rdeči vrtinec.

KKZ, Celovec 2007

Cena: € 25,- +poštnina

Mojca Pokrajculja DVD

Varl Breda

Po koroški ljudski pripovedki je Breda Varl ustvarila čudovito pravljico za majhne in malo večje otroke.

vsebina: Mojca najde krajcarček in si z njim kupi piskrček. Čarobni piskrček se spremeni v hiško, kamor se Mojca skrije. Ker je to noč huda nevihta, se k njej v zavetišče zatečejo tudi muha, žaba, zajček, lisica in medved. Sredi noči lisica medvedku ukrade med, ki si ga je nabral. Za krajo obdolži zajčka in živali bi ji to skoraj verjele, vendar pride resnica na dan in odkrijejo pravo tatico. Nenadoma piskrček poči in vse živali pobegnejo nazaj v gozd. Mojca ostane sama in kaj ji preostane da pomete črepinje!
20 strani, 29,5 x 20,5 cm, trda vezava

Jubilejna predstava ki je nastala ob 30-letnici organizirane dejavnosti za mladinsko gledališče in lutkarstvo pri Krščanski kulturni zvezi pa je na voljo na DVD.Cena: slikanica - Evro 15,-
DVD - Evro 18,—

KKZ, Celovec 2005

Cena: € 18,- +poštnina

Po koroških poteh Film na naslednjih sedmih poteh prikazuje koroško kulturno zgodovino:

Zerzer Janko

Celovec in okolica/Klagenfurt und Umgebung
Gosposvetsko polje/Das Zollfeld
Gure in gornji Rož/Das obere Rosental
Jezera/Das Seengebiet
Beljak - Zilja/Villach - Das Gailtal
Sele - Železna Kapla/Zell-Pfarre und Bad Eisenkappel
Podjuna/Das Jauntal

Avtor/Autor: dr. Janko Zerzer
Kamera: Ivan Klarič
Asistentka/Assistentin: Rina Kropivnik
Montaža/Schnitt: Valentin Čertov
Dolžina/Gesamtlänge: 80 min. - 2004
Nositelj projekta/ Projektleiter: Krščanska kulturna zveza/Christlicher Kulturverband

Odločili smo se tudi za filmski prikaz opisanih krajev. Leta 2000 je podjetje Artis pod strokovnim vodstvom avtorja začelo snemati najprej štiri od predvidenih sedmih poti po koroškem centralnem prostoru (Celovec, Gosposvetsko polje) in v Rožu. Leta 2001 smo snemanje vseh krajev zaključili, v letih navrh je sledilo še dodatno snemanje podrobnosti, ki so še manjkale, montaža ter besedna in glasbena oprema 80-minutnega filma.
Leta 2004 je film končno zagledal luč sveta. V sodelovanju s Slovenskim sporedom ORF je bilo mogoče v oddaji “Dober dan, Koroška” od avgusta do novembra 2004 film že predstaviti javnosti in sicer smo vsakih štirinajst dni videli po en del vseh koroških poti.

 

Cena: € VHS 17,--/ DVD 22,-- +poštnina

Podjunska ohcet Ansambel Korenika (razprodano)

KKZ, Celovec 1996

Cena: € / +poštnina

Pojmo s ptički Ponatis priljubljene kasete s pesmimi Lenčke Kupper na zgoščenki

Kupper Lenčka

Leta 2013 je Lenčka Kupper praznovala 75. življenjski jubilej. Veliko njenih pesmi je trajno zapisanih na številnih tonskih in pisnih nosilcih, a sama pravi, da se je poslušalcem najbolj priljubila prva kaseta »Pojmo s ptički«, ki je izšla leta 1991. Zato smo se ob njenem polokroglem jubileju odločili za ponatis kasete na zgoščenki.

Zgoščenka bo za nekatere lep spomin na leta, ko so peli v otroškem zboru, za druge priložnost, da priljubljene pesmi Lenčke Kupper zopet poslušajo, za najmlajše pa, da z njimi rastejo.

Zgoščenko lahko dobite v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu in pri Krščanski kulturni zvezi.

 

Cena: € 15,- +poštnina

Pokrajina pesmi / Lautlandschaft

Bernarda Fink: mezzosopran
Janez Gregorič: kitara - uglasbitev

Zgoščenka “Pokrajina pesmi” je niz uglasbitev slovenske poezije od pesmi “Strunam” Franceta Prešerna in koroške lirike 20. stoletja vse tja do koroške narodne pesmi, v izvrstni izvedbi mezzosopranistke Bernarde Fink in kitarista Janeza Gregoriča.

Slike: Ferdinand Neumüller 2007
Layout & Design: Siegfried Jesch
Snemano: Studio 4, Jurij Opetnik, A-9143 St. Michael/Šmihel 120
Julij / Avgust 2007, Slovenska filharmonija (Slovenija)
Vodja projekta: Janez Gregorič


Leta 2000 je začetnik slovenske poezije France Prešeren praznoval svoj 200. rojstni dan in kot da se je s Prešernom spet začelo novo štetje - in prav tam je mogoče odkriti prvi zametek zbirke “Pokrajina pesmi”.
Kitarist in komponist Janez Gregorič je zbral svoje skladbe za glas in kitaro, napisane na besedila domačih koroških avtorjev, kot so Milka Hartman, Gustav Januš, Maja Haderlap, Fabjan Hafner in Martin Kuchling, ter velikega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. V priredbah slovenskih koroških narodnih pesmi treh dolin Podjune, Roža in Zilje se hkrati zrcali tudi pomen ljudskega izročila za umetniško ustvarjanje, tako na glasbenem kot na literarnem področju.
V teh skladbah Janez Gregorič občuteno in umetelno postavi v ospredje besedo, vzpostavlja in vzdržuje ravnovesje in sozvočje med glasbo in besedo, zato glasba lahko še posebno tankočutno in uspešno podpre in poglobi izpoved te celostne umetnine.

Pesnik Fabjan Hafner je zapisal ob praznovanju 200-letnice rojstva Franceta Prešerna v programski zvezek med drugim: “Zato bo treba začeti na začetku. Prešerna zbuditi od mrtvih. Popihati prah z njegovih zbranih del, lisastih od let, zamaščenih od dotikov. In preseči, podreti ječo obveznega šolskega čtiva. Potipati in natipati kakšen stih, ki očitno ni primeren za vsakdanjo, kaj šele nedeljsko, praznično, posvetno-prosvetno rabo. Obuditi spomine, odstreti zavese, odpreti vsa okna, prenesti prepih – saj nas veter že ne bo odnesel. Napeti glasilke, mišice in možgane in jih potem z užitkom sprostiti: tako bo to spominjanje vaja za telo, dušo in duha.”


Izdajatelj: Krščanska kulturna zveza, Celovec 2008

Cena: € 15 +poštnina

Povodni mož v Živovem bvat Pripovedke, basni in pesmi v šentprimoškem narečju

V sodelovanju Iniciative Slovenščina v družini in Slovenskega prosvetnega društva Danica v Šentprimožu je leta 2018 izšla zgoščenka z basnimi, pripovedkami in pesmimi v šentprimškem narečju. Zgoščenka z naslovom Povodni mož v Živovem bvat vsebuje domače zgodbe in pripovedke iz Šentprimoža in okolice, dopolnjene z izpovednimi pesmimi, ki jih pojejo člani Lutkovne skupine Danica. Zgodbe pripovedujejo domačini, ki na ta način posrečeno prikažejo pisanost domačega govora v tem predelu Koroške.
Zgoščenko dobite v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu, pri Krščanski kulturni zvezi ter pri društvenikih SPD Danica.

iniciativa »Slovenščina v družini/Familiensprache Slowenisch« in SPD Danica, 2018

Cena: € 12 +poštnina

Samospevi Anton Nagele, France Cigan - RAZPRODANO

Cigan France, Nagele Anton

Na zgoščenki so prvič posneti samospevi - skladbe za glas in klavir (ter orgle) - dveh izjemnih osebnosti na področju glasbenega ustvarjanja med koroškimi Slovenci, dr. Franceta Cigana in Antona Nageleta.
Oba skladatelja z akademsko glasbeno izobrazbo, ustvarjalno inspiracijo in kompozicijsko kreativnostjo - v širšem slovenskem kulturnem prostoru domala nepoznana, tudi zamolčana ter malo odzivna in priznana - druži v osebni življenjski usodi doživeto razočaranje in bridkost, trpljenje in obup, pa tudi hrepenenje po sreči in ljubezni, kar se presunljivo zrcali v izbiri besedil za samospeve, ki v širokem razponu glasbenega izražanja segajo od ekspresivno presunljivih in lahkotno sproščenih umetnih pesmi do otožno tožečih pa spet fantovsko veseljaških ljudskih pesmi.
Druži ju raznolikost glasbenega ustvarjanja, predvsem skladanja in prirejanja ljudskih pesmi za zbore, stvaritev zahtevnejših glasbenih oblik, kot sta samospev in kantata; “Ustoličenje karantanskega kneza” (Cigan) in “Pesem o Miklovi Zali” (Nagele) predstavljata mit koroške slovenske samobitnosti, ponosa in samozavesti ter zvestobe do naroda.
Druži pa ju predvsem globoko spoštovanje in ljubezen do slovenske ljudske pesmi: Cigan jih je zbiral, raziskoval in prirejeval za zbore, Nagele jih je zapisoval in oblikoval kot samospeve.
Oba skladatelja, zakoreninjena v izraznem in harmonsko-tvornem glasbenem okolju romantike, segata predvsem v klavirskem partu svojih samospevov močno v pozno romantiko in se poslužujeta zvočnega izražanja impresionizma, celo ekspresionizma.
Zgoščenka naj ponese del bogate glasbene ustvarjalnosti med Slovenci na Koroškem v širni svet kot znak kreativnosti in spoštovanja do naših dveh glasbenih mojstrov: dr. Franceta Cigana in Antona Nageleta.

Izvajalci
Bernarda Fink (mezzosopran)
Marcos Fink (basbariton)
Nataša Valant (klavir )
Špela Filipič (orgle)


KKZ, Celovec, 2002

Cena: € 15,-- (RAZPRODANO) +poštnina

Sonček, kje si? VHS

Varl Breda

Televizijski posnetek predstave lutkovne skupine: Lutke Mladje Celovec, v Mestnem gledališču Celovec leta 1994. Režiser je bil Tine Varl, lutke maske in kostume pa je pripravila Breda Varl. Nosilec projekta je bila Krščanska kulturna zveza.

KKZ - PD Libeliče, Celovec 1995

Cena: € 15,- +poštnina

To ja nәhčer ҟne vi - basni in pesmi v rožanskem narečju • Miklova Zala za otroke

SPD Rož je v sodelovanju z iniciativo Slovenščina v družini izdalo zgoščenko, na kateri najdete basni in pesmi v rožanskem narečju. Zgoščenko so posneli domačini iz Roža, za glasbene aranžmaje pa je poskrbel Jozi Štikar.
Zgoščenka je prikupen dokument domače govorice iz Roža in dobro podčrta dejstvo, da je prav narečje za večino ljudi prvi stik z jezikom.
Zgoščenko lahko dobite v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu, na KKZ ter pri društvenikih SPD Rož.

Več na naslovu http://www.kkz.at/dejavnost/C82/to_ja_nehcher_kne_vi_basni_in_pesmi_v_rozhanskem_narechju/

Iniciativa „Slovenščina v družini/Familiensprache Slowenisch“ in SPD Rož, 2012

Cena: € 12,- +poštnina

Vija vaja bučijaja (razprodana zgoščenka)

Makarovič Marija

Pesmi napisala Bučibica (dr. Marija Makarovič)
Uglasbil, recitiral, zapel, zaigral: Gore Makarovič
Ilustracije: akad. slikarka Jana Dolenc

Zakaj smo se lotili pisanja in potem tudi publiciranja pesmic za najmlajše?
Preprosto zato, ker na knjižnem trgu - z nekaj izjemami - tako rekoč ni takšnih preprostih pesmic, ki bi bile blizu poldrugletnim do štiriletnim otrokom. Vsebina večine otroških pesmic je preveč zahtevna in zato najmlajšim otrokom stežka razumljiva in nezanimiva.
Knjižica vsebuje trideset štirivrstičnih pesmic in prav toliko spremnih ilustracij.
Namenjena je najmlajšim otrokom, nekako od poldrugega do četrtega leta. Zato je vsebina pesmic nezahtevna, preprosta in razumljiva. Prav tako tudi ilustracije.
Tako pesmice kot ilustracije predstavljajo okolje, ki je najmlajšim otrokom blizu.
Vse pesmice so posnete tudi na zgoščenki. Trinajst pesmic je recitiranih, sedemnajst pa zapetih ob glasbeni spremljavi.
Instrumentalna spremljava z značilnim preprostim in ponavljajočim se ritmom in prav tako preprosta, nešolana pevska izvedba, skušata otroku približati pesmice tako, kot bi jih igral in pel nekdo od njegovih bližnjih.
Pred publiciranjem slikanice in zgoščenke, smo ugotavljali z otroci navedenih starosti in tudi s prvošolčki, kako dojemajo pesmice, glasbo in petje. Pokazalo se je, da sprva dopolnijo samo vsako zadnjo besedo v vsaki vrstici, kaj kmalu pa tudi vso pesmico povedo sami, in jo deloma celo ustvarjalno spreminjajo z lastnimi besedami.
Zanimiva je tudi, kako dveletni otroci že sami, mlajši pa ob pomoči odraslega človeka ali nekaj večje sestrice ali bratca, sledijo, po svoje berejo in pojejo pesmice ob listanju slikanice in istočasnem poslušanju zgoščenke.

KKZ, Celovec 2002

Cena: € 15,- +poštnina

Zaklad čarovnice jezibabe VHS

Polák Pavel

Ob 25-letnici organiziranega mladinskega in lutkovnega gledališča na Koroškem je Krščanska kulturna zveza pripravila veliko jubilejno predstavo: Zaklad čarovnice Jezibabe s sodelovanje odra Lutke Mladje Celovec. Zaklad čarovnice Jezibabe je muzikal s plesom, lutkami in maskami.
Osnova pravljice je povzeta po stari francoski pripovedki Perraulta Posledni zmaj. V Polakovi predelavi se princ Jurij spoprijatelji z zmajem Lakotajem, ki ima silno rad melodije. Na svojem popotovanju najdeta zaklad, a le-ta je last hudobne čarovnice Jezibabe, ki jima zaradi tega s svojo muco Črno Buco sledi okoli sveta. Na tej dolgi poti srečata „grozne“ tolovaje, indijance, zamorce in eskime. Vsi jima pomagajo in ob koncu junaka uženeta Jezibabo: zmaj jo z besedami iz čarovniške knjige spremeni v miško. Tako se konča ustrahovanje zlobne Jezibabe

KKZ, Celovec 1999

Cena: € 15,- +poštnina

Zvezdni utrinki pesmi in melodije Lenčke Kupper

Kupper Lenčka

Krščanska kulturna zveza je ob 70-letnici Lenčke Kupper aprila 2008 izdala karaoke-DVD in zgoščenko »Zvezdni utrinki« z 12 še ne objavljenimi njenimi pesmimi. Zgoščenka in DVD-karaoke je namenjena predvsem otrokom, vzpodbudila pa naj bi tudi starše za petje s svojimi otroki. Zgoščenka je bila predstavljena na Srečanju mladinskih zborov 27. aprila 2008 v Št. Jakobu v Rožu.

Raznolikost aranžerjev je poskrbela za pestrost glasbenih stilov: od latinskoameriškega ritma
do zvokov didžeridujev avstralskih staroselcev je marsikaj vpleteno.

Pesmi Lenčke Kupper so priredili

Edi Oraže,
Jozej Stickar
Mario Vavti.
Avtor ilustracij in animiranih filmov za skupno pobudo Slovenskega sporeda ORF
in KKZ je Niko Kupper.


KKZ, Celovec 2008

Cena: € 9.99,- (CD in karaoke DVD) +poštnina