Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Duhovne pesmi Otroški in mladinski zbori

Cigan France

Kot salezijanec - vzojitelj in profesor glasbe in petja na Slovenski gimnaziji je France Cigan skušal otrokom in mladini približati slovensko ljudsko in umetno pesem. Ob zbiranju pesmi pri ljudskih pevcih je naletel tudi na pesmi primerne za otroke in mladino. Pesmi so prirejene tako, da jih lahko pojejo manjše skupine, majhni in tudi že večji otroci, mladina, pa tudi odraslim je zbirka lahko v pomoč pri petju. Samo veselje do petja je še potrebno. V zbirki je 127 pesmi, od teh je 52 enoglasnih, 29 dvoglasnih, 35 troglasnih in dve štiriglasni pesmi ter 9 pesmi s kalvirsko oziroma orgelsko spremljavo.

Zbrika obsega 127 pesmi
Uredil: prof. Jožko Kovačič
Izdala in uredila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 2000

Cena: € 13,- +poštnina

Enkrat je bil en škrat (pesmarica) - RAZPRODANO

Kupper Lenčka

Kot polkon in čestitko za 60-letnico Lenčke Kupper je KKZ izdala pesmarico 80 pesmic in zgoščenko. Pesmarico je s prisrčnimi slikami opremila Breda Varl. Med koroškimi avtorji našega obdobja je Lenčka Kupper svojstven fenomen. Čeprav se je izučila za šiviljo in nikdar v mladosti ni imela možnosti, da bi se sistematično učila slovenskega knjižnega jezika, kaj šele glasbe ali vsaj kakega instrumenta, je zložila vrsto otroških pesmic, z besedilom in melodijami, ki jih danes prepeva slovenska mladina ne le na Koroškem, temveč z enakim veseljem tudi v Sloveniji, v zamejstvu in pri zdomcih na drugih kontinentih. (Dr. Janko Zerzer)


PESMARICA JE RAZPRODANA.


KKZ, Celovec 1998

Cena: € 23,-- (RAZPRODANO) +poštnina

IZ ŠKRATOVE KROŠNJICE Otroške pesmi skozi leto

Kupper Lenčka

Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev sta 22. januarja 2018 podelila koroški pesnici in skladateljici Lenčki Kupper 39. Tischlerjevo nagrado za njeno dolgoletno ustvarjanje na glasbenem in pesniškem področju. Del te nagrade je tudi izdaja pričujoče zbirke 80 izbranih pesmi ob 80-letnici Lenčke Kupper iz njenega obširnega opusa. Zbirka daje dober pregled nad ustvarjanjem avtorice in vsebuje številne uspešnice njenega dela, kot tudi nekaj manj znanih pesmi. Izbor pesmi, ki so razporejene po letnih časih, je pripravil glasbeni urednik zbirke Jožko Kovačič, v spremni besedi knjige pa je podpredsednik KKZ Miha Vrbinc podčrtal pomen avtorice, ko je zapisal: »S svojim ustvarjanjem se uvršča v dolgo vrsto besednih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki so začeli ustvarjati v slovenščini za to, da pokrivajo potrebo bližnjih po estetski izobrazbi v domačem jeziku …« Pesmi Lenčke Kupper - za večino od njih je avtorica napisala tudi melodijo - so priredili številni prirejevalci in skladatelji za razne zborovske zasedbe, prepevajo pa jih otroški, mladinski in odrasli zbori v celotnem slovenskem kulturnem prostoru. Zbirka Iz škratove krošnjice vsebuje besedila z enoglasnimi napevi in je bogato ilustrirana, za kar je poskrbela znana ilustratorka Polona Lovšin. Tako prikupne risbe posrečeno dopolnjujejo uspešne melodije in besedila koroške avtorice.

Cena: € 19 +poštnina

Posvetne pesmi Otroški in mladinski zbori

Cigan France

Kot salezijanec - vzojitelj in profesor glasbe in petja na Slovenski gimnaziji je France Cigan skušal otrokom in mladini približati slovensko ljudsko in umetno pesem. Ob zbiranju pesmi pri ljudskih pevcih je naletel tudi na pesmi primerne za otroke in mladino. Pesmi so prirejene tako, da jih lahko pojejo manjše skupine, majhni in tudi že večji otroci, mladina, pa tudi odraslim je zbirka lahko v pomoč pri petju. Samo veselje do petja je še potrebno. V zbirki je 127 pesmi, od teh je 52 enoglasnih, 29 dvoglasnih, 35 troglasnih in dve štiriglasni pesmi ter 9 pesmi s kalvirsko oziroma orgelsko spremljavo.

Zbrika obsega 127 pesmi
Uredil: prof. Jožko Kovačič
Izdala in uredila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 2000

Cena: € 13,- +poštnina

Sijaj, sijaj, sončece

Kako prijazno se ozira sonce na dečka in deklico, ki mu hitita naproti. To je opis naslovnice nove otroške pesmarice z ilustracijami Andreja Berlota, ki jo je izdala Krščanska kulturna zveza v Celovcu.
V pesmarici so zbrane otroške pesmice, ki so nam jih prepevali naši starši in stari starši, a počasi tonejo v pozabo. V tej obliki, s tako prikupnimi risbami bo pesmarica gotovo navdušila majhne, pa tudi morda malo večje, za skupno prepevanje doma ali v šoli.

Andrej Lampichler je lepo zapisal v spremni besedi: “To knjigo posvečamo vsem dedkom in babicam. ki še danes skrbijo za to, da svojim vnukom približajo lepoto slovenske materinščine.”

Več >> http://www.kkz.at/dejavnost/C82/test1/

  Izdajatelj: Krščanska kulturna zveza 2008

Cena: € 15,- +poštnina

Urne nožice, lahek korak

Hartman Milka

Pesmi in napevi Hartmanove Milke, 5. del
Ne moremo mimo dejstva, da je Milka Hartman veliko delala z otroki in za otroke. Z njimi je pripravljala materinske proslave, miklavževanja, božičnice in nešteto drugih prireditev. Otroke je pripravljala tudi za zaključne prireditve kuharskih tečajev. Spremljala jih je s kitaro in z njimi prepevala. O vsem tem delovanju nam pričajo številni posnetki v zapuščini župnika Vinka Zaletela, ORF-Slovenskega sporeda in tudi drugi pričevalci.
Izšla je zadnja knjiga iz Milkinega obširnega glasbenega opusa: Urne nožice, lahek korak. To je zbirka triindvajsetih otroških pesmi kot slikanica. Prof. Egi Gašperšič je pripravil klavirsko spremljavo ter zbirko tudi uredil. Gospa mag. Breda Varl je knjigo opremila s privlačnimi slikami. Knjiga je namenjena najmlajšim in morda bodo kmalu ti otroci ob spremljavi starejših voditeljev otroških skupin ali staršev veselo prepevali Milkine pesmi.

Več o zbirki Urne nožice lahek korak

Uredil: Egi Gašperšič
Ilustracije: Breda Varl
Izdala in založila: KKZ v Celovcu, 2004

Cena: € 15,- +poštnina

Vetrnica - Das Windrad

Kupper Lenčka

Pesmarica otroških pesmi Lenčke Kupper je namenjena vrtcem, šolam in družinam.
Večina pesmi je novih, nekaj tudi v nemškem jeziku. Notografijo in akorde za kitaro je prispeval mag. Roman Verdel, profesor glasbe, ki pesmarico priporoča pri pouku glasbe. Pri likovni opremi je sodeloval akademski slikar mag. Rudi Benetik, ki je vodil likovno delavnico v vrtcu “Naš otrok” v Celovcu. Otroci so ustvarjali slike v treh tehnikah na posamezne teme pesmi Lenčke Kupper.
Knjiga je izšla ob 25-letnici vrtca “Naš otrok “

uredil: Roman Verdel
Izdajatelji so:
Delovna skupnost dvo- in večjezičnih vrtcev na Južnem Koroškem
Krščanska kulturna zveza
Otroški vrtec »Naš otrok«
Celovec 2003

Cena: € 15,- +poštnina

Vija vaja bučijaja Pesmice za najmlajše in vse, ki si zanje vzamejo čas

Makarovič Marija

Pesmi napisala Bučibica (dr. Marija Makarovič)
Uglasbil, recitiral, zapel, zaigral: Gore Makarovič
Ilustracije: akad. slikarka Jana Dolenc

Zakaj smo se lotili pisanja in potem tudi publiciranja pesmic za najmlajše?
Preprosto zato, ker na knjižnem trgu - z nekaj izjemami - tako rekoč ni takšnih preprostih pesmic, ki bi bile blizu poldrugletnim do štiriletnim otrokom. Vsebina večine otroških pesmic je preveč zahtevna in zato najmlajšim otrokom stežka razumljiva in nezanimiva.
Knjižica vsebuje trideset štirivrstičnih pesmic in prav toliko spremnih ilustracij.
Namenjena je najmlajšim otrokom, nekako od poldrugega do četrtega leta. Zato je vsebina pesmic nezahtevna, preprosta in razumljiva. Prav tako tudi ilustracije.
Tako pesmice kot ilustracije predstavljajo okolje, ki je najmlajšim otrokom blizu.
Vse pesmice so posnete tudi na zgoščenki. Trinajst pesmic je recitiranih, sedemnajst pa zapetih ob glasbeni spremljavi.
Instrumentalna spremljava z značilnim preprostim in ponavljajočim se ritmom in prav tako preprosta, nešolana pevska izvedba, skušata otroku približati pesmice tako, kot bi jih igral in pel nekdo od njegovih bližnjih.
Pred publiciranjem slikanice in zgoščenke, smo ugotavljali z otroci navedenih starosti in tudi s prvošolčki, kako dojemajo pesmice, glasbo in petje. Pokazalo se je, da sprva dopolnijo samo vsako zadnjo besedo v vsaki vrstici, kaj kmalu pa tudi vso pesmico povedo sami, in jo deloma celo ustvarjalno spreminjajo z lastnimi besedami.
Zanimiva je tudi, kako dveletni otroci že sami, mlajši pa ob pomoči odraslega človeka ali nekaj večje sestrice ali bratca, sledijo, po svoje berejo in pojejo pesmice ob listanju slikanice in istočasnem poslušanju zgoščenke.

KKZ, Celovec, 2002

Cena: € 13,- +poštnina