Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Mi muzikanti smo veselo pojemo

Gašperšič Egi

Zbirka obsega 115 skladb za klavir in glas
Iz polne skrinje slovenskih ljudskih in umetnih pesmi so za to zbirko izbrane take, ki za klavirsko igro še niso bile prirejene. Nekaj jih je prav za začetnike, potem se zahtevnost postopoma veča. Marsikaj nas spodbuja, da zaigramo v dvoje ali troje, zato je nekaj priredb namenjeno takemu muziciranju. (Egi Gašperšič)
Izbral in uredil: Egi Gašperšič
Izdala: KKZ v Celovcu

Cena: € / +poštnina

Mihec in Maja knjiga, DVD, CD

Grilc Richard

Mihec, doma v deželi Kogabriga, je srečal deklico Majo. Ljubka osemletna deklica je včasih tudi žalostna, nesrečna, ali pa se celo jezi, ker je nihče ne posluša, niti starši ne. In takrat ji stoji ob strani Mihec, ki jo popelje v pravljični svet neverjetnih
pustolovščin. Mihec privede Majo k dobrodušnemu Biberbavu, ko se jezi na mamo, in ji pokaže nove modne kreacije s Petrom Mešeterjem. Kakšna je lahko neroda, vidi Maja pri Metodi Nerodi. Da so včasih potrebna tudi očala, spozna pri Jaki Tobaki,
ki slabo vidi in kar naprej išče svojo ženo. V Mihčevem svetu Maja spozna tudi Špelo Marelo in njeno zadrego glede stranišča, Maja pa se odpravi tudi kot črna žaba v deželo lutk.

Prvih dvanajst dogodivščin Mihca in Maje si lahko ogledaš na DVD-ju. Pesmice pa so zbrane tudi na zgoščenki, zato jih boš lahko veselo prepeval ali prepevala skupaj z Mihcem in Majo:

Potem me pa primi za roko
in z mano skoči globoko
v belo-zeleno-rdeči vrtinec.

KKZ, Celovec 2007

Cena: € 25,- +poštnina

Milka Hartman Dovolj je cvetje dalo zrna

Makarovič Marija

O Milki Hartman še ni napisana zadnja beseda

Pričujoči zbornik je nastal v spoštljiv spomin na pesnico in pisateljico, pa tudi v spomin na prizadevno voditeljico gospodinjskih tečajev, ki so bili mnogo več kot samo učenje kuhanja. Bili so visoka šola o spoštovanju maternega jezika in rodnega slovenskega naroda.
V tem zborniku, ki je zagledal luč sveta na pobudo tajnika Krščanske kulturne zveze Nužeja Tolmajerja, sledi njegovemu uvodnemu članku prispevek mag. Andreje Šturm o življenju in delu Milke Hartman. Napisala je doslej najpopolnejši oris njenega življenja in dela, vsekakor tudi z upoštevanjem tehtnega prispevka o Milki Hartman iz pod peresa dr. Feliksa J. Bistra (Celovec - Dunaj 1982).
Alenka Bole Vrabec je v krajši obravnavi 48 recitacij, prigodnic in dramskih prizorov predstavila Milkina večplastna dramska prizadevanja.
Koroški rojak Tone Ivartnik, ki se je lotil zborovske obdelave Milkinih pesmi in napevov, je med drugim ugotovil, da je napisala 800 pesmi in ustvarila skoraj sto napevov! Petintrideset skladateljev pa jih je harmoniziralo, prirejalo in komponiralo.
V zbornik smo vklučili tudi članek Egija Gašperšiča Opis glasbene zapuščine Milke Hartman, ki je bil objavljen že v delu Pesmi in napevi Hartmanove Milke (Celovec 2003).
Vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik mag. Martina Piko-Rustia je z njej dano intuicijo vsestransko obdelala motiv Milkine pesmi Bandrovka, ki je doživela že več uglasbitev. Avtorica ugotavlja, da je Bandrovka avtorska pesem Milke Hartmannove, ki je izšla iz ljudske pesmi in ponovno postala neke vrste “ljudska” pesem.
V zasebnih in uradnih arhivih se je ohranilo okrog 230 Milkinih pisem in dopisov, ki so naslovljeni na Tomaža Holmarja, Milko Sienčnik oziroma družino Sienčnik, dr. Julija Felaherja, Nužeja Tolmajerja itn. Podpisana sem se lotila vsebinske analize Milkinih pisem in tudi spominov na Milko Hartman. Spomine je prispevalo 50 moških in žensk, ki so bili rojeni od leta 1905 do 1984.
V izboru Milkinih člankov je predstavljena samo peščica njenih večinoma že objavljenih in za Milkino ustvarjalnost posebej značilnih prispevkov, ki jih je napisala od leta 1938 do 1983. Prav tako je za ilustracijo izbranih nekaj kratkih dramskih prizorov.
Objavljeni so tudi pogovori, ki so jih imeli z Milko ob njenih življenjskih jubilejih ali ob drugih priložnostih dr. France Cigan, Marjana Kunčič, Nežika Kert, Mirko Bogataj, Zmaga Kumer, Julijan Strajnar in Mirko Ramovž. V odgovorih na zastavljena vprašanja je Milka omenila marsikateri podatek iz svojega življenja in dela, ki bi sicer ostal nepoznan.
Izbrali smo tudi nekaj jubilejnih govorov in besede slovesa, s katerimi so častni govorniki pospremili Milko na njeni poslednji poti.
Milka Hartman še vedno živi v spominih ljudi, ki so z njo tako ali drugače sodelovali in prijateljevali. Zato smo objavili tudi njihove spomine, kot so jih pripovedovali.
Kronološko zastavljena bibliografija Milkinih del - sestavila jo je Andreja Šturm s sodelovanjem Marije Gruškovnjak - pa prikazuje Milkino bogato ustvarjalnost.
O Milkini ustvarjalnosti in vsestranskem delovanju je ohranjenega veliko arhivskega gradiva, ki ga je poleg tajnika KKZ Nužeja Tolmajerja nadvse prizadevno odkrivala v Arhivu Republike Slovenije Jasna Novak Nemec.
O Milki je bilo že veliko povedanega in napisanega. Upam, da smo tudi s tem zbornikom vsaj do neke mere dopolnili mozaik o njenih vsestranskih prizadevanjih. Zavedam pa se, da še vedno ni izrečena zadnja beseda o veliki ustvarjalni moči Milke Hartmanove.

KKZ, Celovec 2004

Cena: € 25,- +poštnina

Mojca Pokrajculja slikanica

Varl Breda

Po koroški ljudski pripovedki je Breda Varl ustvarila čudovito pravljico za majhne in malo večje otroke.

vsebina: Mojca najde krajcarček in si z njim kupi piskrček. Čarobni piskrček se spremeni v hiško, kamor se Mojca skrije. Ker je to noč huda nevihta, se k njej v zavetišče zatečejo tudi muha, žaba, zajček, lisica in medved. Sredi noči lisica medvedku ukrade med, ki si ga je nabral. Za krajo obdolži zajčka in živali bi ji to skoraj verjele, vendar pride resnica na dan in odkrijejo pravo tatico. Nenadoma piskrček poči in vse živali pobegnejo nazaj v gozd. Mojca ostane sama in kaj ji preostane – da pomete črepinje!
20 strani, 29,5 x 20,5 cm, trda vezava

Jubilejna predstava ki je nastala ob 30-letnici organizirane dejavnosti za mladinsko gledališče in lutkarstvo pri Krooeanski kulturni zvezi pa je na voljo na DVD in VHS.


DVD - Evro 18,-
VHS - Evro 15,-

KKZ, Celovec 2005

Cena: € 15,- +poštnina

Mojca Pokrajculja DVD

Varl Breda

Po koroški ljudski pripovedki je Breda Varl ustvarila čudovito pravljico za majhne in malo večje otroke.

vsebina: Mojca najde krajcarček in si z njim kupi piskrček. Čarobni piskrček se spremeni v hiško, kamor se Mojca skrije. Ker je to noč huda nevihta, se k njej v zavetišče zatečejo tudi muha, žaba, zajček, lisica in medved. Sredi noči lisica medvedku ukrade med, ki si ga je nabral. Za krajo obdolži zajčka in živali bi ji to skoraj verjele, vendar pride resnica na dan in odkrijejo pravo tatico. Nenadoma piskrček poči in vse živali pobegnejo nazaj v gozd. Mojca ostane sama in kaj ji preostane da pomete črepinje!
20 strani, 29,5 x 20,5 cm, trda vezava

Jubilejna predstava ki je nastala ob 30-letnici organizirane dejavnosti za mladinsko gledališče in lutkarstvo pri Krščanski kulturni zvezi pa je na voljo na DVD.Cena: slikanica - Evro 15,-
DVD - Evro 18,—

KKZ, Celovec 2005

Cena: € 18,- +poštnina

Na stišišču dveh kulutur (raziskava)

Sketelj Polona

Med delovnim in prostim časom v Globasnici

KKZ - SNI Urban Jarnik, Celovec 1995

Cena: € / +poštnina

Nagrobni napisi od Šentlenarta do Golšova

Feinig Anton

KKZ, Celovec 1997

Cena: € 13,- +poštnina

Naš duh se tod iskri Miklova Zala, Slovenski Božič

Nagele Anton

Uredil Egi Gašperšič
KKZ, Celovec 2005.

Cena: € 16,- +poštnina

Nebo, oko in jezero Duhovne in posvetne skladbe za mešane, moške in ženske zbore

Mihelič Sivester

Duhovne in posvetne skladbe
za mešane, moške in ženske zbore ter ljudsko petje

176 strani
Uredila: Jasna Nemec Novak in Ivo Jerlič

Cena: € 22,- +poštnina

Oblačilna kultura slovenskega kmečkega prebivalstva v Rožu Katalog k razstavi

Makarovič Marija

KKZ - SNIUJ, Celovec 1997

Cena: € / +poštnina

Oblačilna kultura v Podjuni

Makarovič Marija

Marija Makarovič, Jana Dolenc

KKZ - SNI UJ, Celovec 1999

Cena: € 26,- +poštnina

Oblačilna kultura v Rožu

Makarovič Marija

Marija Makarovič, Jana Dolenc

KKZ - SNI UJ, Celovec 1996

Cena: € 25,- +poštnina

Osem stoletij Vogrč

Makarovič Marija

KKZ - SNI UJ, Celovec 1995

Cena: € 25,- +poštnina

Pavle Kernjak zbornik

Nemec Novak Jasna

Zbornik o Pavletu Kernjaku zaokroža izdajo njegovega življenjskega dela – po notnih zbirkah Kernjakove I in II in po kratkem filmu Kernjak, pr‘ Dravcə doma je pričujoča knjiga izčrpen dokument njegovega življenja in ustvarjanja.
Kot skladatelj, organist, zborovodja in harmonizator ljudskih pesmi je Pavle Kernjak znan po vsej Koroški in tudi izven meja naše dežele. Od vsega začetka je njegova pot bila zaznamovana z glasbo in s skromnimi gospodarskimi razmerami, v katerih je doraščal. Glasba ga je kot življenjska stalnica spremljala od prvega diha naprej, saj je njegov oče bil za organista in pevovodjo cerkvenega zbora v domačem kraju.


Koroški skladatelj in zborovodja Pavle Kernjak (1899-1979) je s svojo glasbeno energijo vidno zaznamoval dve obdobji, najprej čas od plebiscita 1920 do druge svetovne vojne, nato podobno dolgo obdobje po njej – to pa je čas, ko je bila slovenska manjšina na Koroškem še posebej ranljiva. Poleg slovenske besede je bila zato pesem, zapeta v ljudskem duhu, pomembna opora narodnega preživetja. (Jasna Nemec Novak)


KKZ, Celovec 2010

Cena: € 32,- +poštnina

Pesmi in napevi Hartmanove Milke Moški zbori

Hartman Milka

Zbirka obsega 36 pesmi
Krščanska kulturna zveza se je odločila, da ob 100-letnici rojstva Milke Hartmanove zbere in izda vsa njena glasbena dela. Milka Hartman nam je znana kot ena najbolj aktivnih literarnih ustvarjalk predvojnega in povojnega časa. Poznali smo jo kot učiteljico in voditeljico gospodinjskih in kuharskih tečajev. Manj znana pa je njena glasbena ustvarjalnost, čeravno je njena prva zbirka dekliških pesmi “Med cvetjem in v soncu” (I. in II. del, harmoniziral Marko Bajuk), izšla v samozaložbi že leta 1934. (Nužej Tolmajer)


Uredil: Tone Ivartnik
Izdala in založila: KKZ v Celovcu, 2002

Cena: € 11,- +poštnina

Pesmi in napevi Hartmanove Milke Mešani zbori

Hartman Milka

Zbirka obsega 110 pesmi
Pesnica in vižarka (v najžlahtnejšem pomenu) je napisala okoli 860 pesmi. Od tega je uglasbenih “okoli” 385! Povsem natančnega števila pač ni mogoče dognati. Po njenih liričnih besedilih so segali številni skladatelji in harmonizatorji. Do zdaj je znanih 36 avtorjev. (Tone Ivartnik)


Uredil: Tone Ivartnik
Izdala in založila: KKZ v Celovcu, 2002

Cena: € 20,- +poštnina

Pesmi in napevi Hartmanove Milke Dekliški in ženski zbori

Hartman Milka

Velikemu številu svojih pesmi je Milka dala tudi melodijo. Tako so lahko skladatelji in harmonizatorji črpali iz te velike zakladnice pesmi in napevov.
V zbirki za dekliške in ženske zbore je 124 skladb dvaindvajsetih skladateljev. Razveseljivo je tudi dejstvo, da segajo po njenih tekstih tudi mlajši koroški skladatelji Hanzi Gabriel, Rosina Katz-Logar, Mirko Laußegger, Paul Stern, in med njimi najmlajša Katarina Hartmann.
Med skladbami v tej zbirki je kar nekaj takih, ki so zdaj prvič objavljene, in še več takih, ki jih doslej še niso izvajali.
Namen zbirke naj bi bil, da pridejo te pesmi v repertoar naših zborov povsod, kjer živijo Slovenci in delujejo zbori.

Uredil: Tone Ivartnik
Izdala in založila: KKZ v Celovcu, 2004

Cena: € 17,- +poštnina

Pesmi in napevi Hartmanove Milke "Zakaj bi jaz ne pela ..."

Hartman Milka

Izšel je tretji zbornik Milkinih pesmi! Po prvih dveh pesmaricah Milkinih pesmi, prirejenih za moški in mešani zbor (2002), je septembra 2003 izšla tretja, ki vsebuje Milkine napeve. Prof. Egi Gašperšič jih je s pomočjo Nužeja Tolmajerja in Marije Gruškovnjak poiskal, zbral, pregledal, transkribiral s trakov, uredil in pripravil za objavo. Pesmi so s trakov, ohranjenih na ORF in v Zaletelovi zapuščini, posnetih od Lajka Milisavljeviča in Hanzija Gabriela ali pa zapete od bivših tečajnic in sodelavk Hartmanove Milke. Vseh skupaj je v zbirki objavljenih 54 pesmi in napevov (transkribiral Lajko Milisavljevič, 14 otroških pesmi in napevov (transkribiral Egi Gašperšič), 39 dekliških in drugih pesmi in napevov (transkribiral Egi Gašperšič), 34 pesmi na ljudske in druge napeve (transkribiral Egi Gašperšič).

Izdala in založila Krščanska kulturna zveza, 2003

Cena: € 17,- +poštnina

Po koroških poteh Film na naslednjih sedmih poteh prikazuje koroško kulturno zgodovino:

Zerzer Janko

Celovec in okolica/Klagenfurt und Umgebung
Gosposvetsko polje/Das Zollfeld
Gure in gornji Rož/Das obere Rosental
Jezera/Das Seengebiet
Beljak - Zilja/Villach - Das Gailtal
Sele - Železna Kapla/Zell-Pfarre und Bad Eisenkappel
Podjuna/Das Jauntal

Avtor/Autor: dr. Janko Zerzer
Kamera: Ivan Klarič
Asistentka/Assistentin: Rina Kropivnik
Montaža/Schnitt: Valentin Čertov
Dolžina/Gesamtlänge: 80 min. - 2004
Nositelj projekta/ Projektleiter: Krščanska kulturna zveza/Christlicher Kulturverband

Odločili smo se tudi za filmski prikaz opisanih krajev. Leta 2000 je podjetje Artis pod strokovnim vodstvom avtorja začelo snemati najprej štiri od predvidenih sedmih poti po koroškem centralnem prostoru (Celovec, Gosposvetsko polje) in v Rožu. Leta 2001 smo snemanje vseh krajev zaključili, v letih navrh je sledilo še dodatno snemanje podrobnosti, ki so še manjkale, montaža ter besedna in glasbena oprema 80-minutnega filma.
Leta 2004 je film končno zagledal luč sveta. V sodelovanju s Slovenskim sporedom ORF je bilo mogoče v oddaji “Dober dan, Koroška” od avgusta do novembra 2004 film že predstaviti javnosti in sicer smo vsakih štirinajst dni videli po en del vseh koroških poti.

 

Cena: € VHS 17,--/ DVD 22,-- +poštnina

Po koroških poteh

Zerzer Janko

Celovec in okolica/Klagenfurt und Umgebung
Gosposvetsko polje/Das Zollfeld
Gure in gornji Rož/Das obere Rosental
Jezera/Das Seengebiet
Beljak - Zilja/Villach - Das Gailtal
Sele - Železna Kapla/Zell-Pfarre und Bad Eisenkappel
Podjuna/Das Jauntal


Dr. Janko Zerzer je leta 1997 pri celovški Mohorjevi izdal knjigo “Po koroških poteh”. To je kulturno-zgodovinski turistični vodnik, ki združuje najosnovnejše informacije o preteklosti in kulturnem pomenu dvojezične Koroške in o današnjih razmerah slovenske narodne skupnosti. Knjiga je bila deležna zelo pozitivnih strokovnih ocen in je tudi našla precejšnje število kupcev.

Cena: € / +poštnina

Po sledeh tamburaštva na Koroškem

Gabriel Hanzi, Lavrenčič-Lokar Vlasta

Dolgoletne zamisli znanega mentorja koroških tamburaških skupin Hanzija Gabriela se uresničujejo. Izšla je knjiga o tamburaštvu na Koroškem. Pri obdelavi vseh zbranih dokumentov in podatkov mu je strokovno pomagala glasbena pedagoginja Vlasta Lavrenčič-Lokar.
Knjiga zajema celo dvajseto stoletje in prikaže nastajanje, rast in tudi usihanje kulturnih društev, tamburaških skupin in njihove trdne volje za obstanek. Je odraz časa, v katerem so živeli naši predniki in živimo tudi mi.
Zvok tamburice je tako milo zveneč, da je brez vseh težav prepričal in osvojil mehko koroško dušo. Prvi so tamburali bogoslovci že leta 1900, takoj jim je sledila celovška Bisernica. Do plebiscita je tamburica pela v dvaindvajsetih društvih, s svojo melodijo budila narodno zavest in bila trn v peti večinskemu narodu.
Tudi med obema vojnama ni utihnil zvok tamburic. Ustanavljale so se nove skupine, nekatere samo kratko, druge so vzdržale. Borba za obstoj, narodni obstoj je bila velika. A tudi v taboriščih se je zaslišal njen zvok.
Po vojni vihri pa so nekateri spet tamburali in še slišimo njihove mile zvoke v Ločah, Železni Kapli, Št. Janžu in Hodišah.

Knjiga o tamburaših naj nam bo kot spomin na kulturnike, ki so nam ohranjali naš jezik, pesem in melodijo in bodrilo vsem nam in našim potomcem, da ne klonemo.

KKZ, Celovec 2005

Cena: € 25,- +poštnina

Podjunska ohcet Ansambel Korenika (razprodano)

KKZ, Celovec 1996

Cena: € / +poštnina

Pogovori s koroškimi Slovenci

Zavratnik Zimec Simona

KKZ - SNI Urban Jarnik, Celovec 1998

Cena: € 16,- +poštnina

Pojmo s ptički Ponatis priljubljene kasete s pesmimi Lenčke Kupper na zgoščenki

Kupper Lenčka

Leta 2013 je Lenčka Kupper praznovala 75. življenjski jubilej. Veliko njenih pesmi je trajno zapisanih na številnih tonskih in pisnih nosilcih, a sama pravi, da se je poslušalcem najbolj priljubila prva kaseta »Pojmo s ptički«, ki je izšla leta 1991. Zato smo se ob njenem polokroglem jubileju odločili za ponatis kasete na zgoščenki.

Zgoščenka bo za nekatere lep spomin na leta, ko so peli v otroškem zboru, za druge priložnost, da priljubljene pesmi Lenčke Kupper zopet poslušajo, za najmlajše pa, da z njimi rastejo.

Zgoščenko lahko dobite v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu in pri Krščanski kulturni zvezi.

 

Cena: € 15,- +poštnina

Pokrajina pesmi / Lautlandschaft

Bernarda Fink: mezzosopran
Janez Gregorič: kitara - uglasbitev

Zgoščenka “Pokrajina pesmi” je niz uglasbitev slovenske poezije od pesmi “Strunam” Franceta Prešerna in koroške lirike 20. stoletja vse tja do koroške narodne pesmi, v izvrstni izvedbi mezzosopranistke Bernarde Fink in kitarista Janeza Gregoriča.

Slike: Ferdinand Neumüller 2007
Layout & Design: Siegfried Jesch
Snemano: Studio 4, Jurij Opetnik, A-9143 St. Michael/Šmihel 120
Julij / Avgust 2007, Slovenska filharmonija (Slovenija)
Vodja projekta: Janez Gregorič


Leta 2000 je začetnik slovenske poezije France Prešeren praznoval svoj 200. rojstni dan in kot da se je s Prešernom spet začelo novo štetje - in prav tam je mogoče odkriti prvi zametek zbirke “Pokrajina pesmi”.
Kitarist in komponist Janez Gregorič je zbral svoje skladbe za glas in kitaro, napisane na besedila domačih koroških avtorjev, kot so Milka Hartman, Gustav Januš, Maja Haderlap, Fabjan Hafner in Martin Kuchling, ter velikega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. V priredbah slovenskih koroških narodnih pesmi treh dolin Podjune, Roža in Zilje se hkrati zrcali tudi pomen ljudskega izročila za umetniško ustvarjanje, tako na glasbenem kot na literarnem področju.
V teh skladbah Janez Gregorič občuteno in umetelno postavi v ospredje besedo, vzpostavlja in vzdržuje ravnovesje in sozvočje med glasbo in besedo, zato glasba lahko še posebno tankočutno in uspešno podpre in poglobi izpoved te celostne umetnine.

Pesnik Fabjan Hafner je zapisal ob praznovanju 200-letnice rojstva Franceta Prešerna v programski zvezek med drugim: “Zato bo treba začeti na začetku. Prešerna zbuditi od mrtvih. Popihati prah z njegovih zbranih del, lisastih od let, zamaščenih od dotikov. In preseči, podreti ječo obveznega šolskega čtiva. Potipati in natipati kakšen stih, ki očitno ni primeren za vsakdanjo, kaj šele nedeljsko, praznično, posvetno-prosvetno rabo. Obuditi spomine, odstreti zavese, odpreti vsa okna, prenesti prepih – saj nas veter že ne bo odnesel. Napeti glasilke, mišice in možgane in jih potem z užitkom sprostiti: tako bo to spominjanje vaja za telo, dušo in duha.”


Izdajatelj: Krščanska kulturna zveza, Celovec 2008

Cena: € 15 +poštnina

Posvetne pesmi Mešani zbor

Cigan France

Zbirka obsega 76 pesmi
Uredil: prof. Jožjo Kovačič

Izdala in založila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 1998

Cena: € 15,- +poštnina

ISBN: 3-85013-582-9

Posvetne pesmi Moški zbori

Cigan France

Zbirka obsega 67 pesmi
Uredil: prof. Jožko Kovačič

Izdala in založia: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 1999

Cena: € 13,- +poštnina

ISBN: 3-85013-649-3

Posvetne pesmi Otroški in mladinski zbori

Cigan France

Kot salezijanec - vzojitelj in profesor glasbe in petja na Slovenski gimnaziji je France Cigan skušal otrokom in mladini približati slovensko ljudsko in umetno pesem. Ob zbiranju pesmi pri ljudskih pevcih je naletel tudi na pesmi primerne za otroke in mladino. Pesmi so prirejene tako, da jih lahko pojejo manjše skupine, majhni in tudi že večji otroci, mladina, pa tudi odraslim je zbirka lahko v pomoč pri petju. Samo veselje do petja je še potrebno. V zbirki je 127 pesmi, od teh je 52 enoglasnih, 29 dvoglasnih, 35 troglasnih in dve štiriglasni pesmi ter 9 pesmi s kalvirsko oziroma orgelsko spremljavo.

Zbrika obsega 127 pesmi
Uredil: prof. Jožko Kovačič
Izdala in uredila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 2000

Cena: € 13,- +poštnina

Povodni mož v Živovem bvat Pripovedke, basni in pesmi v šentprimoškem narečju

V sodelovanju Iniciative Slovenščina v družini in Slovenskega prosvetnega društva Danica v Šentprimožu je leta 2018 izšla zgoščenka z basnimi, pripovedkami in pesmimi v šentprimškem narečju. Zgoščenka z naslovom Povodni mož v Živovem bvat vsebuje domače zgodbe in pripovedke iz Šentprimoža in okolice, dopolnjene z izpovednimi pesmimi, ki jih pojejo člani Lutkovne skupine Danica. Zgodbe pripovedujejo domačini, ki na ta način posrečeno prikažejo pisanost domačega govora v tem predelu Koroške.
Zgoščenko dobite v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu, pri Krščanski kulturni zvezi ter pri društvenikih SPD Danica.

iniciativa »Slovenščina v družini/Familiensprache Slowenisch« in SPD Danica, 2018

Cena: € 12 +poštnina

Priredbe za pihalno godbo in vokalne skladbe

Cigan France

Priredbe za pihalno godbo, vokalne skladbe
V petnajsti knjigi Ciganovega glasbenega opusa, ki je zadnja iz njegove rokopisne zapuščine, so zbrane priredbe za pihalno godbo, fanfare, vokalne skladbe s klavirsko spremljavo, skladbe in priredbe za mešani zbor, za moški zbor, za mladinski in ženski zbor ter skladbe za mešani tercet.

Uredil: prof. Jožjo Kovačič
Izdala in založila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 2007

Cena: € 15,- +poštnina

Sadovi večerne zarje

Kaselj Lovro

KKZ - NSKS - Mohorjeva založba, Celovec, 2000

Cena: € 14,- +poštnina

ISBN: 3-85013-724-4

Samospevi Anton Nagele, France Cigan - RAZPRODANO

Cigan France, Nagele Anton

Na zgoščenki so prvič posneti samospevi - skladbe za glas in klavir (ter orgle) - dveh izjemnih osebnosti na področju glasbenega ustvarjanja med koroškimi Slovenci, dr. Franceta Cigana in Antona Nageleta.
Oba skladatelja z akademsko glasbeno izobrazbo, ustvarjalno inspiracijo in kompozicijsko kreativnostjo - v širšem slovenskem kulturnem prostoru domala nepoznana, tudi zamolčana ter malo odzivna in priznana - druži v osebni življenjski usodi doživeto razočaranje in bridkost, trpljenje in obup, pa tudi hrepenenje po sreči in ljubezni, kar se presunljivo zrcali v izbiri besedil za samospeve, ki v širokem razponu glasbenega izražanja segajo od ekspresivno presunljivih in lahkotno sproščenih umetnih pesmi do otožno tožečih pa spet fantovsko veseljaških ljudskih pesmi.
Druži ju raznolikost glasbenega ustvarjanja, predvsem skladanja in prirejanja ljudskih pesmi za zbore, stvaritev zahtevnejših glasbenih oblik, kot sta samospev in kantata; “Ustoličenje karantanskega kneza” (Cigan) in “Pesem o Miklovi Zali” (Nagele) predstavljata mit koroške slovenske samobitnosti, ponosa in samozavesti ter zvestobe do naroda.
Druži pa ju predvsem globoko spoštovanje in ljubezen do slovenske ljudske pesmi: Cigan jih je zbiral, raziskoval in prirejeval za zbore, Nagele jih je zapisoval in oblikoval kot samospeve.
Oba skladatelja, zakoreninjena v izraznem in harmonsko-tvornem glasbenem okolju romantike, segata predvsem v klavirskem partu svojih samospevov močno v pozno romantiko in se poslužujeta zvočnega izražanja impresionizma, celo ekspresionizma.
Zgoščenka naj ponese del bogate glasbene ustvarjalnosti med Slovenci na Koroškem v širni svet kot znak kreativnosti in spoštovanja do naših dveh glasbenih mojstrov: dr. Franceta Cigana in Antona Nageleta.

Izvajalci
Bernarda Fink (mezzosopran)
Marcos Fink (basbariton)
Nataša Valant (klavir )
Špela Filipič (orgle)


KKZ, Celovec, 2002

Cena: € 15,-- (RAZPRODANO) +poštnina

Samospevi Inštrumentalne skladbe

Cigan France

Samospevi, inštrumentalne skladbe
Najkvalitetnejši skladateljski opus predstavljajo samospevi, nastali v času študija v Gradcu med letoma 1947 - 1949; skladbe za klavir, štiri priredbe duhovnih pesmi za orgle, sedem priredb za tamburaški orkester ter “Klasična uvertura” za simfonični orkester.

Uredil: prof. Jožko Kovačič
Izdala in založia: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 2007

Cena: € 15,- +poštnina

ISBN: 978-3-7086-0296-7

Sele in Selani

Makarovič Marija

KKZ - SNI UJ, Celovec 1994

Cena: € 25,- +poštnina

Sen o vrnitvi (1) Skladbe slovenskih skladateljev na tujem (razprodano)

Škulj Edo

Posvetni mešani zbori

KKZ, Celovec 1995

Cena: € / +poštnina

Sen o vrnitvi (2) Skladbe slovenskih skladateljev na tujem (razprodano)

Škulj Edo

Posvetni ženski zbori

KKZ, Celovec 1996

Cena: € / +poštnina

Sen o vrnitvi (3) Skladbe slovenskih skladateljev na tujem (razprodano)

Škulj Edo

Cerkvene pesmi

KKZ, Celovec 1997

Cena: € / +poštnina

Sijaj, sijaj, sončece

Kako prijazno se ozira sonce na dečka in deklico, ki mu hitita naproti. To je opis naslovnice nove otroške pesmarice z ilustracijami Andreja Berlota, ki jo je izdala Krščanska kulturna zveza v Celovcu.
V pesmarici so zbrane otroške pesmice, ki so nam jih prepevali naši starši in stari starši, a počasi tonejo v pozabo. V tej obliki, s tako prikupnimi risbami bo pesmarica gotovo navdušila majhne, pa tudi morda malo večje, za skupno prepevanje doma ali v šoli.

Andrej Lampichler je lepo zapisal v spremni besedi: “To knjigo posvečamo vsem dedkom in babicam. ki še danes skrbijo za to, da svojim vnukom približajo lepoto slovenske materinščine.”

Več >> http://www.kkz.at/dejavnost/C82/test1/

  Izdajatelj: Krščanska kulturna zveza 2008

Cena: € 15,- +poštnina

Simpozij o dr. Joško Tischler Zbornik predavnaj in prispevkov

Tischler Joško

Zbornik je nastal na osnovi simpozija, ki je bil organiziran ob 50-letnici ustanovitve ZG in ZRG za Slovence v Celovcu (9. 5. 1957) in je potekal januarja 2008 v Tinjah in na Slovenski gimnaziji. Izšel pa je v letu, ko se spominjamo 30. obletnice Tischlerjeve smrti (23. 1. 1979), 60-letnice ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev (28. 6. 1949) in smo podelili 30. Tischlerjevo nagrado, ki jo je prejel župnik Poldej Zunder. Knjiga, kot kombinacija strokovnih referatov in člankov, ter živih spominov sovrstnikov in dr. Tischlerja samega, dobro prikaže lik človeka, ki je svojim idealizmom in s svojo požrtvovalnostjo vse življenje nesebično deloval v prid slovenski narodni skupnosti na Koroškem, in ki je kot šolnik, politik in kulturnik v svojem delovanju močno (so-)oblikoval zgodovino koroških Slovencev v 20. stoletju.

Dr. Joško Tischler je za koroške Slovence bil osebnost - bil je šolnik, politik in kulturnik. Že pred vojno je bil zadnji predsednik Slovenske prosvetne zveze, takoj po vojni je bil ustanovitelj Narodnega sveta koroških Slovencev, leta 1957 pa ustanovni ravnatelj Zvezne gimnazije za Slovence. Ves čas je vzdrževal tesne stike s Slovenci vsepovsod po svetu in se je dobro zavedel velikega pomena povezanosti vseh članov slovenskega naroda kjerkoli na svetu. Tako lahko razumemo tudi besede, ki so citirane na listi, podeljeni ob Tischlerjevi nagradi, kjer beremo: “Naše delo naj služi kulturni povezanosti z materinskim narodom”.
Tischlerjevo nagrado (od 1979 naprej) podeljujeta Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev kot najvišje priznanje obeh organizacij. Nagrado prejmejo kulturni in politični delavci/delavke za vrhunske prispevke na področju umetnosti, znanosti, kulture in politike, ki so pomemben prispevek v zakladnici slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Nagrajenec/nagrajenka >>> lahko dobi nagrado tudi za posebne zasluge pri širjenju in utrjevanju narodne zavesti in ugleda koroških Slovencev bodisi doma ali v tujini.

Dr. Joško Tischler je bil rojen 8. maja 1902 in je umrl 23. januarja 1979. Je pokopan na pokopališču v Žrelcu.


Izdajatelj: Krščanska kulturna zveza, Mohorjeva družba, Narodni svet koroških Slovencev, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik in ZG in ZRG za Slovence v Celovc
uredil: Hanzi Filipič
Založnik: Mohorjeva družba, Celovec - Ljubljana - Dunaj, 2009

Cena: € 28,- +poštnina

Slovenske narodne pesmi (razprodano)

Cigan France

Zbirka “Slovenske narodne pesmi” obsega 360 večinoma dvoglasno harmoniziranih slovenskih ljudskih pesmi. Prvotna pesmarica je izšla v dveh nevezanih snopičih v špitalskem taborišču. Note so napisane z roko, besedilo pa s pisalnim strojem. Pesmarica je nastala v zelo težkih okoliščinah, ko je bilo težko dobiti celo slab papir.
Uredil: prof. Jožko Kovačič

Izdala : Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 1996
Založila: Mohorjeva založba Celovec Ljubljana - Dunaj

 

Cena: € 14,- +poštnina