Visit us uon Facebook
Logotip KKZ

Krščanska kulturna zveza • Christlicher Kulturverband

Viktringer Ring 26/3, 9020 Klagenfurt/Celovec • tel.: 0 463/51 62 43, faks: 0 463/50 23 79

Sonček, kje si? slikanica

Varl Breda

slikanica
Po koroških motivih je Marjan Pungartnik v povest Sonček kje si strnil dogodke okrog škratov, ki so dobra ali tudi hudobna bitja, ki pomagajo ali nagajajo, pač tako kot oni hočejo. V povesti nastopa vrag, v koroških pravljicah velikokrat navzoč, je zvit, a ne preveč hudoben, ker se ljudje radi ponorčujejo iz njega. Tu je pehtrna ali pehtra - bajeslovno bitje, ki je doma na Pohorju in Karavankah in je spremljevalka otroških iger. Nagaja škopnik, ki je podoben letečemu snopu isker in če je hud, se ga je dobro izogibati. Torkla preganja predice, ki predejo na praznične dneve in ne nazadnje še žalik žene - dobra bitja, vile, ki prebivajo po koroških gozdovih in robovih v bližini ljudi.

KKZ - PD Libeliče, Celovec 1995

 

Cena: € 15,- +poštnina

Sonček, kje si? VHS

Varl Breda

Televizijski posnetek predstave lutkovne skupine: Lutke Mladje Celovec, v Mestnem gledališču Celovec leta 1994. Režiser je bil Tine Varl, lutke maske in kostume pa je pripravila Breda Varl. Nosilec projekta je bila Krščanska kulturna zveza.

KKZ - PD Libeliče, Celovec 1995

Cena: € 15,- +poštnina

Srce zdaj s srcem govori. Posvetne pesmi za mešani, moški in ženski zbor

Nagele Anton

Prof. Egi Gašperšič je povedal ob izidu tretje zbirke naslednje:
” Število ustvarjalcev Nageletovega kova med Korošci ni tolikšno, da bi ga smeli še naprej puščati nekako ob strani, pa naj bodo vzroki takšni ali drugačni. Življenje mu je teklo po nekakšnem neveselem scenariju, tako da ne sam ne njegovo delo nista našla pravega in pogostejšega odziva v soseščini, širši koroški deželi in ne v Sloveniji. Naj izrazim zadovoljstvo nad odločitvijo za temeljitejšo pripravo in izdajo vsega, kar vemo, da je napisal. To pravim tudi zato, ker lep del njegovih dosežkov predstavlja pomemben prispevek h koroški kulturni podobi.
Kot glasbenik je izkazoval tri glavne poteze svoje osebnosti: neomajno narodno pripadnost, globoko religioznost in močno izpovedno nujo po izražanju svojega notranjega sprejemanja in nesprejemanja življenjskih izzivov, kar mu je narekovalo tankočutno izbiranje besedil.
Bil je značilna skladateljska povezovalna osebnost med starimi glasbenimi merili, ki so dolgo časa oblikovala okus preprostega poslušalstva, in poznejšimi stilnimi tokovi, katerim se mlajši rodovi polagoma le približujejo.
Desetletje po smrti se je zavest o njegovem pomenu in mestu v svetu koroške in sploh slovenske glasbe zgubljala. Zdaj, ko smo dobili tretji zvezek njegovih skladb, lahko iz lastnih izkušenj in informacij od drugod ugotavljam, da se je med izvajalci povečalo zanimanje za Nageletove skladbe.”

Zbirka “Srce naj s srcem govori” vsebuje:

25 izvirnih skladb (22 za mešane, 2 za ženske in 1 za moški zbor)
22 priredb ljudskih pesmi in napevov za mešani zbor
31 priredb ljudskih pesmi in napevov za moški zbor
21 priredb ljudskih pesmi in napevov za ženski zbor in dodatek (izvirne duhovne skladbe za ženski zbor)

uredil: Egi Gašperšič
KKZ, Celovec 2003

Cena: € 15,- +poštnina

Srečna hiša, dober dan - 30 let Teden mladih umetnikov

Varl Breda

KKZ, Celovec 2009

Cena: € / +poštnina

Ta hiša je moja, pa vendar moja ni Arhitektura Zilje, Roža in Podjune

Fister Peter

Monografija “Ta hiša je moja… pa vendar moja ni” na poljudnoznanstveni način prikazuje arhitekturo kmečkih stavb, križev, kostnic, cerkvic, protiturških taborov in gradov v Podjuni, Rožu in na Zilji.
V prvem delu avtor posega v zgodovino arhitekture na Koroškem, v drugem delu se posveča posameznim objektom znotraj Podjune, Roža in Zilje.
Knjiga je bogata z akveliranimi in črno-belimi risbami, zemljevidi, fotografijami in barvnimi prispevki.


KKZ, Celovec 1989

Cena: € 20,- +poštnina

Tako smo živeli 1 Življenjepisi koroških Slovencev

Makarovič Marija

Z vsako zapisano osebno pripovedjo
ostaja človek za vedno navzoč
v času in prostoru tudi potem,
ko za vedno odide.

Tischler Leni, roj. leta 1896 pri Marku v Zablatah
Ogris Franc, roj. leta 1898 pri Andlnu na Žihpoljah
Morak Elizabeta, Klemenica, roj. leta 1900 pri Mežnarju na Vašinjah
Neimenovani, roj. leta 1901
Rosenzopf Julijana, roj. leta 1902 pri Pavelnu v Lipi (Šmatija)
Mischitz Marija, roj. leta 1903 pri Fidu v Dvoru
Ogris Barbara, roj. leta 1904 na Strmici
Hutter Janez, roj. leta 1905 pri Hutarju v Globasnici
Neimenovana, roj. leta 1905
Neimenovana, roj. leta 1905
Urbas Marija, roj. leta 1906 pri Rutarju v Orliči vasi
Rutar Uršula, roj. leta 1908 pri Pečniku v Pečnici
Škof Andrej, roj. leta 1908 pri Frvonu v Gluhem lesu
Zankl Maija, roj. leta 1908 na Preseki
Hribernik Kristina, roj. leta 1909 pri Kometarju v Tucah
Oitzl Marija, roj. leta 1909 pri Prangarju v Zmotičah
Tolmajer Janko, roj. leta 1909 pri Podršniku v Spodnjih Rutah
Habernik Jožefa, roj. leta 1911 v Rikarji vasi
Neimenovana, roj. leta 1911
Neimenovana, roj. leta 1911
Onič Kristina, roj. leta 1911 pri Dihurju v Večni vasi
Bricman Marija, roj. leta 1912 pri Kučeju v Strpni vasi
Blajs Terezija, roj. leta 1913 pri Brezniku v Lobniku
Pasterk Ana, roj. leta 1913 pri Hrevelniku v Lepeni
Krautzer Ana, roj. leta 1916 pri Vočeju v Dolinčicah
Urank Jožef, roj. leta 1927 pri Kavhu v Galiciji
Amruš Johana, Močenca, roj. leta 1928 pri Košarju na Gori (Št. Lucija)

KKZ - SNI UJ, Celovec, 1993

Cena: € Akcijska cena 16€ 9,99€ +poštnina

Tako smo živeli 10 Življenjepisi koroških Slovencev

Makarovič Marija

Z vsako zapisano osebno pripovedjo
ostaja človek za vedno navzoč
v času in prostoru tudi potem,
ko za vedno odide.

Partl Toman, roj. leta 1905 pri Uštinu
Neimenovana, roj. leta 1900-1910 v Bistrški Fari pri Zilji
Krautzer Mici, roj. leta 1911 pri Kravcarju
Wutte Marija, roj. leta 1913 pri Briceju na Vrhu v Rožu
Markovitz Uršula, roj. leta 1915 v Malpačah
Sereinig Erwin, roj. leta 1921 pri Krumpu v Zgornjem Dobju
Mak Jurij, roj. leta 1921 pri Špičjaku na Srednjem Kotu
Jäger Hermann, roj. leta 1926 v Škofičah pri Prižeju
Tischler Marica ( rojena Rojšek), roj. leta 1928 v Ponikvah pri Sevnici
Druml Pavla, roj. leta 1930 na Bistrici
Trießnig Šimej, roj. leta 1931 v Ločah pri Birtu
Fugger Franc, roj. leta 1932 v Celovcu

KKZ - SNI UJ, Celovec, 2002

Cena: € Akcijska cena 16€ 9,99€ +poštnina

Tako smo živeli 11 Življenjepisi koroških Slovencev

Makarovič Marija

Z vsako zapisano osebno pripovedjo
ostaja človek za vedno navzoč
v času in prostoru tudi potem,
ko za vedno odide.

Olip Marija, roj. leta 1912 pri Užniku v Selah
Lampichler Zofi, roj. leta 1916 na Radišah pri Jeronču
Lampichler Lizi, roj. leta 1920 na Radišah pri Jeronču
Wuttej Helena, roj. leta 1921 na Žamanjah
Inzko Marija, roj. leta 1924 v Vodicah nad Ljubljano
Leiler Jelena, roj. leta 1927 na Bledu
Černut Franc, roj. leta 1930 v Zgornjem Dobju pri Kovaču
Borotschnik Katarina, roj. leta 1935 v Podpeci pri Čemru
Kriegl Milka, roj. leta 1942 v Zahomcu pri Krieglu


KKZ - SNI UJ, Celovec, 2003

Cena: € Akcijska cena 16€ 9,99€ +poštnina

Tako smo živeli 12 Življenjepisi koroških Slovencev

Makarovič Marija

Z vsako zapisano osebno pripovedjo
ostaja človek za vedno navzoč
v času in prostoru tudi potem,
ko za vedno odide.

Rogi Hanz, rojen leta 1920 v Potočah pri Grevžu
Igerc Helena, rojena leta 1924 v Podpeci pri Čemru
Kuchling Janez, rojen leta 1928 v Štriholčah
Rogi Hanca, rojena leta 1933 v Št. Lenartu
Pasterk Jože, rojen leta 1935 v Železni Kapli
Gallob Alojz, rojen leta 1937 v Celovcu
Wuzella Foltej, rojen leta 1939 na Reki pri Jurju
Wurm Anica, rojena leta 1943 v Aichachu


KKZ - SNI UJ, Celovec, 2004

Cena: € Akcijska cena 16€ 9,99€ +poštnina

Tako smo živeli 2 Življenjepisi koroških Slovencev

Makarovič Marija

Z vsako zapisano osebno pripovedjo
ostaja človek za vedno navzoč
v času in prostoru tudi potem,
ko za vedno odide.

Hafner Hanzi, roj. leta 1904 pri Lenjaku na Brdu
Kriegl Marija, roj. leta 1904 pri Krieglu v Zahomcu
Breitneker Angela, roj. leta 1909 pri Škofu v Vogrčah
Thaler Marija ( rojena Ogris), roj. leta 1909 pri Kopajniku v Tucah
Mertel Janko, roj. leta 1910 pri Prangarju v Zmotičah
Woschitz Ferdinand, roj. leta 1910 v Dolnji vasi pri Pestrcu
Sienčnik Ljudmila, roj. leta 1911 na Vratih pri Kobvu
Kerbitz Terezija, roj. leta 1914 pri Komanu v Repljah
Kaiser Janez, roj. leta 1920 pri Kajžerju v Rinkolah
Kaltenbacher Marija, roj. leta 1921 pri Prosenu v Spodnjih Goričah
Sgiarovello Albin, roj. leta 1923 pri Urharju v Bačah
Kontschitsch Marija ( rojena Kerbic), roj. leta 1926 pri Čerabu v Vogrčah
Miškulnik Micka ( rojena Košat), roj. leta 1926 na Reki
Rehsmann Franc, roj. leta 1928 pri Tratniku na Ledincah
Lubas Neža, roj. leta 1929 v Čirkovčah pri Jopu
Lubas Franciska ( rojena Wutej), roj. leta 1933 v Mlinčah pri Ožbavtu
Hafner Marica, roj. leta 1934 pri Foltu v Spodnjem Dobju

KKZ - SNI UJ, Celovec, 1994

Cena: € Akcijska cena 16€ 9,99€ +poštnina

Tako smo živeli 3 Življenjepisi koroških Slovencev

Makarovič Marija

Z vsako zapisano osebno pripovedjo
ostaja človek za vedno navzoč
v času in prostoru tudi potem,
ko za vedno odide.

Rauter Flora ( rojena Simonitsch), roj. leta 1896 “pri Knezu na Ločilu, Št. Lenart pri Sedmih studencih”
Mikl Martin, roj. leta 1909 pri Kučniku v Zgornjih Rutah
Vodivnik Marija ( rojena Knaz), roj. leta 1910 v Črni
Pipp Francka, roj. leta 1912 v Zahomcu pri Zilji
Orasch Valentin, roj. leta 1912 pri Jahr? v Kajžah
Hirm Helena ( rojena Potočnik), roj. leta 1920 pri Rihtarju
Samonig Dora, roj. leta 1924 pri Reku v Št. Jakobu
Marketz Kati, roj. leta 1933 v Kršni vasi pri Radarju


KKZ - SNI UJ, 1995

Cena: € Akcijska cena 16€ 9,99€ +poštnina

Tako smo živeli 4 Življenjepisi koroških Slovencev

Makarovič Marija

Z vsako zapisano osebno pripovedjo
ostaja človek za vedno navzoč
v času in prostoru tudi potem,
ko za vedno odide.

Kröpfl Kristina ( rojena Močivnik), roj. leta 1913 v Kokju
Erlach Marija ( rojena Koman), roj. leta 1918 pri Kompanju na Brnci
Hoja Šimej, roj. leta 1918 na Zgornjih Jezerah
Kunčič Barbara ( rojena Tusch), roj. leta 1920 v Plešerki na Robcu
Oschounig Katarina ( rojena Galle), roj. leta 1921 pri Kauharju v Radni vasi
Robatsch Josef, roj. leta 1921 v Belovčah
Zablatnik Ana ( rojena Safran), roj. leta 1923 pri Pomoču v Bilčovsu
Komar Martin, roj. leta 1923 v Humčah
Leiler Jelena ( rojena Kobentar), roj. leta 1927 na Bledu
Ogris Marija ( rojena Smolej), roj. leta 1929 pri Sv. Križu nad Jesenicami
Miškulnik Micka ( rojena Košat), dodatek, roj. leta 1926 na Reki


KKZ - SNI UJ, Celovec, 1996

Cena: € Akcijska cena 16€ 9,99€ +poštnina

Tako smo živeli 5 Življenjepisi koroških Slovencev

Makarovič Marija

Z vsako zapisano osebno pripovedjo
ostaja človek za vedno navzoč
v času in prostoru tudi potem,
ko za vedno odide.

Hribernik Nani ( rojena Olip), roj. leta 1904 na Zgornjem Kotu pri Vokovniku
Štefan Marija, roj. leta 1906 pri Marinu v Šentanelu
Schuschu Johann, roj. leta 1908 pri Čarfiču v Goričah pri Škofičah
Schöttl Paulina ( rojena Habich), roj. leta 1910 na Rutu
Neimenovani, roj. leta 1912
Petjak Valentin, roj. leta 1913 v Rinkolah
Schaunig Ana ( rojena Miškulnik), roj. leta 1914 pri Marniku v Kajzazah
Brumnik Amalija, roj. leta 1917 pri Štodlarju v Srednji Vasi
Petschnik Michael, roj. leta 1917 v Št. Janžu
Schellander Apolonija (rojena Einspieler), roj. leta 1919 pri Črniju v Zgornji Vesci
Einspieler Miha, roj. leta 1921 v Zgornji Vesci pri Bilčovsu
David Emil, roj. leta 1929 v Rinkolah
Einspieler Fini ( rojena Ogris), roj. leta 1931 v Drabunažah
Gabriel Anton, roj. leta 1931 v Lešah pri Strdenu


KKZ - SNI UJ, Celovec, 1997

Cena: € Akcijska cena 16€ 9,99€ +poštnina

Tako smo živeli 6 Življenjepisi koroških Slovencev

Makarovič Marija

Z vsako zapisano osebno pripovedjo
ostaja človek za vedno navzoč
v času in prostoru tudi potem,
ko za vedno odide.

Bister Marjana ( Podobnik), roj. leta 1903 v Cerknem
Kanduth Josef, roj. leta 1906 “pri pd. “” Kofler in Mauer”” Wasai, župnija Liemberg”
Roblek Angela ( rojena Pegrin), roj. leta 1910 “pri Malovodniku v Selah na Srednjem Kotu”
Kajžnik Anton, roj. leta 1914 pri Brdnjaku na Hodnini
Einspieler Magdalena ( rojena Partl), roj. leta 1915 pri Miklavcu v Kajzazah pri Bilčovsu
Neimenovana, roj. leta 1918
Rigelnik Marija ( rojena Travnik), roj. leta 1920 pri Kurniku na Obirskem
Pichler Rozalija ( rojena Lesjak), roj. leta 1923 pri Kašniku na Korenu
Safran Rudolf, roj. leta 1927 pri Pomoču v Bilčovsu 8
Janežič Gusti ( rojena Schüttelkopf), roj. leta 1929 pri Poku v Veliki vasi
Lepuschitz Matilda ( rojena Urschitz), roj. leta 1929 pri Foltu v Spodnjem Dobju


KKZ - SNI UJ, Celovec, 1998

Cena: € Akcijska cena 16€ 9,99€ +poštnina

Tako smo živeli 7 Življenjepisi koroških Slovencev

Makarovič Marija

Z vsako zapisano osebno pripovedjo
ostaja človek za vedno navzoč
v času in prostoru tudi potem,
ko za vedno odide.

Wiegele Hanzl, roj. leta 1907 v Zahomcu pri Vafnu
Wiegele Pavla ( rojena Zwitter), roj. leta 1912 v Zahomcu pri Abuju
Andrejčič Kati ( rojena Potočnik), roj. leta 1918 na Mačah
Kropiunik Slavica Alojzija ( rojena Oman), roj. leta 1919 v Beli Peči ( Villa Bassa, Italija)
Stornik Jozej, roj. leta 1921 v Lešah
Potočnik Pavla ( rojena Ropač), roj. leta 1923 v Dragožičah pri Podgorjah
Sitter Dini ( rojena Nagele), roj. leta 1925 pri Kovarju v Št. Jakobu v Rožu
Končič Valentin, roj. leta 1925 pri Čomu v Vogrčah
Pörtsch Terezija ( rojena Kramer), roj. leta 1931 pri Janšeju v Holbičah


KKZ - SNI UJ, Celovec, 1999

Cena: € Akcijska cena 16€ 9,99€ +poštnina

Tako smo živeli 8 Življenjepisi koroških Slovencev

Makarovič Marija

Z vsako zapisano osebno pripovedjo
ostaja človek za vedno navzoč
v času in prostoru tudi potem,
ko za vedno odide.

Neimenovana, roj. leta 1910
Potočnik Tomaž, roj. leta 1911 na Mačah
Fugger Rozalija, roj. leta 1912 na Dobrovi pri Šmarjeti v Rožu
Popotnik Mojca ( rojena Zwitter), roj. leta 1917 na Bistrici pri Butrnu
Merkač Helena ( rojena Tomic), roj. leta 1920 v Šmihelu pri Klokarju
Gregori Marija ( rojena Hafner), roj. leta 1921 v Št. Petru pri Presačniku
Taupe Necej, roj. leta 1921 “v Rutah nad Ločami ob Baškem jezeru”
Lienhard Marija ( rojena Grilc), roj. leta 1926 Št. Juriju v Podjuni
Kranjc Marjeta ( rojena Buchwald), roj. leta 1927 v Nonči vasi pri Pukvu
Trink Zorka ( rojena Miklavčič), roj. leta 1928 v Gorinčičah pri Št. Jakobu
Grundböck Marija ( rojena Cankar), roj. leta 1930 v Svatnah
Lesjak Ludvik, roj. leta 1930 na Bregu


KKZ - SNI UJ, Celovec, 2000

Cena: € Akcijska cena 16€ 9,99€ +poštnina

Tako smo živeli 9 Življenjepisi koroških Slovencev

Makarovič Marija

Z vsako zapisano osebno pripovedjo
ostaja človek za vedno navzoč
v času in prostoru tudi potem,
ko za vedno odide.

Janežič Mirko, roj. leta 1921 v Podgorjah pri Šimanu
Kajžnik Hanzi, roj. leta 1922 v Svatnah pri Strovcu
Smole Jože, roj. leta 1922 v Spodnjih Borovljah pri Smoju
Karničar Marica ( rojena Smrtnik), roj. leta 1923
Kreutz Marta ( rojena Kreutz), roj. leta 1923 v Dobu pri Božiču
Trink Stanko, roj. leta 1924 v Vognjem Polju pri Ožboltu
Stornik Leopoldina, roj. leta 1925 na Vazah pri Vavharju
Lužnik Milka ( rojena Čegovnik), roj. leta 1926 na Lešah pri Prevaljah
Kušej Štefan, roj. leta 1927 na Blatu pri Sriencu
Kulmesch Antonija ( rojena Kitz), roj. leta 1928 na Tolstem Vrhu pri Grebinju
Wutti Franc Ksaver, roj. leta 1928 v Dulah pri Vinklarju
Urschitz Tonči, roj. leta 1930 v Dobju pri Foltu
Müller Valentin, roj. leta 1932 na Rutah pri Suharju
Stornik Pepca ( rojena Gabrijel), roj. leta 1933 v Lešah pri Strdenu
Kušej Justina, roj. leta 1934 v Šmihelu pri Pongracu

KKZ - SNI UJ, Celovec, 2001

Cena: € Akcijska cena 16€ 9,99€ +poštnina

TIHA ZEMLJA Pesemsko izročilo z Radiš in iz okolice

Zbirka Tiha zemlja predstavlja pesemsko ljudsko izročilo z Radiš in iz okoliških krajev od najstarejših zapisov do sodobne tovrstne pevske literature na tem območju. V prvem delu so zbrane pesmi iz doslej neznanih rokopisnih zapisov ali prepisov in pesmi, ki so bile že objavljene v starejših publikacijah. Drugi del zbirke predstavlja pevsko gradivo, ki se še danes poje in so ga v preteklih letih zapeli zbiratelju Nužeju Tolmaierju posamezni pevci, pevke, družine in pevske skupine. Tako je odkril marsikateri dragulj in ga z zapisom obvaroval pozabe.
Zbirki so priložene tri zgoščenke, na katerih je del teh zbranih pesmi dokumentiran tudi v zvočni obliki. Obsežno gradivo daje lep pregled nad razvojem ljudske pesmi v teku več stoletij, prikazuje pa tudi zdajšnje stanje tega živega ljudskega izročila v teh krajih.

Izbrala in uredila:
Nužej Tolmaier in Milka Olip

KKZ - SNI UJ, Celovec, 2017

Tiha zemlja CD I     € 15.-
Tiha zemlja CD II   € 20.-
Tiha zemlkja CD I+II € 25.-
Tiha zemlja knjiga   € 34.-
Tiha zemlja paket   € 49.-

Cena: € paket 49.- +poštnina

To ja nәhčer ҟne vi - basni in pesmi v rožanskem narečju • Miklova Zala za otroke

SPD Rož je v sodelovanju z iniciativo Slovenščina v družini izdalo zgoščenko, na kateri najdete basni in pesmi v rožanskem narečju. Zgoščenko so posneli domačini iz Roža, za glasbene aranžmaje pa je poskrbel Jozi Štikar.
Zgoščenka je prikupen dokument domače govorice iz Roža in dobro podčrta dejstvo, da je prav narečje za večino ljudi prvi stik z jezikom.
Zgoščenko lahko dobite v obeh slovenskih knjigarnah v Celovcu, na KKZ ter pri društvenikih SPD Rož.

Več na naslovu http://www.kkz.at/dejavnost/C82/to_ja_nehcher_kne_vi_basni_in_pesmi_v_rozhanskem_narechju/

Iniciativa „Slovenščina v družini/Familiensprache Slowenisch“ in SPD Rož, 2012

Cena: € 12,- +poštnina

Tomaž Holmar (razprodano)

Makarovič Marija

Rojen je bil 14. aprila 1905 v Gospe Sveti. Gimnazijo je najprej obiskoval v Celovcu, zadnji dve leti pa v Ljubljani, kjer je leta 1930 končal tudi študij teologije. Naslednje leto je bil posvečen v duhovnika v Celovcu. Potem se je na Dunaju štiri leta izpopolnjeval v bogoslovju in tudi ustvarjalno sodeloval pri kulturnih prizadevanjih slovenskih študentov in akademikov. Njegov mentor je bil avguštinec dr. Pius Parsch – pobudnik liturgičnega gibanja v Klosterneuburgu. Tomaž Holmar se je že v času študija teologije, predvsem pa v letu, ko je čakal na posvetitev na Koroškem in je bil tajnik Karitasa, zavzemal za širjenje novega liturgičnega gibanja. V ta namen je pripravljal tudi različna bogoslužna besedila za bogoslužje celega cerkvenega leta. Bil je med prvimi, ki je skušal na Koroškem uveljaviti cilje liturgičnega gibanja.

Po vrnitivi z Dunaja je leta 1935 prevzel mesto kaplana v Zagorici/Sagritz v Melski dolini in naslednje leto v Tinjah, kjer je ustanovil moški pevski zbor. Spomladi leta 1937 je bil že kaplan v Št. Jakobu v Rožu. V tem času je sodeloval z organistom in skladateljem Antonom Nageletom. Sad njunih prizadevanj je bila otroška maša z naslovom »Ob božjem oltarju«, ki jo je po Holmarjevi vsebinski in glasbeni predlogi harmoniziral Anton Nagele.

Jeseni istega leta je zasedel mesto provizorja v tedaj še pretežno slovenski fari v Šmarjeti pri Telenberku.
Za časa nacizma pa je bil prestavljen v nemško faro Wachsenberg in nato še v St. Jakob ob der Gurk/Št. Jakob nad Krko. Kljub premestitvi se je trudil ohranjati stike z vodstvom slovenske narodne skupnosti. Na pobudo tedanje Slovenske prosvetne zveze je napisal libreto za Miklovo Zalo, ki ga je uglasbil Anton Nagele.

Po koncu druge svetovne vojne je bil najprej za dušnega pastirja v Želinjah in potem na Suhi, kjer je poleg cerkvenega uvedel tudi posvetno zborovsko petje. Po takorekoč že zgodovinski pridigi ob blagoslovitvi ljudske šole v Potočah leta 1950, v kateri je med drugim položil staršem na srce, naj vzgajajo otroke v ljubezni do maternega jezika, je najprej ostro reagirala posvetna, nato pa še cerkvena oblast. Zato je bil kazensko premeščen v nemško faro St. Peter am Katschberg/Št. Peter v Kačjem dolu, od tam pa v Podkrnos. Že po nekaj mesecih je bil zaradi neomahljivega slovenstva ponovno kazensko premeščen in sicer na Obirsko. Tam je bil župnik več kot petdeset let. Kmalu po svojem prihodu je oživil cerkveni in posvetni pevski zbor, ki ga je nadvse uspešno vodil tudi na različnih gostovanjih še v pozni starosti.

Tomaž Holmar je bil vseskozi tesno povezan s slovensko narodno skupnostjo. Že pred vojno je vodil pevske seminarje za slovenske organiste in pevovodje. Po vojni se je ponovno vključil v prizadevanja za ohranjanje slovenske narodne skupnosti. Bil je med ustanovnimi člani Narodnega sveta koroških Slovencev leta 1948, soustanovitelj Krščanske kulturne zveze 1953 in tudi pobudnik in soustanovitelj Zveze pevskih društev istega leta. Do leta 1972 je bil tajnik Zveze pevskih društev. V okviru te organizacije je skupaj s Francetom Ciganom vodil tečaje za pevovodje, skrbel za izdajanja zborovske literature, predvsem pa si je prizadeval, da bi koroški slovenski zbori še bolj vključevali v svoje repertoarje uglasbene pesmi Milke Hartmanove. Skrbel pa je tudi, da so se najnovejše glasbene stvaritve uvrstile na sporede pevskih zborov.


KKZ, Celovec 2001

Cena: € 20,- +poštnina

Tonči Dolinšek Spomini

Kelih-Olip Zalka

Jeseni leta 2003 je Tonči Dolinšek zaprl zadnji blok, namenjen pobiranju naročnine za Naš tednik. Ni se na dolgo in široko poslavljal. Po petdesetih letih tega posla je začutil neko praznino, naročniki pa so z grenkobo spoznali, da v njihove domove ne bo več Našega tednika in tudi ne Tončija Dolinška.
S to knjigo se bomo s Tončijem še enkrat odpravili na pot. Ta nas bo vodila od njegove domače hiše v Beli pri Železni Kapli do Celovca, nato pa od Potoč v Podjuni do Potoč na Zilji. To pot po naših krajih je Tonči neštetokrat prehodil, prekolesaril in prevozil ob pobiranju naročnine za Naš tednik in prodajanju Pratike celovške Mohorjeve.
S svojimi spomini, čestitkami in željami se nam bodo na potovanju pridružili številni rojaki iz naših slovenskih in dvojezičnih krajev, saj se vsi Tončija kar najlepše spominjajo.
Knjigi na pot so napisali prispevke tudi predstavniki izdajateljev knjige – tako Krščanske kulturne zveze kot Mohorjeve družbe v Celovcu - in predstavniki drugih ustanov, za katere je Tonči delal.


Uredila: Zalka Kelih-Olip
Izdajatelja in založnika: Krščanska kulturna zveza in Mohorjeva založba Celovec-Ljubljana- Dunaj, 2005

Cena: € 14,50,- +poštnina

Ujeti trenutki življenja Bilčovs v fotografijah 1900-1970

Sketelj Polona

Fotografije: Hanzi Reichmann
Izdala in založila: Krščanska kulturna zveza, Slovenski narodopisni inštitut “Urban Jarnik”, Celovec 2000

Cena: € 23,- +poštnina

Urne nožice, lahek korak

Hartman Milka

Pesmi in napevi Hartmanove Milke, 5. del
Ne moremo mimo dejstva, da je Milka Hartman veliko delala z otroki in za otroke. Z njimi je pripravljala materinske proslave, miklavževanja, božičnice in nešteto drugih prireditev. Otroke je pripravljala tudi za zaključne prireditve kuharskih tečajev. Spremljala jih je s kitaro in z njimi prepevala. O vsem tem delovanju nam pričajo številni posnetki v zapuščini župnika Vinka Zaletela, ORF-Slovenskega sporeda in tudi drugi pričevalci.
Izšla je zadnja knjiga iz Milkinega obširnega glasbenega opusa: Urne nožice, lahek korak. To je zbirka triindvajsetih otroških pesmi kot slikanica. Prof. Egi Gašperšič je pripravil klavirsko spremljavo ter zbirko tudi uredil. Gospa mag. Breda Varl je knjigo opremila s privlačnimi slikami. Knjiga je namenjena najmlajšim in morda bodo kmalu ti otroci ob spremljavi starejših voditeljev otroških skupin ali staršev veselo prepevali Milkine pesmi.

Več o zbirki Urne nožice lahek korak

Uredil: Egi Gašperšič
Ilustracije: Breda Varl
Izdala in založila: KKZ v Celovcu, 2004

Cena: € 15,- +poštnina

Ustoličenje karantanskega kneza

Cigan France

Tiskana izdaja ťUstoličenja karantanskega knezaŤ vsebuje uglasbitev dr. Franceta Cigana za mešani zbor in soliste s spremljavo kvarteta trobil, prvo verzijo skladbe s klavirsko spremljavo, besedilo Zdravka Novaka za odrsko uprizoritev in razpravo dr. Petra Štiha o zgodovinskem ozadju ustoličenja karantanskih knezov na Gosposvetskem polju.

Uredil in za tisk pripravil: prof. Jožko Kovačič
Izdala in založila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu 2001

Cena: € 16,- +poštnina

V tujini doma Samospevi

Nagele Anton

Zbirka obsega 23 samospevov

Uredil: Egi Gašperšič
Izdala in založila: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 2002

Cena: € 10,- +poštnina

Vetrnica - Das Windrad

Kupper Lenčka

Pesmarica otroških pesmi Lenčke Kupper je namenjena vrtcem, šolam in družinam.
Večina pesmi je novih, nekaj tudi v nemškem jeziku. Notografijo in akorde za kitaro je prispeval mag. Roman Verdel, profesor glasbe, ki pesmarico priporoča pri pouku glasbe. Pri likovni opremi je sodeloval akademski slikar mag. Rudi Benetik, ki je vodil likovno delavnico v vrtcu “Naš otrok” v Celovcu. Otroci so ustvarjali slike v treh tehnikah na posamezne teme pesmi Lenčke Kupper.
Knjiga je izšla ob 25-letnici vrtca “Naš otrok “

uredil: Roman Verdel
Izdajatelji so:
Delovna skupnost dvo- in večjezičnih vrtcev na Južnem Koroškem
Krščanska kulturna zveza
Otroški vrtec »Naš otrok«
Celovec 2003

Cena: € 15,- +poštnina

Vija vaja bučijaja Pesmice za najmlajše in vse, ki si zanje vzamejo čas

Makarovič Marija

Pesmi napisala Bučibica (dr. Marija Makarovič)
Uglasbil, recitiral, zapel, zaigral: Gore Makarovič
Ilustracije: akad. slikarka Jana Dolenc

Zakaj smo se lotili pisanja in potem tudi publiciranja pesmic za najmlajše?
Preprosto zato, ker na knjižnem trgu - z nekaj izjemami - tako rekoč ni takšnih preprostih pesmic, ki bi bile blizu poldrugletnim do štiriletnim otrokom. Vsebina večine otroških pesmic je preveč zahtevna in zato najmlajšim otrokom stežka razumljiva in nezanimiva.
Knjižica vsebuje trideset štirivrstičnih pesmic in prav toliko spremnih ilustracij.
Namenjena je najmlajšim otrokom, nekako od poldrugega do četrtega leta. Zato je vsebina pesmic nezahtevna, preprosta in razumljiva. Prav tako tudi ilustracije.
Tako pesmice kot ilustracije predstavljajo okolje, ki je najmlajšim otrokom blizu.
Vse pesmice so posnete tudi na zgoščenki. Trinajst pesmic je recitiranih, sedemnajst pa zapetih ob glasbeni spremljavi.
Instrumentalna spremljava z značilnim preprostim in ponavljajočim se ritmom in prav tako preprosta, nešolana pevska izvedba, skušata otroku približati pesmice tako, kot bi jih igral in pel nekdo od njegovih bližnjih.
Pred publiciranjem slikanice in zgoščenke, smo ugotavljali z otroci navedenih starosti in tudi s prvošolčki, kako dojemajo pesmice, glasbo in petje. Pokazalo se je, da sprva dopolnijo samo vsako zadnjo besedo v vsaki vrstici, kaj kmalu pa tudi vso pesmico povedo sami, in jo deloma celo ustvarjalno spreminjajo z lastnimi besedami.
Zanimiva je tudi, kako dveletni otroci že sami, mlajši pa ob pomoči odraslega človeka ali nekaj večje sestrice ali bratca, sledijo, po svoje berejo in pojejo pesmice ob listanju slikanice in istočasnem poslušanju zgoščenke.

KKZ, Celovec, 2002

Cena: € 13,- +poštnina

Vija vaja bučijaja (razprodana zgoščenka)

Makarovič Marija

Pesmi napisala Bučibica (dr. Marija Makarovič)
Uglasbil, recitiral, zapel, zaigral: Gore Makarovič
Ilustracije: akad. slikarka Jana Dolenc

Zakaj smo se lotili pisanja in potem tudi publiciranja pesmic za najmlajše?
Preprosto zato, ker na knjižnem trgu - z nekaj izjemami - tako rekoč ni takšnih preprostih pesmic, ki bi bile blizu poldrugletnim do štiriletnim otrokom. Vsebina večine otroških pesmic je preveč zahtevna in zato najmlajšim otrokom stežka razumljiva in nezanimiva.
Knjižica vsebuje trideset štirivrstičnih pesmic in prav toliko spremnih ilustracij.
Namenjena je najmlajšim otrokom, nekako od poldrugega do četrtega leta. Zato je vsebina pesmic nezahtevna, preprosta in razumljiva. Prav tako tudi ilustracije.
Tako pesmice kot ilustracije predstavljajo okolje, ki je najmlajšim otrokom blizu.
Vse pesmice so posnete tudi na zgoščenki. Trinajst pesmic je recitiranih, sedemnajst pa zapetih ob glasbeni spremljavi.
Instrumentalna spremljava z značilnim preprostim in ponavljajočim se ritmom in prav tako preprosta, nešolana pevska izvedba, skušata otroku približati pesmice tako, kot bi jih igral in pel nekdo od njegovih bližnjih.
Pred publiciranjem slikanice in zgoščenke, smo ugotavljali z otroci navedenih starosti in tudi s prvošolčki, kako dojemajo pesmice, glasbo in petje. Pokazalo se je, da sprva dopolnijo samo vsako zadnjo besedo v vsaki vrstici, kaj kmalu pa tudi vso pesmico povedo sami, in jo deloma celo ustvarjalno spreminjajo z lastnimi besedami.
Zanimiva je tudi, kako dveletni otroci že sami, mlajši pa ob pomoči odraslega človeka ali nekaj večje sestrice ali bratca, sledijo, po svoje berejo in pojejo pesmice ob listanju slikanice in istočasnem poslušanju zgoščenke.

KKZ, Celovec 2002

Cena: € 15,- +poštnina

Vsaka vas ima svoj glas 1 (razprodano)

Logar Engelbert

Trasnkripcija posnetkov dr. Franceta Cigana (v letih 1948-1970) in prof. Jerka Bezića (1952/53).
Transkribiral Engelbert Logar


Slovenske ljudske in ponarodne pesmi iz Podjune
Pripovedne in ljubezenske - 55 pesmi

Uredil in za tisk pripravil: Engelbert Logar
Izdala: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 1988
Založila: Mohorjeva založba v Celovcu

Cena: € / +poštnina

Vsaka vas ima svoj glas 2 (razprodano)

Logar Engelbert

Slovenske ljudske in ponarodele pesmi iz Podjune
Ljubezenske poskočne, Svatovske, O samskem in zakonskem stanu, Otroške - 50 pesmi

Uredil in za tisk pripravil: Engelbert Logar
Izdala: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 1990
Založila: Mohorjeva založba v Celovcu

Cena: € / +poštnina

Vsaka vas ima svoj glas 3-4

Logar Engelbert

Slovenske ljudske in ponarodele pesmi iz Podjune
Obsmrtnice, O delu in poklicih, Vojaške in zgodovinske, Pivske in zdravice, Kolednice, Nabožne - 105 pesmi

Uredil in za tisk pripravil: Engelbert Logar
Izdala: Krščanska kulturna zveza v Celovcu, 1991
Založila: Mohorjeva založba v Celovcu

Cena: € 21,00 +poštnina

Vsaka vas ima svoj glas 5

Logar Engelbert

Slovenske ljudske in ponarodele pesmi iz Podjune
O domači deželi, krajih in ljudeh, O naravi, Šaljivke, Različne - 270 pesmi
Dodatek rokopisnih zapisov Franceta Cigana in Jerka Beziča

Uredil in za tisk pripravil: Engelbert Logar
Izdala: Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut v Celovcu, 2000

Cena: € 21,- +poštnina

Vsaka vas ima svoj glas 6 - Suha (razprodano)

Logar Engelbert

Koroške ljudske pemi iz Spodnje Podjune

Izdala: Krščanska kulturna zveza in KPD Drava, 1993

Cena: € / +poštnina

Vsaka vas ima svoj glas 7 (razprodano)

Logar Engelbert

Libeliče -12 pesmi z notnim zapisom
Spremna knjiga k kaseti Libeliče - Slovenske ljudske pesmi iz Libelič na Koroškem.

Pripravil, posnel, transkribiral, notografiral: Bertej Logar
Izdala: Krščanska kulturna zveza v Celovcu
Založila: Mohorjeva založba Celovec-Ljubljana-Dunaj, 1994

Cena: € / +poštnina

Vsaka vas ima svoj glas 8

Logar Engelbert

Vogrče -12 pesmi z notnim zapisom
Spremna knjiga k kaseti Vogrče - Slovenske ljudske pesmi iz Vogrč na Koroškem.

Pripravil, posnel, transkribiral, notografiral: Bertej Logar
Izdala: Krščanska kulturna zveza v Celovcu
Založila: Mohorjeva založba Celovec-Ljubljana-Dunaj, 1996

Cena: € 19,- +poštnina

Zaklad čarovnice jezibabe VHS

Polák Pavel

Ob 25-letnici organiziranega mladinskega in lutkovnega gledališča na Koroškem je Krščanska kulturna zveza pripravila veliko jubilejno predstavo: Zaklad čarovnice Jezibabe s sodelovanje odra Lutke Mladje Celovec. Zaklad čarovnice Jezibabe je muzikal s plesom, lutkami in maskami.
Osnova pravljice je povzeta po stari francoski pripovedki Perraulta Posledni zmaj. V Polakovi predelavi se princ Jurij spoprijatelji z zmajem Lakotajem, ki ima silno rad melodije. Na svojem popotovanju najdeta zaklad, a le-ta je last hudobne čarovnice Jezibabe, ki jima zaradi tega s svojo muco Črno Buco sledi okoli sveta. Na tej dolgi poti srečata „grozne“ tolovaje, indijance, zamorce in eskime. Vsi jima pomagajo in ob koncu junaka uženeta Jezibabo: zmaj jo z besedami iz čarovniške knjige spremeni v miško. Tako se konča ustrahovanje zlobne Jezibabe

KKZ, Celovec 1999

Cena: € 15,- +poštnina

Zbori

Nagele Anton

KKZ, Celovec 1988

Cena: € 5,- +poštnina

Zilja - Slovenska noša v besedi in podobi

Makarovič Marija

Marija Makarovič, Jana Dolenc


KKZ, Celovec 1992

Cena: € 13,- +poštnina

Ziljske Freske - Die Gailtaler Fresken

Vilhar-Turk Breda

Ziljske Freske in še kaj s poti za sledovi gotskega stenskega slikarstva med Marijo na Zilji in Šmohorjem

KKZ, Celovec 1996

Cena: € 17,50,- +poštnina

Zvezdni utrinki pesmi in melodije Lenčke Kupper

Kupper Lenčka

Krščanska kulturna zveza je ob 70-letnici Lenčke Kupper aprila 2008 izdala karaoke-DVD in zgoščenko »Zvezdni utrinki« z 12 še ne objavljenimi njenimi pesmimi. Zgoščenka in DVD-karaoke je namenjena predvsem otrokom, vzpodbudila pa naj bi tudi starše za petje s svojimi otroki. Zgoščenka je bila predstavljena na Srečanju mladinskih zborov 27. aprila 2008 v Št. Jakobu v Rožu.

Raznolikost aranžerjev je poskrbela za pestrost glasbenih stilov: od latinskoameriškega ritma
do zvokov didžeridujev avstralskih staroselcev je marsikaj vpleteno.

Pesmi Lenčke Kupper so priredili

Edi Oraže,
Jozej Stickar
Mario Vavti.
Avtor ilustracij in animiranih filmov za skupno pobudo Slovenskega sporeda ORF
in KKZ je Niko Kupper.


KKZ, Celovec 2008

Cena: € 9.99,- (CD in karaoke DVD) +poštnina